ТАЙНСТВАТА В ЦЪРКВАТА
Подготовка за пълна, чистосърдечна изповед

 

:: Божии обещания към каещите се

:: Насочващи бележки

:: Насочващи въпросници за изповед

:: Последование о исповедании Церковно-славянский требник издания 1882 года

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Обещания Божии към грешниците, които искрено се каят и изповядват

"Защото денем и нощем тежеше над мене Твоята ръка; свежестта ми изчезна като през лятна засуха. Но аз Ти открих греха си и не скрих баззаконието си; аз казах: "ще изповядам Господу моите престъпления", и Ти сне от мене вината на греха ми" (Пс. 31:4-5).

"Тогава дойдете - и ще отсъдим, казва Господ. Да бъдат греховете ви и като багрено, - като сняг ще избеля; да бъдат червени и като пурпур,- като вълна ще избеля" (Ис.1:18).

"Кажи им: жив съм Аз, казва Господ Бог: не искам Аз смъртта на грешника, но да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив. Върнете се, върнете се от вашите лоши пътища; за какво да умирате вие, доме Израилев?" (Иезекиил 33:11).

"Чада мои! Това ви пиша, за да не съгрешавате; и ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходатай Иисуса Христа Праведника: и Той е омилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на цял свят" (1Иоан 2:1-2).

"Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен" (Иоан 3:16).

"Изповядвайте си един другиму греховете и молете се един за други, за да се изцерите…" (Иаков 5:16).

"Затова е казано: стани ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите, и ще те осветли Христос" (Ефес. 5:14).

"И повярваха ниневийци в Бога: обявиха пост и облякоха се във вретища, мало и голямо… И видя Бог делата им, че те се отвърнаха от лошия си път, и съжали за злото, за което беше казал, че ще напрати върху тях, и го не напрати" (Ион 3:5,10).

 

Хората сме склонни към грях и ако успяваме да се въздържаме в думите и делата, то в мислите си без Божията помощ е невъзможно да се въздържим. Мисловната нечистота ни тласка към скверни дела и думи, но нашите мисли са напьлно открити за Господ, за светиите и Ангелите. Ако нне не се научим чисто да мислим тук на земята, то на небесата нашата нечистота ще се открие пред всички.

Ние постоянно осъждаме, забравяйки, че и съдещият по същия строг начин ще отговаря за своите дела, както и осъжданият. Ти, който осъждаш зад гърба ближния си, имаш ли смелостта да го обвиниш в очите? Ще се окажеш ли прав? Ще ти стигнат ли силите да издържиш подобно изпитание? Не вземаш ли чужди грехове върху себе си? Ти, който съдиш, помни, че пред Господ ще отговаряте и двамата. Единият — за извършения грях, другият— за дързостта да съди. Ти, който си дръзнал да съдиш, виждаш как ближният ти изпада в грях, но не виждаш как плаче и се съхрушава в покаяние неговото сърце.

Вратите на покаянието са открити за всички, но ще успеем ли да минем през тях?

Най-трудно осъзнава своята нечистота горделивият човек. Той не вижда своя грях, постоянно се самоласкае и превъзнася. своя ум. Той е доволен от себе си и рядко поглежда в дълбочините на съвестта си. Но тя трудно може да бъде излъгана, защото е гласът на Самия Бог, Който ни разобличава.

На всеки жив човек е предоставена свобода на волята. Как да се разпоредим с нея? Ще ни приближават ли към Бога нашите дела и намерения? С чисто сърце и любов ли сме вършили нашите добри дела?

Господ винаги вижда твоето сърце, християнино! Какво има там — смирение или горделиво превъзнасяне, търпение или раздразнение? Угодни ли са нашите дела на Бога?

Никой не знае какъв ще е окончателният отговор. Никой не знае какьв Ангел ще дойде при нас, за да ни поведе пред Висшия Съд, бели или черни крила ще има на гърба си.

Помни, християнино, разбойникът, който вися редом с Христос на кръста, смирено се покая и влезе в Рая с Господ, Който му прости и го прие. А Иуда Искариотски, ученикът на Христос, който предаде своя Учител, и не се покая поради прекомерна гордост, отиде в ада. Неведоми са пътищата Господни.

Вярвай християнино, че Господ подкрепя всеки, който идва при Него с покаяние. Господ му помага да устои на греха и да не го повтаря.

Прости ни, Господи, ние съгрешихме с гордост, самомнение, тщеславие и самолюбие. Съгрешихме в делата, думите мислите, зрението, слуха и във всички свои чувства. Съгрешихме с мързел и небрежност при изпълнение на своите задължения. Съгрешихме с небрежност в молитвата, с непочитание на светиите, на Божията Майка. Съгрешихме с маловерие и униние. Прости ни, Господи!

Съгрешихме с недостойно причастяване със Светите Христови Тайни, пристъпвайки към Тях без подготовка, без съкрушение, без страх Божий. Забравяйки, че светото Причастие — това е огън, който изгаря, нашите грехове. Забравяйки, че чрез тайнството Свето Причастие ние се съединяваме със Самия Господ, невидимо слязъл от Небесата и пресъществил хляба и виното в Тяло и Кръв Христови.

Помогни ни, Господи, със страх и трепет да пристъпим към Светото Причастие.

Преди изповед и Причастие трябва да простим на всички, които са ни обидили и ни ненавиждат и само тогава можем да помолим Господ да ни прости греховете.

"Символът на вярата", "Отче наш...", "Богородице Дево, радвай се...", Иисусовата молитва — тези молитви трябва да знае всеки християнин. Ти знаеш ли ги?

Велика е изкупителната жертва за нас, грешниците. Творецът и Създателят е изпратил Своя възлюбен Син, Иисус Христос, на доброволни кръстни мъки, за да бъдат омити греховете на света чрез страданията на Безгрешния. За да могат греховете на всеки от нас, идващ в Христовата Църква с покаяние, да се омият в Светото Тайнство на Причастието, с Кръвта на Непорочния Агнец. Помни, християнино, каква скъпа цена е заплатена за твоето спасение и бързай!

Без покаяние няма да влезем в Небесната обител. Амин.

Източник: pravoslavie.hit.bg

 

 

Насочващи бележки

В раздела Нашата надежда на Православната читалня са дадени напътствия как да се подготвим за Тайнствата Изповед и Причастие, какво да направим, за да изпитаме покайно чувство и сърдечно съкрушение, по какъв начин да осъзнаем и признаем греховете си.

Чудесно помагало е и издадената от Сливенския митрополит Йоаникий книга "Покаяние и изповед", както и незаменимият тритомник на Архимандрит Серафим (Алексиев) - "Нашата вяра", "Нашата надежда" и "Нашата любов". И двете можете все още да си набавите от църковните книжарници (обикновено в преддверията на храмовете).

В книгата си владика Йоаникий казва:

"Не можем да се съгласим с тези християни, които казват, че няма какво да изповядат. Св. Йоан Богослов казва: "Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда" (1Иоан. 1:8-9). Грехът е коварен, лукав и преследващ ни враг. Той постоянно дебне човешката душа, за да я оплете в своите мрежи. Извършеният грях е като стрела, която наранява човешкото сърце.

Как да постъпим след като сме съгрешили? Да се отчаем ли? Не! В никакъв случай! Трябва да проявим заинтересованост, за да узнаем как да се очистим! Господ Иисус Христос утешава всички грешници с думите: "Покайте се!" (Мт. 4: 17). Да се вслушаме в тези благи думи! Да повярваме в тяхната сила! Да почувстваме тяхната утеха! Господ ни зове да Го последваме! Господ ни обича - да Го възлюбим! В тайнството покаяние и изповед ние получаваме прошка за греховете, душевен мир, спокойствие на съвестта, истинско блаженство и Божия милост".

А условията и целта на спасителната изповед, той обобщава с думите:

"Първо условие: Твърдо да вярваш, че Бог е тук и искрено трябва да се изповядаш!

Второ условие: Колкото тежки и многобройни да са твоите грехове, когато се разкайваш и ги изповядаш, Бог ти прощава, защото човешките грехове не могат да победят Божието милосърдие!

Трето условие: Да осъждаш и изобличаваш себе си, а не другите!

Четвърто условие: Да не се срамуваш да кажеш точно греховете си; който е победил срама, е победил дявола.

Цел на изповедта: Да се очистиш и отново да се примириш с Бога!"

Много важно условие за изчерпателна изповед е да проследим своя живот - как сме  прекарали юношеството си, как сме преживели младостта си, какво поведение сме имали в службата, в дома и прочие.

 

По-долу привеждаме някои насочващи въпроси, на които изповядващите се е добре да отговорят. Те се основават на Божите заповеди, на Блаженствата и на т.н. "смъртни грехове". (Виж в речника уточнение за понятието "Седем смъртни гряха").

Изследвайте внимателно съвестта си и изповядайте пред духовника всички въпроси, които смущават духа ви, за да си тръгнете с прочистена и обновена душа. Тогава ще можете достойно и със спокойно сърце да се причастите и да приемете в себе си най-дивния Гост - Господ Иисус Христос. (Виж също допълнителни четива за Св. тайнство Причастие (Евхаристия).

 

 

 

Въпросник за изповед по Десетте Божи заповеди

 

Мойсеевият нравствен закон, изразен в Десетте Божии заповеди (Изход 20:2-17), ни сочи най-вече какво не трябва да вършим. С идването Си сред нас, Господ Иисус Христос синтезира закона и сведе заповедите до две: да възлюбим Господа с всичкото си сърце, с всичката си душа, и с всичкия си разум, и да възлюбим ближния си като себе си (Божият закон, Мат. 22:35-40).

 

Oчистване на сърцето по десетте Божи заповеди

1. Аз съм Господ Бог Твой…
Вярваш ли в БОГА ТРИЕДИНЕН, както ни Го разкрива Светата Библия и както ни учи Светата православна църква?
Обичаш ли Го  с цялата си душа?
Почиташ ли Света Богородица, Ангелите и Светците?
Не си ли имал съмнения и колебания, маловерие, неверие, безчувствие?
Изпадал ли си в друговерие, общувал ли си със иноверци и сектанти?
Вярваш ли на астролози, хироманти? Ходил ли си при , при врачки, баячки и ясновидки (екстрасенси)?
Мразиш ли от все сърце сатаната и неговите духове на злобата?

2. Не си прави кумир…
Днес кумири са
мамонът (сребролюбието, скъперничеството, подкупничеството),
коремът (чревоугодието, пиянството, не постенето),
личното Аз (гордостта, честолюбието, тщеславието, себелюбието и самооправданието, презрението към другите),
лицемерието
ропотът против БОГА и Неговата воля.

3. Не произнасяй напразно Божието име…
Произнасяш ли великото Име Господне със страх и трепет само при необходимост?
Кълнеш ли се в Божието име?
Не си ли произнасял хули срещу Господа и служителите Му?
Произнасял ли си хули, подигравайки се с вярата?
Не се ли отдаваш на празнословие, сквернословие и псувни, непристойни разговори и шеги (вицове), неприличен смях?
Проклинаш ли?
Не се ли е случвало да се молиш хладно и разсеяно, без внимание?
Призовавал ли си Бога за лоши дела?
Скривал ли си грехове от изповедника си?
Причастявал ли си се без изповед?
Спазваш ли дадените Богу обети?

4. Помни съботния ден…
Ходиш ли на църква в неделя и празник?
Държиш ли се там молитвено или разговаряш?
Посвещаваш ли празника на Бога, четейки Св. Писание и духовни книги, пазейки се от греховни развлечения и вършейки добри дела?
Посещаваш ли болни, самотни и нещастни; раздаваш ли милостиня?
Не си ли работил в неделя и празник за гнусна печалба?
Не си ли се отдавал на безделие? Не се ли лениш за спасението си?

5. Почитай баща си и майка си…
Имаш ли почит към родителите си? Подпомагаш ли ги в издръжката им?
Проявяваш ли непослушание към тях?
Караш ли се с роднини и приятели? Имаш ли вражда за делби и имущества?
Почиташ ли духовните лица и проявяваш ли послушание към тях?
Възпитаваш ли християнски децата си?
Изпълняваш ли съвестно семейния и гражданския си дълг?

6. Не убивай…
Убивал ли си (на война или в мирно време)?
Убивал ли си плода на утробата (аборт)?
Случвало ли се е да допуснеш някой да умре при нещастен случай, напр. удавяне, катастрофа и под.?
Случвало ли се е поради твое действие или бездействие някой да умре от глад или от отчаяние?
Не си ли наранявал физически или бил някого?
Съгрешавал ли си с греха на убийството, изпитвайки към ближните си гняв, ярост, омраза, злоба, злопаметност? Огорчавал ли си ги с думи? Обиждал ли си ги?
Осъждаш ли ближните си?
Не си ли съблазнявал към грях някого, което е духовно убийство?
Изпадал ли си в униние и отчаяние? Мислил ли си за самоубийство?
Вредиш ли на здравето си с пиене, наркотици и упойващи вещества? Пушиш ли, с което увреждаш здравето си и здравето на ближните си?
Проявяваш ли милост и грижа към животните? Бил ли си жесток към тях?

7. Не прелюбодействай…
Целомъдрен ли си в брака?
Сключил ли се тайнството църковен брак или живееш в беззаконно съжителство?
Блудствал ли си?
Вършил ли си противоестествени грехове с другиго или самичък?
Услаждаш ли се от блудни мисли и желания, от съблазнителни гледки, от непристойни книги, снимки, филми и т.н.?
Водиш ли неприлични разговори, в т.ч. вицове, блудни песни, псувни и др.?
Не съблазняваш ли другите с непристойно облекло, думи и поведение?

8. Не кради…
Крал ли си? Укривал ли си крадено?
Не си ли присвоявал ли си чуждо с хитрост, насилие или измама, напр. в търговията, чрез продажба на лоша стока, невярно теглене, премълчана информация?
Занимаваш ли се с подкупи?
Вземаш ли назаем без да връщаш?
Случва ли се да работиш небрежно и безсъвестно?
Разточителен ли си?
Имал ли си болезнена привързаност към парите?
Играл ли си хазарт?

9. Не лъжесвидетелствай…
Клел ли си се лъжливо в съд или пред ближните си?
Лъгал ли си от страх, от корист, от злоба или на шега?
Спазваш ли обещанията си?
Осъждаш ли ближните си?
Съгрешавал ли си в надсмиване, одумване, клюкарство, интриги, клевети, ласкателство, доносничество, човекоугодие, лицемерие?

10. Не пожелавай…
Завистлив ли си?
Не си ли пакостил от завист на ближните си?
Не си ли желал някому зло, болест, смърт?
Не си ли пожелавал нещо чуждо за себе си?
Не си ли във вражда и непримиримост с някого? (Ако не простиш и Бог няма да ти прости). 
Не си ли жесток и коравосърдечен?

 

 

 

Въпросник за изповед по Новозаветните блаженства

 

Освен Божия закон, ръководство в нашия подвиг може да бъде и учението на Господа, изложено кратко в Неговите заповеди за блаженствата (Мат. 5:3). Незадължавайки, а облажавайки тези, които ги приемат и изпълняват, с тях Спасителят ни посочи и наградата за спазването им - Царството, Небесното царство. (Виж също "Царство Божие").

 

Oчистване на съвестта по Новозаветните блаженства

1. Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
Имаш ли смирение?
Не се ли гордееш с къщи, имоти, дрехи, красота, власт, сила, знания?
Не се ли превъзнасяш за някои духовни подвизи?
Услаждаш ли се от хвалби, похвали?
Обиждаш ли се, когато те корят или наставляват?
Търсиш ли духовно ръководство или живееш самоволно?
Има ли в теб егоизъм, честолюбие и властолюбие? Държиш ли винаги твоето мнение да бъде изпълнявано?
Присмивал ли си се на слабостите на своите ближни?
Оплакваш ли се, че ти е много тежък земния живот? (Ако често си недоволен и неблагодарен, това също е издънка на гордостта).

2. Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
Каеш ли се за греховете си?
Плачеш ли когато се каеш?
Изпадал ли си в безразличие и охладняване към Бога и спасението си?

3. Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
Кротък и любезен ли си?
Не си ли раздразнителен, нетърпелив, непокорен?
Понасяш ли търпеливо и с благодарност разни щети, страдания, болести, обиди, шеги и подигравки или роптаеш?

4. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
Жадуваш ли да живееш праведно и добродетелно с вяра в Господа Иисуса Христа?

5. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.
Даваш ли милостиня?
Помагаш ли на нуждаещите се?
Грижиш ли се за болните?
Съчувстваш ли на нещастните? Не чувстваш ли досада от просяците?
Утешаваш ли скръбните?
Учиш ли на вяра невежите?
Молиш ли се за живи и мъртви, което е духовна милостиня?
Правиш ли помен за покойниците?

6. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Чистиш ли сърцето си от страсти и пороци? Бориш ли се със слабостите си?
Допускаш ли в сърцето си помисли за грях, събеседваш ли с тях?
Услаждаш ли се от някои греховни помисли?
Укоряваш ли се за греховете си?
Изповядваш ли се редовно?

7. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
Помиряваш ли скараните?
Обичаш ли да противоречиш?
Обичаш ли да спориш заради тщеславие?

8. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.
Не се ли срамиш от вярата си?
Боиш ли се да ходиш на църква?
Отричал ли си се от Христа поради страх или от глупав светски срам?

9. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.
Обичаш ли Господа Иисуса Христа до самопожертвувателност?
Готов ли си да понесеш заради Него хули, подигравки и материални загуби?
Готов ли си, ако трябва, да положиш и живота си заради Него?

 

 

 

Въпросник за изповед по т.н. "смъртни грехове"

Виж в речника уточнение за понятието "Седем смъртни гряха", Pravoslavieto.com.

 

Сливенски митрополит Йоаникий

Този кратък въпросник за изповед се издава, за да улесни и подпомогне най-вече тези, които за първи път пристъпват към това спасително тайнство. Главно място в този въпросник заемат седемте смъртни гряха с подразделенията им. Св. Петър Дамаскин е записал около 300, а тук се споменават около 180 гряха.

КАЖИ МИ ЧЕДО С КАКВО СИ ПРОГНЕВИЛ БОГА?

1. Имало ли е време, когато не си вярвал в Бога?

2. Вярваш ли във всичко, което учи Православната Църква?

3. Почиташ ли Света Богородица, всички светии?

4. Почиташ ли светия кръст и светите икони?

5. Ходил ли си при врачки, баячки, леене на куршум?

6. Имал ли си съмнение, кривоверие, маловерие, колебание, неверие?
Ходил ли си при сектанти?

7. Изговарял ли си напразно името на Бога?

8. Кълнал ли си се с Божието име? Проклинал ли си ближните си и роднините си?

9. Подигравал ли си се с вярата? Псувал ли си? Празнословил ли си?

10. Причастявал ли си се без изповед?

11. При възможност ходиш ли в православната църква? Слушаш ли проповедите на свещениците? Интересуваш ли се от духовни книги и четеш ли жития на светиите, които подпомагат и усилват вярата в Бога?

12. Състрадателен ли си към самотните, болните и нещастните?

13. Почиташ ли родителите си, караш ли се с тях, оскърбяваш ли ги?
Ако пък са починали, винаги си длъжен да се молиш Богу за технтие души.

14. КЪМ СЛАДОСТРАСТИЕТО СПАДАТ СЛЕДНИТЕ ГРЕХОВЕ:
Блудни грехове: блудни сношения между младеж и девойка, блудни мисли, представи и желания; прелюбодейство-блудно общуване между невстъпили в брак и встъпили в брак. Ръкоблудсвтал ли си (дразнил ли си половия си член с ръка до изтичане на семето)? Имал ли си полово сношение с животни, птици? Помятала ли си? Ръкоблудствал ли си взаимно с друг? Блудствал ли си или прелюбодействал ли си с роднини? Сквернословил ли си - тоест произнасял ли си мръсни и цинични думи? Произнасял ли си двусмислени думи? Чел ли си сладострастни  (блудни) книги, гледал ли си неморални картини и филми? Осквернявал ли си се в сънно или будно състояние? Имал ли си блудно доближаване и оскверняване? Имал ли си блудно гледане или пък блудно мечтание, пожелание или пленение? Имал ли си блудна наглост и безсрамие? Вършил ли си мъжеложство (блудно сношение между мъже и между жени)? Осквернявал ли си душевните си и телесни чувства? Ходил ли си на съблазнителни зрелища? Целомъдрен ли си встъпил в брак? Сключил ли си църковен брак?

15. КЪМ ЧРЕВОУГОДНИЧЕСТВОТО СПАДАТ СЛЕДНИТЕ ГРЕХОВЕ:
Преяждал ли си? Опивал ли си се с вино или алкохол? Спазваш ли постите? Постиш ли в сряда и петък през годината и в определените за това дни? Проявяваш ли въобще лакомство, изразено в търсене само на вкусни и изискани ястия? Имаш ли болезнен страх, излишна и греховна любов към тялото си? Имал ли си самолюбие, самоугодничество и самонаслаждение? Съединяваш ли телесния пост с духовен, тоест обуздаване на страстите с въздържане от грехове. На болен се разрешава да блажи, само през великия пост не се разрешава месо. Пушиш ли? Заставял ли си някого да пуши? Заставял ли си някого да се напива?

16. КЪМ СРЕБРОЛЮБИЕТО СПАДАТ СЛЕДНИТЕ ГРЕХОВЕ:
Бил ли си скъперник, алчен, користолюбив; имал ли си болезнена привързаност към пари, злато, и всичко земно преходно? Крал ли си даже и в най-дребното? Извършвал ли си разбойничество? Забогатявал ли си по нечестен начин - например с насилие, хитрост, измама в търговията чрез продажба на лоша стока и неверно теглене? Занимавал ли си се с подкупничество, комарджийство? Вземал ли си назаем без да върнеш? Крал ли си църковни предмети? Продавал ли си вредни и упойващи питиета, които съдействат за извършване на някакъв грях? Имал ли си неверие, че Бог се грижи за нас? Имал ли си жестоксърдие към бедните братя и сестри и въобще към всички нуждаещи се? Имал ли си такава силна привързаност и любов към парите, че си ги поставял за цел и чрез тях си постигал греховни плътски или други удоволствия в този живот? Придобил ли си материални блага по несправедлив начин?

17. КЪМ ЗАВИСТТА СПАДАТ СЛЕДНИТЕ ГРЕХОВЕ:
Не завиждаш ли на успехите на своите ближни? Не пакостиш ли от завист на твоите съседи или други хора? Не си ли желал някому зло, болест, смърт? Не си ли във вражда или непримиримост с твои ближни или съседи? Ако не им простиш и Бог няма да ти прости? Пожелавал ли си в сърцето си девойка или чужда жена, за да грешиш с нея? Пожелавал ли си нещо чуждо, за да го имаш ти?

18. КЪМ ГОРДОСТТА СПАДАТ СЛЕДНИТЕ ГРЕХОВЕ:
Гордееш ли се със знатния род, имоти, красота, къщи, вили? Презираш ли, унижаваш ли, подиграваш ли се с другите хора? Предпочиташ ли себе си пред всички? Винаги ли искаш твоето мнение да бъде изпълнявано? Превъзнасяш ли се над другите хора? Славолюбив и властолюбив ли си? Хвалиш ли се? Самоизтъкваш ли се? Роптал ли си против Бога? Бил ли си злонравен, хулил ли си Бога? Имал ли си хулни и непристойни за божията святост и въобще за свети предмети мисли? Подигравал ли си се със свещени предмети? Произнасял ли си Божието име без благоговение и по време на суетни разговори? Заклевал ли си се лъжливо, нарушавал ли си клетвата? Егоист ли си? Самолюбив, честолюбив и тщеславен ли си? Оплакваш ли се, че ти е много тежък и непоносим земният живот? Имаш ли лицемерие? Когато те хвалят, нараства ли ти самочувствието и тщеславието? Във всичко търсиш ли Божията слава и чест? Когато те поправят, сърдиш ли се? Имал ли си непокорност, високоумие, преструване, непослушание към светата православна църква? Не си ли влагал свои разсъждения при тълкуване на Свещеното Писание? Трябва да вярваме и приемаме тълкуването на светите отци! Имал ли си своеволие, непокорство, упорство, съперничество? Вършил ли си дела, които са подхранвали твоята гордост и суетност? Търсил ли си човешки почести, слава, имал ли си чувство, което да те е поставяло винаги над другите човеци? Имал ли си греховни грижи за красотата на тялото си и лицето си? Бил ли си дързък и нахален към другите? Ходил ли си при иноверци и сектанти? Гледал ли си на карти и ходил ли си да ти гледат? Суеверен ли си? Ако винаги си недоволен и неблагодарен-това също е издънка на гордостта? Имал ли си крайно угодничество към хората и не си ли предпочитал да угодиш повече на хората, отколкото на Бога? Желал ли си и търсил ли си първенство, отличия и земни награди? Гордял ли си се със някакво дарование, което имаш, а другите го нямат в такава мярка? Обичаш ли само да те хвалят хората и с наслада ли слушаш всичко това? Бил ли си подозрителен, че всички хора са нечестни и грешни?

19. КЪМ ГНЕВА СПАДАТ СЛЕДНИТЕ ГРЕХОВЕ:
Всякакъв вид гняв. Избухлив ли си? Приемаш ли и задържаш ли гневни мисли и произнасяш ли гневни думи? Имаш ли гневни чувства, гневен поглед, гневно настроение? Изпитваш ли радост при страданието и нещастието на твоите врагове? Нанасял ли си побой? Получавал ли си нещо чрез изнудване? Имал ли си омраза към хората? Мразиш ли ближните си? Осъждал ли си? Клветил ли си? Унижавал ли си? Подигравал ли си се? Присмивал ли си се на недостатъците, слабостите и греховете на твоите ближни или на хората въобще? Имал ли си паметозлобие? То може да бъде с дума, с дело, с поглед , с желание? Бил ли си отмъстителен? Въздавал ли си зло за зло? Лъгал ли си? Лукавствал ли си? Упорстваш ли винаги да се изпълнява твоята воля и желание? Преструвал ли си се и, знаейки, че някои не те обичат и ти не ги обичаш, но се представяш, че нямаш никакво лошо чувство в сърцето си? Злорадствал ли си? Зложелателствал ли си? Давал ли си зли и греховни съвети на ближните и хората въобще? Бил ли си в безчувствие и пълна апатия към молитвата и духовния живот? Гневът най-много пречи за чистата за чистата молитва. Прощаваш ли на хората и на ближните си обидите? Скривал ли си грехове пред изповедника? Бог всичко знае и всичко вижда! Умалявал ли си греховете си и самооправдавал ли си се пред изповедника? Имал ли си хитрост, коварство, посявал ли си свади и кавги? Разправял ли си на хората за недостатъците и слабоститие на ближните си или въобще на хората? Клюкарствал ли си? Подслушвал ли си чужди разговори? Правиш ли раздори между хората? Имал ли си неотстъпчивост и неуслужливост към хората? Отврaщаваш ли се от болните и нещастните? Говорил ли си зло против хората? Предизвиквал ли си хората да говорят зло? Подстрекавал ли си ги към зли дела? Ставал ли си съучастник с другите, когато са говорили зло против хората? Позориш ли с думи и дела хората, било от завист, лъжа, клевета, когато тези дела са добри и похвални? Дразниш ли ближните си? Ругаеш ли ги? Казвал ли си им тежки и обидни думи? Бил ли си непримирим? Искал ли си прошка от ближните си при оскърбяване? Бил ли си немилосърден? Доносничил ли си? Хулил ли си хората или пък изпитвал ли си доволство и радост, когато другите ги хулят и твоето настроение одобрява това хулене и унижаване?

20. КЪМ ЛЕННОСТТА СПАДАТ СЛЕДНИТЕ ГРЕХОВЕ:
Ленност или мързел към всяко добро дело! Молил ли си се разсеяно? Бързал ли си през време на молитва? Имал ли си небрежност и неблагоговение към всичко Божествено и църковно? Не си ли бил немарлив към душеспасението? Имал ли си излишно успокояване със сън и греховно излежаване, когато силите ти са вече възстановени? Казвал ли си непристойни, лекомислени и греховни шеги? Имаш ли надежда в Божието милосърдие? Укоряваш ли се за своите грехове? Имаш ли страх от Бога? Безделието и празност-това е начало на всякаква греховност и порочност! Помниш ли постоянно Бога-това е начало на всякакво добро! Имал ли си безчувствие и безразличие към молитвата? Изпълнявал ли си небрежно служебните си задължения? Безмерно ли скърбиш за твоите покойници? Имал ли си греховни и порочни развлечения? Укоряваш ли се и скърбиш ли за твоите грехове? Трябва да благодариш на Бога за всичко-Той е вселюбящ наш Отец!

21. Убивал ли си на война? Убивал ли си мирно време? Мислил ли си за самоубийсво? Допуснал ли си някой да умре от отчаяние или от глад? Имал ли си отчаяние и униние? Съблазнил ли си някого с грях, което е духовно убийство? Не си ли се отклонявал от Православната вяра? Отхвърлил ли си надеждата в Бога? Имал ли си съмнение в Божиите обещания? Твърдо ли вярваш във всичко онова, което е изрекъл Бог? Имал ли си малодушие? Вярата в Бога е велика сила!

22. Венчан ли си от Православен свещеник?

23. Ползваш ли се от духовната сила на светите тайнства в Православната Църква?

24. Кажи, брате (или сестро), какво друго ти тежи на душата и съвестта и какво те мъчи, за което не се спомена в моите въпроси.

† Сливенски Митрополит Йоаникий
гр. Сливен, 2 март 1995 година, из книгата "Покаяние и изповед"

 

 

Из Въпросник за изповед от манастира Дохиар
Ти и Бог :: Ти и другите :: Самият ти :: За съпрузите

Ти и Бог

1. Вярваш ли в Бог Троица, в божествеността на Христа и на Св. Дух?Вярваш ли в Църквата и тайнствата й?Вярваш ли, че съществува рай и ад?
2. Доверяваш ли се винаги и особено в трудни моменти на Божия промисъл или се отчайваш и показваш недоверие?
3. Може би в скърби,в болести и в изпитания на живота роптаеш срещу Бога и губиш вярата си?
4. Може би вярваш в медиуми, на карти, на астролози, на магове, гледачи на ръка(хироманти), на кафе?
5. Може би си казвал на други да вярват в това?Може би вярваш в суеверия?
6. Може би вярваш в съдбата?
7. Молиш ли се сутрин и вечер, както и на масата?Може би се срамуваш да се прекръстиш пред други, в ресторанта, пред храма, когато минаваш?
8. Изследваш ли Св. Писание, както и различни религиозни книги?
9. Черкуваш ли се в неделя, както и на големи празници?
10. Присъстваш ли от начало до край на Св. Литургия или отиваш късно и си отиваш преди да свърши?
11. На Църква ходиш ли скромно облечен?Внимаваш ли да се държиш прилично било на брак, било на кръщене?
12. Дали допринасяш да се черкуват и близките ти?
13. Причастяваш ли се редовно или поне веднъж годишно?Изповядваш ли се преди св. Причастие?
14. Може би се кълнеш без причина?
15. Може би произнасяш напразно името на Иисус Христос и Св. Богородица?
16. Постиш ли в сряда, петък и постите, ако нямаш сериозни здравословни причини?
17. Дали не хвърляш религиозни книги и списания на нечисто място?

 

Ти и другите

1. Може би имаш омраза и антипатия към някого, който ти е направил зло или те е наругал в гнева си?
2. Честолюбив ли си?
3. Може би завиждаш и се притесняваш за напредъка, щастието и благата на другите?
4.
5. Може би оставаш безчувствен пред нещастието и нуждите на ближния?
6. Критикуваш ли ближния си?
7. Дали иронизираш и се подиграваш на благочестивите?
8. Ако си чул някакво обвинение срещу някого дали си го разпространил и си му навредил, макар и неволно?
9. Може би обсъждаш поведението и действията на другите в тяхно отсъствие, макар и да е (...)
10. Проклинаш ли някого, който ти е направил лошо или самия себе си или часът, в който си се родил?
11. Може би изпращаш други при дявола?
12. Уважаваш ли родителите си?Грижиш ли се за тях?
13. Дали не си примамил родителите си да ти припишат по-голяма част от имуществото си и така си измамил братята си?
14. Дали в гнева си не си удрял някого с ръце или думи?
15. С чиста съвест ли вършиш професията и мисията си?
16. Може би крадеш или помагаш на друг да краде?
17. Може би се неблагодарен към Бога и към благодетелите си?
18. Може би имаш лоша компания?
19. Може би си правил фалшификация?
20. Може би си извършил убийство по какъвто и да било начин?
21. Дали не се намесваш в живота и делата на другите?
22. Проявяваш ли милост към бедните и сираците, които познаваш?


Самият ти

1. Може би си привързан към земните и материални блага?
2. Може би си сребролюбив?
3. Може би се ползваш с предимства?
4. Каквото ти е в излишък, принадлежи на бедните.
5. Може би имаш мегаломания?
6. Може би ти харесва да показваш облеклото си, богатството си, оценките на децата си?
7. Може би ти харесва възхищението и прославата от страна нахората?
8. Приемаш ли с удоволствие другите да те ухажват и ласкаят?
9. Радваш ли се, когато показват предимствата ти и натъжаваш ли се, когато те контролират и ти правят забележка по-големите от теб?
10. Може би си егоист и горделивец?Внимавай с тези грехове, защото лечението им е трудно!
11. Може би играеш на карти, макар и без пари, за да "убиеш времето"?
12. Може би телесни грехове са замърсили тялото и душата ти?
13. Наблюдаваш ли мръсни зрелища от телевизията и киното?
14. Може би четеш неподходящи книги и списания?
15. Може би си мислил за самоубийство?
16. Може би си чревоугодник?
17.
18. Може би казваш думи ненужни, грозни, ругателни, за да се шегуваш или ругаеш?
19.
20. Гониш ли от себе си лошите мисли, които идват да замърсят сърцето ти?
21. Пазиш ли очите си да не виждат предизвикателни картини и лица?
22. Внимаваш ли какво слушат ушите ти?
23. Обличаш ли се нескромно или предизвикателно(жени- в мъжки дрехи)?
24. Може би танцуваш грешни танци?Пееш ли и слушаш ли грозни песни?
25. Дали не си…
26. Може би пушиш?

 

За съпрузите

1. Пазите ли съпружеската вярност?
2. Може би един от двамата е обидил или натъжил другия пред други хора или изобщо?
3. Може би не понасяте слабостите един на друг?
4. Може би те съпругът задължаваш съпругата си да следва модната линия и всичко, което е против закона Божий?Може би ти съпругата изискваш от съпруга си да се забавляваш и да следваш светския живот?
5. Мислите ли за борбата, която има единия извън къщата, а другия в къщата, така че да си помагате в борбата?
6. Като съпруг, може би имаш прекалени изисквания?Въздържате ли се в неделни дни, на празници и по време на пост?
7. Може би не оставяш съпругата си да ходи на религиозни беседи и събрания?
8. Възпитавате ли децата си богоугодно?
9. Водите ли ги на Църква, на изповед, Причастие, неделно училище?Обучавате ли ги с думи и пример в доброто?Научихте ли ги да се молят?
10. Внимавате ли какво четат?Грижите ли се да им вземете книги и списания с национално и религиозно съдържание?
11. Внимавате ли какви приятели имат?
12. Може би ги водите на грешни зрелища и ги оставяте да гледат телевизия неограничено?
13. Учите ли ги на смирение и внимавате ли да се обличат скромно?
14. Дали не ги проклевате, когато ви огорчават?
15. Може би сте правили аборти или избягвате да създавате деца?
16. Може би сте били несправедливи към децата си със своето отсъствие?
17. Ти съпругът, може би мислиш, че изхранването и отглеждането на децата е грижа само на съпругата?
18. Може би се карате с непристойни думи?
19. Обича ли и почита ли всеки от вас родителите и роднините на другия?Може би се намесват родителите в семейството ви и стават повод за разправии помежду ви?
20. Може би се намесвате в семейството на детето си?
21. Може би съпругът ти е (. . . ), бъди търпелива и се бори, за да се прекрати (…)

Източник: pravoslavie.hit.bg

 

 

Подготовка за изповед

Източник: pravoslavie.hit.bg

 

 

Г О Р Е

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com