Православен молитвослов

 

Трисвятое (Трисветое)
Трисвета песен

 

Светий Боже, Светий Крепки,
Светий Безсмъртни, помилуй нас!

Крепкий - силен; Безсмертный - неумиращ, вечен. Помилуй нас - прояви милост, бъди милостив към нас, прости ни.

Трисвета молитва (Ангелска песен)

Към кого отправяме тази молитва? Към трите лица на Св. Троица (затова я повтаряме и три пъти), които проявяват милост към нас, като прощават греховете ни.
С думите Свeтий Боже се обръщаме към Бог Отец.
С думите Свeтий Крепки наричаме Бог Син - силен и всемогъщ както Бог Отец, Който като човек страда и умря, но разруши ада и победи дявола чрез Своето възкресение.
С думите Свeтий Безсмъртни наричаме Бог Дух Свети, не само защото самият Той е извечен - както Отца и Сина, - но също дава като Бог живот на тварите, а на хората - духовен, добродетелен живот и безсмъртие.

Защо наричаме молитвата ангелска песен? Християните употребяват тази молитва от пети век. По времето на благочестивия цар Теодосий Втори и патриарх Прокъл Константинопол бил разрушен от страшно земетресение. Всички се събрали на голям молебен за прекратяване на земетресението. Там, пред очите на всички, невидима сила издигнала на небето малко момченце. Върнато обратно на земята, то разказало на удивения народ, че е чуло ангелско пеене в прослава на Бога. Умиленият народ повторил молитвените ангелски слова Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный и добавил помилуй нас. Преданието разказва, че това сложило край на разрушителното земетресение.


 

 

 

Виж също:

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com