Библейски карти

С В.  П И С А Н И Е.

 

 

Древният Изток по време на Стария Завет  Древна Палестина по времето на Стария Завет  Древна Палестина по времето на Новия Завет 

 

1. Карта на Древния Изток по време на Стария Завет

2. Карта на Древна Палестина по времето на Стария Завет

3. Карта на Древна Палестина по времето на Новия Завет

 

 

Пътят на св. Йоан Предтеча  Пътуванията на ап. Павел

4. Пътят на св. Йоан Кръстител
5. Пътуванията на св. ап. Павел

 

Източник: Библия каноническая [bible.skiftel.ru]

 

 

 

 

6. Най-главните градове в района на Средиземноморието и Близкия Изток през I-II век

Средиземно море.
Mediterranean Cities
Македония, Гърция и Крит.
Macedonia, Greece and Crete
Македония, Мизия, Асия, Лаодикия.
Macedonia, Mysia, Asia, Laodicea
Понт, Партия, Фригия, Памфилия, Кападокия; Месопотамия; Сирия; Юдея; Египет и Арабия
Pontus, Parthia, Phrygia, Pamphylia, Cappadokia; Mesopotamia; Syria; Judea; Egypt and Arabia
Средиземно море. Македония, Гърция и Крит. Map by Ron Graham, simplybible.com Понт, Партия, Фригия, Памфилия, Кападокия; Месопотамия; Сирия; Юдея; Египет и Арабия
       
       
Италия и Сицилия.
Italy and Sicily
Коринт; Асия; Крит.
Corinth; Asia; Creta
Мизия, Витиния; Гакатуя; Асия, Фригия; Писидия; Ликия, Памфилия; Кипър.
Mysia, Bithynia; Galathia; Asia, Phrygia,  Pisidia; Lycia, Pamphylia; Cyprus
Сирия, Кипър, Галилея и Арабия.
Syria, Cyprus, Galillee and Arabia
Италия и Сицилия. Коринт; Асия; Крит. Мизия, Витиния; Гакатуя; Асия, Фригия; Писидия; Ликия, Памфилия; Кипър. Сирия, Кипър, Галилея и Арабия.
       
       
      Сирия, Галилея, Юдея; Арабия.
Syria, Glilee, Judea; Arabia
Maps by Ron Graham, www.simplybible.com     Сирия, Галилея, Юдея; Арабия.

 

Други карти Връзка извън Pravoslavieto.com

 

 

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com