Православното богослужение
Възкресна утреня

 

 

1.      Свещеника: Благословен е нашия Бог, всякога, сега и винаги и во веки веков.

Народа: Амин!

2.      Ако не се е чела полунощница; свещеника: Царю небесний, Утешителю…

Четец: Светий, Боже, светий Крепкий, светий Безсмертний, помилуй нас (3)

Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице помилуй нас. Господи очисти греховете ни, Владико прости беззаконията ни, Светий посети и изцели немощите ни, заради Твоето име.

Господи помилуй (3).

Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух, и сега, и винаги и во веки веков. Амин.

Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес, и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушения, но ни избави от лукавия.

Свещеника: Защото Твое е Царството, и силата, и славата…

Четец: Спаси, Господи, Твоите люде и благослови достоянието Си, като даруваш на православния български народ победи над враговете, и запазваш с кръста Си Твоя народ.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Христе Боже, Който доброволно си се издигнал на кръста, дарувай щедростите Си на съименното Ти ново общество. Зарадвай със силата Си православния български народ и му дай победи над враговете, като Твоята помощ му бъде оръжие на мир и знаме на непобедимост.

и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Блага, всепета Богородице, която си дивна и непосрамваща застъпница, не отхвърляй нашите молитви, утвърди православния български народ и му дай от небето победа, защото ти едничка, благословена, си родила Бога.

3.  Кратка сугуба ектения; свещеника: Помилвай ни, Боже, по великата си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай.

Народа след всяка молитва: Господи помилуй (3 пъти).

Свещеника: Още се молим за благочестивия православен български народ…

Още се молим за високо­преосвещения наш митрополит името.

Още се молим за всички братя и за всички християни.

Защото Си милостив и човеколюбив Бог и на Тебе слава възнасяме…

4. Народа: Амин. С името Господне благослови, отче!

Свещеника: Слава на светата, и единосъщна, и животворяща, и неразделна Троица...

Четеца: Амин.

Шестопсалмие:

Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение (3 пъти).
Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала (2 пъти).
Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение (трижды).
Господи! устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою (дважды).

Псалом 3. Псалом на Давида, когато бягаше от сина си Авесалома.

Господи, колко се умножиха враговете ми! Мнозина въстават против мене; мнозина казват за душата ми: за него спасение няма в Бога. Но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата ми. С гласа си викам към Господа, и Той ме чува от светата Си планина. Лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриля. Няма да се уплаша от десетки хиляди люде, които отвред са се опълчили против мене. Стани, Господи! спаси ме, Боже мой! защото Ти удряш по лицето всички мои врагове и трошиш зъбите на нечестивите. От Господа е спасението. Върху Твоя народ е Твоето благословение. Господи, что ся умножиша стужающии ми! мнози востают на мя; мнози глаголют души моей: несть спасения ему в Бозе его. Ты же. Господи, заступник мой еси, слава моя и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святыя Своея. Аз уснух и спах, востах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующия ми всуе; зубы грешников сокрушил еси. Господне есть спасение, и на людех Твоих благословение Твое. Аз уснух и спах, востах, яко Господь заступит мя.

Псалом 37. Псалом  Давидов. В спомен (за съботата).

Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай, защото Твоите стрели се забиха в мене, и Твоята ръка тежи върху ми. Няма здраво място в плътта ми от Твоя гняв; няма мира в моите кости от греховете ми; защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежко бреме ме притиснаха, смърдят и гноясват моите рани поради безумието ми. Аз се прегърбих и съвсем се наведох, цял ден ходя натъжен; защото чреслата ми са цели възпалени, и няма здраво място в плътта ми. Изнемощях и извънмерно съм съкрушен; викам от мъките на сърцето си.

Господи, пред Тебе са всичките ми желания, и моята въздишка не е скрита от Тебе. Сърцето ми трепери; моите сили ме напуснаха, и светлината на очите ми, - и нея няма у мене. Моите приятели и моите искрени отстъпиха от раните ми, и ближните ми стоят надалеч. А които търсят душата ми, турят мрежи, и които ми желаят зло, говорят за моето загиване и всеки ден козни кроят; аз пък като глух не чувам и съм като ням, който не отваря устата си; и станах като човек, който не чува и няма в устата си отговор, защото на Тебе, Господи, се уповавам; Ти ще чуеш, Господи, Боже мой.

И аз рекох: да не възтържествуват над мене (моите врагове); когато се колебае ногата ми, те се големеят над мене. Близко съм да падна, и скръбта ми е винаги пред мене. Беззаконието си съзнавам, съкрушавам се заради греха си. А моите врагове живеят и крепнат, и ония, които ме ненавиждат без вина, се умножават; и които ми връщат зло за добро, враждуват против мене, задето следвам доброто.

Не ме оставяй, Господи, Боже мой, не се отдалечавай от мене;  побързай ми на помощ, Господи, Спасителю мой!

Господи! да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мене: яко стрелы Твоя унзоша во мне и утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костех моих от лица грех моих: яко беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне. Возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. Пострадах и слякохся до конца; весь день, сетуя, хождах, яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть исцеления в плоти моей. Озлоблен бых, и смирихся до зела: рыках от воздыхания сердца моего.

Господи! пред Тобою все желание мое, и воздыхание мое от Тебе не утаися; сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною. Друзи мои и искреннии мои прямо мне приближишася и сташа; и ближнии мои отдалече мене сташа, и нуждахуся ищущии душу мою; и ищущии злая мне - глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся. Аз же, яко глух, не слышах, и яко нем - не отверзаяй уст своих; и бых яко человек не слышай и не имый во устех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповах; Ты услышиши, Господи, Боже мой.

Яко рех: да некогда порадуют ми ся врази мои, и внегда подвижатися ногам моим, на мя велеречеваша; яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну. Яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем. Врази же мои - живут, и укрепишася паче мене, и умножишася ненавидящии мя без правды. Воздающии ми злая возблагая оболгаху мя, зане гонях благостыню.

Не остави мене, Господи, Боже мой, не отступи от мене. Вонми в помощь мою. Господи спасения моего! Не остави мене, Господи, Боже мой, не отступи от мене. Вонми в помощь мою, Господи спасения моего!

Псалом 62.

Псалом на Давида, когато беше в Иудейската пустиня.
Боже, Ти си Бог мой, Тебе търся от ранни зори; за Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми в земя пуста, изсъхнала и безводна, за да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището: защото Твоята милост е по-добра от живота. Устата ми ще Те възхвалят. Тъй ще Те благославям в живота си; в Твое име ще дигна ръцете си. Като с тлъстина и с дървено масло се насища душата ми, и с радостен глас Те възхвалят устата ми.

Кога си спомня за Тебе на леглото си, размислям за Тебе през нощните стражи, защото Ти си моя помощ, и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам; към Тебе се привърза душата ми, Твоята десница ме поддържа. А ония, които търсят да погубят душата ми, ще слязат в земната преизподня. Ще бъдат поразени със силата на меча; ще станат плячка на лисиците.  А царят ще се зарадва в Бога, ще бъде възхвален всеки, който се кълне в него, защото ще се затворят устата на ония, които говорят неправда.

Боже, Боже мой! к Тебе утреннюю; возжада Тебе душа моя, коль множицею Тебе плоть моя в земли пусте, и непроходне, и безводне, тако во святем явихся Тебе, видети силу Твою и славу Твою: яко лучши милость Твоя, паче живот. Устне мои похвалите Тя; тако благословлю Тя в животе моем, и о имени Твоем воздежу руце мои. Яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устнама радости восхвалят Тя уста моя.

Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крове крилу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе; мене же прият десница Твоя. Тии же - всуе искаша душу мою, внидут в преисподняя земли; предадятся в руки оружия, части лисовом будут. Царь же возвеселится о Бозе; похвалится всяк кленыйся Им, яко заградишася уста глаголющих неправедная. На утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крове крилу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя!

 

Слава на Отца, и Сина и Светия Дух, и сега, и винаги и во веки веков. Амин!
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе Боже (3 пъти)! Господи помилуй (3 пъти).
Слава на Отца, и Сина и Светия Дух, и сега, и винаги и во веки веков. Амин!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь.
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды - без поклонов).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Псалом 87.

Господи, Боже на моето спасение! денем и нощем викам пред Тебе: да влезе пред Твоето лице молитвата ми; наклони ухото Си към молбата ми; защото душата ми се насити на нещастия, и животът ми се приближи до преизподнята. Аз се сравнявах с ония, които слизат в гроб; станах като човек без сила, хвърлен между мъртвите, - като убитите, които лежат в гроба, за които Ти вече си не спомняш, и които са отблъснати от Твоята ръка. Ти ме тури в подземен ров, в мрак, в бездна. Натегна върху ми Твоята ярост, и с всичките Си вълни Ти (ме) порази. Ти отдалечи от мене моите познати, направи ме отвратителен за тях; затворен съм, и не мога да изляза.

Окото ми се умори от тъга: цял ден виках към Тебе, Господи, протягах ръце към Тебе. Нима над мъртви ще направиш чудо? Нима мъртвите ще станат и ще Те славят? Или в гроба ще бъде проповядвана Твоята милост, и Твоята истина - в мястото на тлението? Нима в тъмата ще познаят Твоите чудеса, и в земята на забравата - Твоята правда?

Но аз викам към Тебе, Господи, и сутрин рано молитвата ми Те изпреваря. Защо, Господи, отблъсваш душата ми и криеш лицето Си от мене? Аз съм нещастен и от младини се топя; нося Твоите ужаси и изнемогвам. Над мене се пренесе Твоята ярост, Твоите заплахи ме сломиха, всеки ден ме окръжават като вода: всички заедно ме обсаждат. Ти отдалечи от мене приятели и близки: моите познати се не виждат.

 

Господи, Боже спасения моего! во дни воззвах, и в нощи пред Тобою. Да внидет пред Тя молитва моя, приклони ухо Твое к молению моему: яко исполнися зол душа моя и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободь; яко язвении спящий во гробе, ихже не помянул еси ктому, и тии от руки Твоея отриновени быша. Положиша мя в рове преисподнем, в темных и сени смертней. На мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навел ecu на мя. Удалил еси знаемых моих от мене, положиша мя мерзость себе, предан бых, и не исхождах.

Очи мои изнемогосте от нищеты, воззвах к Тебе, Господи, весь день: воздех к Тебе руце мои. Еда мертвыми твориши чудеса? или врачеве воскресят и исповедятся Тебе? Еда повесть кто во гробе милость Твою, и истину Твою в погибели? Еда познана будут во тме чудеса Твоя, и правда Твоя в земли забвенней?

И аз к Тебе, Господи, воззвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскую, Господи, отрееши душу мою, отвращаеши лице Твое от мене? Нищ есмь аз, и в трудех от юности моея, вознесжеся, смирихся и изнемогох. На мне преидоша гневи Твои, устрашения Твоя возмутиша мя. Обыдоша мя яко вода, весь день, одержаша мя вкупе. Удалил еси от мене друга и искренняго и знаемых моих от страстей.

Господи, Боже спасения моего! во дни воззвах, и в нощи пред Тобою. Да внидет пред Тя молитва моя, приклони ухо Твое к молению моему!

Псалом 102. Псалом Давидов.

Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име. Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости; насища с блага твоето желание: подновява се като на орел твоята младост. Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показа Своите пътища Моисею, на Израилевите синове - Своите дела.

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив: Той се не гневи докрай, нито се вечно сърди. Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове: защото, колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта (на Господа) към ония, които се боят от Него; колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония; както баща милува синове, тъй и Господ милува ония, които Му се боят. Защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст.

Дните на човека са като трева; като полски цвят - тъй цъфти той: понесе се над него вятърът, и няма го, и мястото му вече го не познава. А милостта на Господа е отвека и довека към ония, които Му се боят, и правдата Му е върху синовете на синовете, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.

Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава. Благославяйте Господа, (всички) Ангели Негови, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на словото Му; благославяйте Господа, всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му; благославяйте Господа, всички Негови дела, по всички места на Неговото владичество. Благославяй, душо моя, Господа!

Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его! Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его! Очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя; избавляющаго от истления живот твой; венчающаго тя милостию и щедротами; исполняющаго во благих желание твое; обновится, яко орля, юность твоя. Творяй милостыни Господь и судьбу всем обидимым. Сказа пути Своя Моисеови, сыновом Израилевым - хотения Своя.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца прогневается, ниже во век враждует. Не по беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам; яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его. Елико отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззакония наша. Яко же щедрит отец сыны, ущедри Господь боящихся Его. Яко Той позна создание наше: помяну, яко персть есмы.

Человек, яко трава - дние его; яко цвет сельный, тако отцветет. Яко дух пройде в нем - и не будет, и не познает ктому места своего, Милость же Господня - от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творити я.

Господь на небеси уготова престол Свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа, вси Ангели Его, сильнии крепостию, творящий слово Его, услышати глас словес Его! Благословите Господа, вся силы Его, слуги Его, творящий волю Его! Благословите Господа, вся дела Его, на всяком месте владычества Его! Благослови, душе моя, Господа. На всяком месте владычества Его, благослови, душе моя. Господа!

 

Псалом 142. Псалом от Давида (когато беше преследван от сина си Авесалома).

Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, - и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми.

Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми (Господи) пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си.

Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата.

Господи! услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим! яко не оправдится пред Тобою всяк живый; яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой; посадил мя есть в темных, яко мертвыя века. И уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое.

Помянух дни древния, поучихся во всех делех Твоих, в творениих руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце моя, душа моя - яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи: исчезе дух мой; не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся нисходящим в ров. Слышану сотвори мне заутра милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, воньже пойду, яко к Тебе взях душу мою.

Изми мя от враг моих, Господи; к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит мя на землю праву! Имене Твоего ради, Господи, живиши мя; правдою Твоею изведеши от печали душу мою; и милостию Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающия души моей, яко аз раб Твой есмь. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим (дважды). Дух Твой благий наставит мя на землю праву!

www.liturgy.ru

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков; аминь. Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).

Слава на Отца, и Сина и Светия Дух, и сега, и винаги и во веки веков. Амин!

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе Боже (3 пъти)! Господи помилуй (3 пъти)

Упование наше, Господи, слава на Тебе!

5.      Велика ектения

6.      Певците: (по гласа на тропаря)

(речитатив) Стих 1. Исповèдайтеся Гòсподеви, яко благ, яко в век мùлост Его.

(пее се) Бог Госпòдь, и явися нам, благословен грядùй во имя Господне.

Стих 2. Обишèдше обидòша мя, и ùменем Госпòдним противляхся им.

Бог Госпòдь, и явися нам, благословен грядùй во имя Господне.

Стих 3. Не умрý, но жив бýду и повèм делà Госпòдня.

Бог Госпòдь, и явися нам, благословен грядùй во имя Господне.

Стих 4. Кàмень, егòже небрегòша зùждущий, сей бисть во главý ýгла: от Господа бисть сей, и есть дùвен во очесèх нàших.

Бог Госпòдь, и явися нам, благословен грядùй во имя Господне.

7.      Възкресен тропар "Слава… и нине…" Възкресен Богородичен отпустителен на владеещия глас /от III заглавие на Минея/

8.      Малка ектения Пак и пак с мир на Господа да се помолим…

9.      Първи седален /от Октоиха/.

10.  Малка ектения

11.  Втори седален /от Октоиха/.

12.  Народа: (5 гл.)  Благословен есù, Господи, научи мя оправданием Твоùм.

Ангелский собор удивùся, зря Тебè в мертвих вменùвшася, смèртную же, Спасе, крепость разорùвша, и с собòю Адама воздвùгша, и от ада вся свобòждша.

Благословен есù, Господи, научи мя оправданием Твоùм.

Почтò мùра с мùлостивими слезàми, о ученици разтворяете: блистàяйся во гробе ангел мироносицам вещàше: вùдите ви гроб, и уразумèйте, Спас бо воскрèсе от гроба.

Благословен есù, Господи, научи мя оправданием Твоùм.

Зелò рàно мироносици течàху ко гробу Твоемý ридающя, но престà к ним ангел и речè: ридания время престà, не плàчите, воскресение же апостолом рците.

Благословен есù, Господи, научи мя оправданием Твоùм.

Мироносици жени, с мири пришедшя ко гробу Твоемý, Спасе, ридаху. Ангел же к ним речè, глаголя: что с мèртвими Живàго помишляете; яко Бог бо воскресе от гроба.

Слава Отцу и Сину и Святому Духу

Поклонùмся Отцу, и Егò Синови, и Святому Духу, святей Троице во едùном существè, с серафими зовýще: свят, свят, свят еси, Господи.

И нине, и присно, и во веки веков. Амин!

Жизнодàвца рождши, грехà, Дево, Адама избàвила есù, радост же Еве в печали мèсто подалà есù: пàдшия же от жизни к сей напрàви, из тебè воплотивийся Бог и человек.

Алилуия, алилуия, алилуия, слава Тебè, Боже (3 пъти).

13.  Малка ектения

14.  Ипакои – чете се (от Октоиха).

15.  Степенни антифони – пеят се на владеещия глас. Възкресен прокимен (Октоиха).

16.  Канони (2)

1 от Октоиха + 1 от Минея (четат се).

17.  Катавасий (пеят се до 8ма песен вкл. – от Катавасийник)

18.  Евангелски чин: свещеника: На Господа да се помолим!

 Народа: Господи помилуй.

Свещеника: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народа: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Свещеника: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господа Бога да помолим!

Народа: Господи помилуй (3).

Утренно възкресно евангелие.

Четеца: Като видяхме Христовото възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя кръст се покланяме, Христе, и Твоето свето възкресение възпяваме и славим. Защото Ти си наш Бог, освен Тебе другиго не знаем, и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на светото Христово възкресение, защото, ето – чрез кръста дойде радост за целия свят. Всякога, благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

50 Псалом (чете се), Псалом 50

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта (Си). Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Народа (пее) "Слава…, Молитвами апостолов, Милостиве, очисти множества согрешений наших. И нине…, Молитвами Богородици, Милостиве, очисти множества согрешений наших.

(речитатив) Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множество щедрот Твоих очисти беззакоение мое. (Пее се) Воскрес Иисус от гроба, якоже проречè, дадè нам живот вечний, и велию милость.

Литийна молитва. Свещеника: Спаси, Боже, Твоя народ и благослови Твоето…

Народа: Господи помилуй (12 пъти). Свещеника: По милоста и щедростите на …

19.  Свещеника: Богородица и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народа: (речитатив) Велùчит душà моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе Спасе моèм.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Яко призрè на смирение рабù Своея, се бо от нине ублажàт мя вси рòди. Честнейшую…

Яко сотворù мне величие Сильний, и свято имя Его и милост Его в рòди родòв боящимся Его. Честнейшую …

Сотвори державу мишцею Своèю, расточи гордия мислию сердца их. Честнейшую…

Низложù сильния со престол, и вознесè смиренния: алчущия изполни благ и богатящияся отпустù тщи. Честнейшую…

Восприят Изрàиля òтрока Своего, помянути милости, якоже глаголя ко отцем нашим, Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую…

20.  9-та песен от катавасийте

21.  Малка ектения

22.  Свят Госпòд Бог наш (3 пъти) возносите Господа Бога нашего и покланяйтеся подножию ногу Его, яко свято есть.

23.  Възкресен ексапостиларий (светилен) – глас 2, по номера на утринното евангелие (в календарчето го пише), "Слава … и нине…" Богородичен (същия глас)

24.  "Всякое дихание" (на владеещия глас, с 8 стихири) Всякое дихание да хвалит Господа. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вишних. Тебе подобает песнь Богу.

Хвалите Его вси ангели Его, хвалите Его вся сили Его. Тебе подобает песнь Богу.

(речитатив) Сотворити в них суд написан: слава сия будет всем преподобним Его.

(изпява се стихира от Октоиха)

Хвалите Бога во святих Его, хвалите Его во утверждении сили Его.

Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его.

Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтири и гуслех.

Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе.

Хвалите Его в кимвалех доброгласних, хвалите Его в кимвалех восклицания. Всякое дихание да хвалит Господа.

Воскресни, Господи, Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца.

Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повем вся чудеса Твоя.

25.  Слава …и утрената евангелска стихира по № на евангелието и съответния глас (а за № 9 – 5 гл; № 10 – 6 гл; № 11 – 8 гл) И нине … Преблагословена еси, Богородице Дево, воплощим бо ся из тебе ад пленися, Адам возвася, клятва потребися, Ева свободися, смерть умертвися, и ми ожихом. Тем воспевающе вопием: благословен Христос Бог, благоволивий тако, слава Тебе.

26.  Велико славословие.

Слава Тебе, показавшему нам свет. Слава ввишних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.

Хвалим Тя, благословим Тя, кланяемтися, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради слави Твоея.

Господи, Царю небесний, Боже Отче, Вседержителю; Господи, Сине Единородний, Иисусе Христе, и Святий Душе!

Господи, Боже, агнче Божий, Сине Отеч, вземляй грех мира, помилуй нас, вземляй грехи мира.

Приеми молитву нашу, седяй отдесную Отца и помилуй нас!

Яко Ти еси един свят, Ти еси един Господ, Иисус Христос, во славу Бога Отца! Амин!

На всяк ден благословлю Тя, и возхвалю имя Твое во веки и в век века!

Сподоби, Господи, в ден сей без греха сохранитися нам.

Благословен еси, Господи, Боже отец наших, и хвально, и прославлено имя Твое во веки! Амин!

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя!

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим (3 пъти)!

Господи, прибежище бил еси нам в род и род, аз рех: Господи, помилуй мя. Изцери душу мою, яко согреших Тебе!

Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ти еси Бог мой.

Яко у Тебе източник живота во свете Твоем узрим свет.

Пробави милост Твою ведущим Тя!

Святий Боже, святий Крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас! (3 пъти)

Слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин!

Святий Безсмертний, помилуй нас!

(бавно) Святий Боже, святий Крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас!

 

27.  Днес спасение миру бисть, поем воскресшему из гроба и Начальнику жизни нашея: разрушив бо смертию смерть, победу дадè нам, и велию милость.

Св. Иоан Златоуст - Божествена Литургия

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com