Православното богослужение
Утреня

 

:: Последование на Всекидневна утреня
:: Последование на Възкресна утреня
:: Последование на Празнична утреня
:: Последование на Възкресно-празничната утреня
:: Паралелно изложение на четирите Утрени

Изготвени от свещеник Траян Горанов

 

 

Последование на Всекидневна утреня

1. "Благословен Бог наш..."
2. Ако не се е чела полунощница
        Свещеник: "Царю небесний..."
        Четец:
Трисвятое, Тропари
3. Кратка сугуба ектения
4. "Именем Господним..."
        "Слава святей..."
        Шестопсалмие
5. Велика ектения
6. "Бог Господ..." по гласа на тропаря (4 пъти)
7. Тропар на светията (2 пъти); "Слава... и нине..."; Богородичен отпустителен (от IV заглавие на Минея)
8. Малка ектения
9. Първи седален
10. Малка ектения
11. Втори седален
12. 50-и псалом (чете се)
13. Канон: 1 и 3 песен от Октоиха и Минея (чете се); ирмоса на 3-а песен от Минея (пее се);
Малка ектения, седален с Богородичен; 4,5,6 песен (чете се); ирмоса на 6-а песен (пее се);
Малка ектения; Кондака и икоса (чете се); 7,8,9 песен (чете се); "Хвалим, благословим..." с ирмоса на 8-а песен (пее се).
14. "Богородицу и матерь..." пеем "Честнейшую херувим..."
15. Ирмос на 9-а песен (пее се)
16. Малка ектения
17. Ексапостиларий (светилен)
        А. Светилен на деня – Октоих "Слава"
        Б. Светилен на светията - Минея;  "и нине" – неговия Богородичен. (Ако в Минея има

        два светилни, преди втория – "Слава", а след това "и нине" – неговия Богородичен).
18. "Тебе слава подобает"
19. Просителна ектения
20. Стиховни стихири – 3; "Слава" (ако има в Минея)  "и нине" Богородичен (КБ)
21. "Благо есть..."
22. Трисвятое
23. Тропар на светията; "Слава... и нине..."; Богородичен; "В конец утрени" от IV заглавие в Минея.
СВЕТА ЛИТУРГИЯ. Ако няма света Литургия:
24. Апостол и свето Евангелие
25. (Сугуба ектения)
26. "Утверди, Боже..."
27. Отпуст

 

Последование на Възкресна утреня

1. "Благословен Бог наш..."
2. Ако не се е чела полунощница
        Свещеник: "Царю небесний..."
        Четец:
Трисвятое, Тропари
3. Кратка сугуба ектения
4. "Именем Господним..."
        "Слава святей..."
        Шестопсалмие
5. Велика ектения
6. "Бог Господ..." по гласа на тропаря (4 пъти)
 

7. Възкресен тропар "Слава... и нине..." Възкресен Богородичен отпустителен на владеещия глас(от III заглавие на Минея)
8. Малка ектения
9. Първи седален
10. Малка ектения
11. Втори седален
12. "Благословен еси Господи" (не на Господски и Богородични празници)
13. Малка ектения
14. Ипакои (чете се)
15. Степенни антифони - пеят се на владеещият глас. Възкресен прокимен.
16. Канони (2) 1 от Октоиха. 2 от Минея (четат се)
17. Пеят се Катавасийте (до 8 песен включително)
18. Евангелски чин

Свещеник: "Господу помолимся", "Яко свят еси..." Амин
Певец: "Всякое дихание да хвалит Господа" - 3 пъти
Свещеник: "И о сподобитися нам ...", певец: "Господи помилуй" (3)
Утренно възкресно евангелие
Певец: "Като видяхме Христовото възкресение..." (през това време миряните целуват Евангелието);
50 псалом;
"Слава";
"Молитвами апостолов";
"и нине";
"Молитвами Богородици"
;
"Помилуй мя Боже";
"Воскрес Иисус".
Литийна молитва (свещеник): "Спаси Боже люди Твоя"
"Господи помилуй"
(12 пъти)
Свещеник: "Милостию и щедротами"

19. "Честнейшую"
20. Девета песен от катавасийте
21. Малка ектения
22. "Свят Господ, Бог наш" (3 пъти)
23. Възкресен ексапостиларий (светилен) - 2 глас по номера на утринното евангелие; "Слава...и нине" Богор (същия глас)
24. "Всякое дихание" - 8 хвалитни стихири
25. "Слава" - утрена евангелска стихира по N на евангелието и съответния глас (за N 9 - 5 гл, N 10 - 6 гл, N 11 - 8 гл); "и нине... Преблагословена еси"
26. Велико славословие
27. "Днес спасения миру бисть"
СВЕТА ЛИТУРГИЯ

 

Последование на Празнична утреня

1. "Благословен Бог наш..."
2. Ако не се е чела полунощница
        Свещеник: "Царю небесний..."
        Четец:
Трисвятое, Тропари
3. Кратка сугуба ектения
4. "Именем Господним..."
        "Слава святей..."
        Шестопсалмие
5. Велика ектения
6. "Бог Господ..." по гласа на тропаря (4 пъти)
 

7. Тропар на светията; "Слава... и нине..."; Възкресен Богородичен; отпустителен по гласа на тропаря. (Ако е Господски или Богородичен празник - 3 пъти тропаря без "Слава и нине").
8. Малка ектения
9. Първи седален
10. Малка ектения
11. Втори седален
12. Полиелей и величание
13. Малка ектения
14. Седален след полиелея
15. Празнични антифони:
        "От юности моея" (4 глас), Празничен прокимен
16. Евангелски чин

Свещeник: "Господу помолимся", "Яко свят еси..." Амин
Певец: "Всякое дихание да хвалит Господа" - 3 пъти
Свещeник: "И о сподобитися нам ...", певец: "Господи помилуй" (3 пъти)
Утренно евангелие
Певец: "Като видяхме Христовото възкресение..." (чете се само на Господски празници) (през това време миряните целуват Евангелието); 50 псалом; Стихира след 50 псалом (от Минея); "Слава"; "Молитвами (категория на съответния светия)", "и нине...", "Молитвами Богородици".

17. Литийна молитва (свещеник): "Спаси Боже люди Твоя"
        "Господи помилуй" (12 пъти)
        Свещeник:  "Милостию и щедротами"
18. Канон
19. Пеят се Катавасийте (до 8 песен включително)
20. "Честнейшую". (За Господски и Богородични празници вместо "Честнейшую" - 9 песен от канона; за светийски празници след "Честнейшую" - 9 песен от катавасийте).
21. Малка ектения
22. Светилен, "Слава и нине" - Богородичен
23. "Всякое дихание" - Хвалитни стихири
24. "Слава" на светията, "и нине" празничен Богородичен (по гласа на тропаря. Невмирани са в Псалтикийния възкресник). На Господски и Богородичен празник: "Слава и нине" на празника.
25. Велико славословие по гласа на славата
26. Тропар на празника (1 път).
СВЕТА ЛИТУРГИЯ

 

 

 

Последование на Възкресно-празничната литургия

1. "Благословен Бог наш..."
2. Ако не се е чела полунощница
        Свещеник: "Царю небесний..."
        Четец:
Трисвятое, Тропари
3. Кратка сугуба ектения
4. "Именем Господним..."
        "Слава святей..."
        Шестопсалмие
5. Велика ектения
6. "Бог Господ..." по гласа на тропаря (4 пъти)
 

7. Тропари

както на вечернята: възкресен тропар 1 път; "Слава на светията". "И нине...".
Богородичен по гласа на 2 тропар на светията;
Ако е Богородичен или Господски празник: 1 път възкресния тропар и 2 пъти тропара на празника без "Слава.. и нине.."

8. Малка ектения
9. Първи седален
10. Малка ектения
11. Втори седален
12. Полиелей и величание
13."Благословен еси Господи.." (без Господски и Богородични празници)
14. Малка ектения
15. Ипакои (чете се)
16. Седален след полиелея
17. Степенни антифони Типикът указва
18. Канон
Ако е Богородичен празник: евангелски чин. Канон.
Ако е светийски празник: Канон. Катавасии до осма песен. Евангелски чин

19. Честнейшую. (За Богородични празници: вместо Честнейшую Девета песен от канона).
20. Девета песен от катавасиите

21. Малка ектения
22. Възкресен светилен
"Слава..." на светията. "И нине...". Празничен богородичен от Октоиха.
(За Господски и Богородични празници: "Слава" на празника и "и нине" неговия богородичен).
23. Всякое дихание
хвалитни стихири
Типикът указва
24. "Слава..."на празника или утринна евангелска стихира; "И нине..." "Преблагословена еси".
25. Велико славословие
26. Днес спасение мира
СВЕТА ЛИТУРГИЯ

 

 

 

 

 

Паралелно изложение на четирите Утрени

1. "Благословен Бог наш..."
2. Ако не се е чела полунощница Свещеник: "Царю небесний..." Четец: Трисвятое, Тропари
3. Кратка сугуба ектения
4. ""Именем Господним..." "Слава святей..." Шестопсалмие
5. Велика ектения
6. "Бог Господ..." по гласа на тропаря (4 пъти)
 

Всекидневна Възкресна Празнична Възкресно-празнична
7. Тропар на светията (2 пъти);
Слава... и нине...";  Богородичен отпустителен (от IV заглавие на Минея)
7. Тропари както на вечернята: възкресен тропар 2 пъти; "Слава... и нине... " възкресен Богородичен отпустителен 7. Тропари както на вечернята; "Слава... и нине... " възкресен Богородичен отпустителен;

Ако е Господски или Богородичен празник: 3 пъти тропара на празника (без "Слава... и нине...")

7. Тропари както на вечернята: възкресен тропар 1 пъти; "Слава. на светията". "и нине... " Богородичен по гласа на II тропар на светията;

Ако е Богородичен или Господски празник: 1 път възкресния тропар и 2 пъти тропара на празника, без "Слава... и нине..."

8. Малка ектения
9. Първи седален
10. Малка ектения
11. Втори седален
 

Всекидневна Възкресна Празнична Възкресно-празнична
12. 50-и псалом (чете се)
Канон; четем I и III песен от Октоиха;
пеем ирмоса на III песен от Минея
12. "Благословен еси Господи..." (без Господски и Богородични празници) 12. Полиелей и величание; 12. Полиелей и величание

13. "Благословен еси Господи... " (без Господски и Богородични празници)

13. Малка ектения;

седален с Богородичен;

четем IV, V, VI пеем ирмоса на VI-a;

малка ектения, четем кондак и икос;

четем VII, VIII, IX песен и пеем "Хвалим благословим..." с ирмоса на VIII песен.

 

13. Малка ектения

14. Ипакои (чете се)

15. Степенни антифони пеят се на владеещият глас;

Възкресен прокимен

16. Канони (2) – четат се последователно:
1 от Октоиха и
1 от Минея

17. Пеят се катавасиите

18. Евангелски чин

13. Малка ектения

14. Седален след полиелея

15. Празнични антифони " От юнности моея" гл. 4;

Празничен прокимен

16. Евангелски чин;
вместо "Молитвами апостолов...",  Молитвами (категорията на съответния светия)

17. Канон

18. Катавасии до VIII песен

13. Малка ектения

15. Ипакои (чете се)

16. Седален след полиелея

17. Степенни антифони Типикът указва

18. Ако е Богородичен празник
- ев. чин
- канон

Ако е светийски празник
- канон
- катавасии до VIII песен
- евангелски чин

14. "Богородицу и матерь..." пеем "Честнейшую херувим..."

15. Пеем ирмоса на девета песен

19. Честнейшую

 

20. Девета песен катавасии

19. Честнейшую
За Господски и Богородични празници вместо Честнейшую IX песен от канона;
За светийски след Честнейшую IX песен на катавасиите
19. Честнейшую
За Богородични празници вместо Честнейшую девета песен от канона;

20. Девета песен от катавасиите

16. Малка ектения 21. Малка ектения

22. "Свят Господ Бог наш" 3 пъти

20. Малка ектения 21. Малка ектения
17. Ексапостиларий (светилен)

а) Светилен на деня от Октоиха "слава.."
б) светилен на светията от Минея "и нине" неговия богородичен

Ако в Минея има два светилни преди 2-я "слава", а след това "и нине" - неговия богородичен

18. "Тебе слава подобает"

23. Възкресен светилен втори глас по № на утренното Евангелие;

"Слава и нине" Богород. Същия глас.

21. Светилен 22. Възкресен светилен

Слава... на светията и нине.. празничен богородичен от Октоиха

За Господски и Богородични празници Слава на празника и и нине неговия богородичен

19. Просителна ектения

Стиховни стихири

24. Всякое дихание;

осем хвалитни стихири

22. Всякое дихание;

хвалитни стихири

23. Всякое дихание;
хвалитни стихири
Типикът указва
20. "Слава… и нине..."

 

25. "Слава…"  утреня евангелска стихира по № на евангелието (№9-5гл. №10-6гл. №11-8гл.

И нине "Преблагословена еси..."

23. "Слава…" на светията
и нине... празничен богородичен

На Господски и Богородични празници: "Слава… и нине..." на празника

24. "Слава…" на празника или утринна евангелска стихира;

и нине "Преблагословена еси..."

21. "Благо есть..."

22. Трисвятое

26. Велико славословие 24. Велико славословие
по гласа на славата
25. Велико славословие
23. Тропар на светията
"Слава… и нине..." Богородичен "в конец утрени" от IV заглавие на Минея

24. Ако няма св. Литургия:
Апостол и Евангелие

25. Сугуба ектения

26. "Утверди Боже..."

27. Отпуст

27. "Днес спасение мира... "

28. Св. Литургия

Забележка: Евангелският чин включва:
- "Господу помолимся…"
- "Яко свят еси..." Амин
- "Всякое дихание 3пъти
- "И о сподобитися..."

Господи помилуй (3 пъти)

Утринно възкресно Евангелие

"Возкресение Христово…"

50-и псалом
Слава...
Молитвами..
.
И нине...
"Молитвами  Богородици...";
"Помилуй мя Боже..." и
"Возкресе Иисус от гроба..."

Литийна молитва
Господи помилуй (12 пъти)
"Милостию и щедротами..."

25. Тропар на празника (1 път)

26. Св. Литургия

26. "Днес спасение мира,,,"

27. Св. Литургия

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com