Православен молитвослов

 

Молитва за Отечеството и народа ни

Преблагий и всевишний Боже, Господарю на цялата земя и Царю на всички народи!
Пред Твоята всемогъща власт и пред възвишения Твой престол ние се прекланяме
и смирено Те молим милостиво да погледнеш на нашето Отечество и на нашия народ.

Помогни, Боже наш, да се събере целият ни народ в единството на нашата народност
и на православната вяра, та напълно обединени да служим на Тебе за слава, на себе си за спасение и за полза на нашето Отечество.

Нека, Господи, бъде честита и славна тая земя, в която видяхме светлина и живот, в която отраснахме и където от Твоята благодетелна ръка приехме толкова милости и благодеяния.
Нека ни бъде мил и драг народът, към който принадлежим и в чиито съдбини участвуваме.
Благослови, Господи, нашето Отечество, за да процъфтява в него правата вяра, християнският напредък и благосъстояние.

Дай, Боже, на управниците на нашето Отечество мъдрост, светъл ум и чиста съвест, добросърдечие и правдолюбие, за да ни водят в пътя на родната правда, истината и прогреса.

Вдъхни, Боже, на поданиците в нашата страна да обичат управниците и началниците,
като зачитат тяхната власт, да изпълняват законите и когато стане нужда, дори живота си да дадат за вярата и Отечеството.

Дай, Боже, нашето Отечество да е винаги щастливо в благополучие и благосъстояние.
Благослови в него стопанството.
Направи да напредват добрите научни знания, изкуствата, занаятите,
всеки труд и всяко благородно, духовно и веществено, творческо начинание.
Пази нивите ни от неплодородие.
Надари ни с добро лято и дай ни всичко да успява.

Пази ни, Боже, от врагове и неприятели, от войни, от мор и глад.
Дай на всички ни мир и съгласие.
Пази ни от омраза и несговорчивост, от свади и раздори.
Внуши, Боже, в сърцата на всички ни дух на истина и на крепка и деловита любов към всичко, що е за полза и щастие на нашата земя, Отечество и народ.

И тъй, като служим на Тебе вярно и като се обичаме братски помежду си,
да те славим во веки, всевишни и вечни Господи!

Амин!

 

 

 

Друга молитва за Отечеството

Господи Иисусе Христе, Боже наш! Излей благодатта си над нашето Отечество!
Във време на изпитания не го оставяй; заради нашите грехове не го погубвай!

Милосърдни Господи, със съкрушение и смирение падаме пред Теб и Ти се молим: 
прости греховете, беззаконията и неправдите на всички наши съотечественици
и не ни въздавай заслуженото поради нечистите ни дела,
а ни прости и ни помилвай според голямото Си милосърдие!

О, Боже, във време на изпитания не ни оставяй и заради многото ни грехове не ни погубвай! Запази нашето Отечество от външни и вътрешни врагове.
Събери ни всички под Твоя покрив да образуваме едно семейство
и обърни враговете ни в добри приятели, та всички да заживеем в мир и любов като братя и сестри.

Изпрати ни, Владико, святи ръководители, които да поведат народа по пътя на Твоята вечна правда.
Вразуми нашия народ да види истината и да остави пътя на греха и заблуждението.
Направи българския народ свят народ, за да стане светилник Христов,
и винаги да слави и прославя Твоето име сега, всякога и през всички векове.

Амин!

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com