Православен молитвослов

 

Молитви за избавяне от хулни мисли

Започни с Господнята молитва":

Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес, и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия;
защото Твое е царството, и силата, и славата вовеки. Амин.

Господи, помилуй. (12 пъти)

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог.
Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог.
Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог.

Molenie Gospodne v Getsimanskata gradina

 

Господи! Виж моята скръб, виж моята беда, виж безсрамието на моя враг,
защото люто и тежко ме нападат хулни помисли,
които оскърбяват душата ми, опечаляват сърцето ми, помрачават ума ми и смущават съвестта ми.

Неговите богохулствени нашепвания и богомерзки думи в ума си толкова ненавиждам,
че бих поискал по-скоро да умра, отколкото да приема тези помисли за Тебе, благия мой Бог,
и така да съизволя на това, което вещае врагът в ума ми.

Но заради моята слабост не мога да победя тези противни и богохулни мисли
и да ги прогоня от себе си без твоята помощ, Боже мой.
Защото естеството ми е страстно, умът - непостоянен, силата ми е немощна,
а противникът ми е крепък и силата му превъзхожда моята сила.
И ако не си Ти, Господ крепък и силен в Твоя народ,
кой би бил достатъчно и целокупно съхранен от врага и човекоубиеца дявол?

Затова коленича пред Теб, о Всемилостиви и Премилосърдни,
Който не искаш моето отчаяние, Създателю Боже! и моля всесилната Твоя помощ.
Порази врага, който ме притеснява, прати мълния, разгони обкръжаващите ме противници,
възсияй в сърцето ми благодатта на Твоята светла заря,
да ме отбегне тъмният облак на хулните мисли, които ме налитат,
та в светлината на Твоята помощ да видя Тебе, моя Христос, Който просвещава всеки човек.
Да тръгна в светлината на Твоето лице и да се зарадвам в Твоето име во веки!
Амин!

Св. Литургия

 

 

На църковнославянски език:
Молитва на избавление от хулни помисли

Господи! зриши ми скорбь, зриши мою беду, зриши и безстудие врага моего,
яко люте и тяжце нападает на мя хульными помыслы,
оскорбляя душу мою, опечаляя сердце мое, помрачая ум мой, и смущая совесть мою,

Егоже богохульнаго шептания и богомерзкаго во уме моем глаголания толико ненавижду,
яко первее умрети хотел бых, неже сия на Тя благаго Бога моего помыслы хульные прияти,
и сим соизволити, яже враг мой во уме моем вещает.

Но за слабость мою, тым противным и богохульным и богомерзким мыслем одолети,
и от себе я отгнати не могу без Твоея, Боже мой, помощи:
естество бо мое страстно, ум непостоянен, сила моя немощна,
супостат же мой крепок, и сила его превосходит моя силы.
И аще не бы Ты, Господь крепок и силен был в людех Своих,
то кто доволен, цел сохранен быти от врага и человекоубийцы диавола?

Тем припадаю Ти, о Всемилостивый и Премилосердый!
не хотяй отчаяния моего, Создателю Боже! и молю всесильную Твою помощь,
порази на главу стужающаго ми врага, блесни молнию, и раждени обышедшия мя супостаты,
возсияй светлую в сердцы моем благодати Твоея зарю,
да отбежит от мене темный облак хульных, находящих на мя мыслей,
да в свете помощи Твоея узрю Тебе Христа моего, просвещающаго всякаго человека,
да в свете лица Твоего пойду, и о имени Твоем возрадуюся во веки!
Аминь.

 

Виж също:

Молитвы на избавление от хульных помыслов на църковнославянски език
Молитви за дар на прощаване

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com