Православен молитвослов


 

Пасхални часове

 

Това правило се изпълнява през цялата Светла седмица вместо утренните и вечерните молитви.

Мирянинът казва:

По молитвите на светите наши отци,
Господи Иисусе Христе, Боже наш,
помилуй нас, амин.

Тропар, глас 5

Христос възкръсна от мъртвите,
като със смърт смъртта потъпка
и на тия, които са в гробовете,
дарува живот. (три пъти)

Слизане в ада. Миниатюра от X век от Трапезундското евангелие (Книга на евангелските чтения), съхранявано в Държавната библиотека в Санкт Петербург.

Христос воскресе из мертвих, смертию смерт поправ и сущим во гробех живот даровав.
Christ is risen from the dead, trampling death by death, and bestowing life to those in the tombs!


Стихира, глас 6

Като видяхме Христовото Възкресение,
нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен.
На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим -
Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме.
Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение,
защото, ето - чрез Кръста дойде радост за целия свят.
Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение,
защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши. (три пъти)
 

 

Ипакос, глас 4

Като изпревариха утрото и намериха камъка отвален от гроба,
Мария и жените с нея чуха от Ангела:
"Защо търсите между мъртвите като човек Оногова,
Който пребъдва във вечна светлина?
Вижте гробните повивки!
Тичайте и възвестете на света, че Господ възкръсна,
като умъртви смъртта,
понеже е Син на Бога, Който спасява човешкия род. (веднъж)

Кондак, глас 8

Макар и в гроб да слезе, Безсмъртни,
но разруши силата на ада, и възкръсна като Победител, Христе Боже,
като извика на жените мироносици: "Радвайте се!",
и мир на Твоите Апостоли дарува,
а на падналите даде възкресение. (веднъж)

 

И следните тропари по веднъж:

С плътта Си - в гроба, с душата Си - в ада,
като Бог, Христе, в рая - с разбойника и на престола си бил с Отца и Духа,
Ти, Неизречими, Който всичко изпълваш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух:
Твоят гроб, Христе, извор на нашето възкресение,
се показа изпълнен с живот и по-красив от рая,
и наистина по-светъл от всеки царски чертог.

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин:
Радвай се, осветено божествено селение на Всевишния,
защото чрез Теб, Богородице, бе дадена радост на ония, които викат:
благословена си Ти между жените, всенепорочна Владичице.

 

 

Господи помилуй (40 пъти).

Слава на Отца и Сина и на Светия Дух,
и сега и винаги и во веки веков.
Амин.

По-чтима от Херувимите и несравнено по-славна от Серафимите,
нетленно родила Бог-Слово, същинска Богородица Те величаем.

Господи, благослови!
По молитвите на светите наши отци,
Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин.

Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка
и на тия, които са в гробовете, дарува живот.

Слава на Отца и Сина и на Светия Дух,
и сега и винаги и во веки веков.
Амин.

Господи помилуй (три пъти)
Господи, благослови!

И отпуст:

Господи, Иисусе Христе,
заради молитвите на Твоята пречиста Майка,
преподобните и богоносни наши отци и всички светии,
помилвай ни. Амин.

 

 

 

Пасхалното молитвено правило на църковнославянски език

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. (три пъти)

Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем и славим: Ти бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите, вси вернии, поклонимся святому Христову Воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его, распятие бо претерпев, смертию смерть разруши. (три пъти)

Предварившия утро яже о Марии, и обретшия камень отвален от гроба, слышаху от Ангела: во свете присносущнем Сущаго с мертвыми что ищете яко человека? Видите гробныя пелени, тецыте и миру проповедите, яко воста Господ, умертвивый смерть, яко есть Сын Бога, спасающаго род человеческий.

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся! и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.

Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй, Неописанный.

Слава: Яко Живоносец, Яко рая краснейший, воистину и чертога всякаго царскаго показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения.

И ныне: Вышняго освященное Божественное селение, радуйся! Тобою бо дадеся радость, Богородице, зовущим: благословена Ты в женах еси, Всенепорочная Владычице.

Господи помилуй (40 пъти).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, амин.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Христос воскресе из мертвых... (три пъти).

 

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com