Православното богослужение
Велико славословие

 

В изпълнение на Борис Христов (.mp3), с хора на храм-паметник "Св. Александър Невски", © Balkanton.

Целият текст на Празничната утреня

 

Слава Тебе, показавшему нам свет. Слава на Теб, Който ни показа светлината!
Слава ввишних Богу, и на земли мир,
в человецех благоволение.
Слава във висините Богу, и на земята мир,
между човеците добра воля!
Хвалим Тя, благословим Тя, кланяемтися, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради слави Твоея. Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава.
Господи, Царю небесний, Боже Отче, Вседержителю; Господи, Сине Единородний, Иисусе Христе, и Святий Душе! Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю,
Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе!
Господи, Боже, агнче Божий, Сине Отеч,
вземляй грех мира, помилуй нас, вземляй грехи мира.
Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца,
Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас -
Ти, Който вземаш върху Си греховете на света!
Приеми молитву нашу, седяй отдесную Отца и помилуй нас! Приеми нашата молитва,
Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас!
Яко Ти еси един свят, Ти еси един Господ, Иисус Христос, во славу Бога Отца! Амин! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!
   
На всяк ден благословлю Тя, и возхвалю имя Твое во веки и в век века! Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове!
Сподоби, Господи, в ден сей без греха сохранитися нам. Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях!
Благословен еси, Господи, Боже отец наших,
и хвально, и прославлено имя Твое во веки! Амин!
Благословен си, Господи, Боже на отците ни,
и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин!
Буди, Господи, милость Твоя на нас,
якоже уповахом на Тя!
Да бъде, Господи, милостта Ти над нас,
според както Ти се уповаваме!
   
Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим (3 пъти)! Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!
Господи, прибежище бил еси нам в род и род,
аз рех: "Господи, помилуй мя. Изцери душу мою,
яко согреших Тебе!"
Господи, прибежище бил си нам от род във род.
Аз рекох: "Господи, помилуй ме и изцери душата ми,
защото съгреших пред Тебе".
Господи, к Тебе прибегох,
научи мя творити волю Твою, яко Ти еси Бог мой.
Господи, към тебе прибягнах,
научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог.
Яко у Тебе източник живота во свете Твоем узрим свет. Защото у Тебе е изворът на живота;
в Твоята светлина ще видим светлина.
Пробави милост Твою ведущим Тя! Продължи Твоята милост към тия, които Те познават.
   
Святий Боже, святий Крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас! (3 пъти) Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас!
Слава Отцу и Сину, и Святому Духу,
и нине и присно и во веки веков. Амин!
Слава на Отца и Сина и на Светия Дух,
и сега и винаги и во веки веков. Амин.
Святий Безсмертний, помилуй нас! Светий Безсмъртни, помилуй нас!
(бавно) Святий Боже, святий Крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас! Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас!

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com