Православен молитвослов

 

Молитва преди начало на учение (глас осми)

Преблагий Господи!
Изпрати ни благодатта на Светия Твой Дух,
Който дарява и укрепва нашите душевни сили,

за да можем, като слушаме преподаваното ни учение,
да пораснем за слава на Тебе, нашия Създател,
за утеха на нашите родители
и за полза на Църквата и Отечеството. Амин.

 

Преблагий Господи
ниспосли нам благодать Духа Твоего Святаго,
дарствующаго и укрепляющаго душевныя наши силы,

дабы, внимая преподаваемому нам учению,
возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу,
родителям же нашим на утешение,
Церкви и Отечеству на пользу. Аминь.

 

 

Молитва след учение (глас осми)

Благодарим Ти, Създателю наш,
задето си ни удостоил с Твоята благодат,
за да внимаваме в учението.

Благослови нашите началнице, родители и учители,
които ни ръководят в познание на доброто,
като ни дадеш сила и здраве за да продължим това учение.
Aмин.

 

Благодарим Тебе, Создателю,
яко сподобил еси нас благодати Твоея, во еже внимати учению.

Благослови наших начальников, родителей и учителей,
ведущих нас к познанию блага,
и подаждь нам силу и крепость к продолжению учения сего. Aминь.

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com