Православен молитвослов

 

Молитви на родители за техните деца

 

Молитва към Господа

Господи Боже, Създателю на човека и небесни Отче!
Ти установи и благослови брака, като каза: "Растете и се множете, и пълнете земята".
Ти благослови и нашия и ни даде чеда, за да засилиш радостта в дома ни.
Неизказано голяма е тая Твоя милост към нас, и ние смирените Твои раби от сърце Ти благодарим.

Твое наследие са нашите деца, Господи, защото Ти си наш небесен Отец.
Затова усърдно Те молим, приеми ги под Твоята мощна закрила и ги пази духом и телом като Твое достояние.
Дарувай им добро здраве, пази ги от болести и от всяка злополука,
покрепи ги да растат незасегнати от изпитания, за да се радват на живота, който Ти даваш.

Особено им дарувай Твоето свето благословение, за да бъдат предпазени от внушенията и примките на злия и лъжлив свят.
Вдъхни им светия Твой Дух, та всякога да изпълняват Твоята воля и да се поучават от Твоя закон.
Запази ги от грях, от всички греховни съблазни, от лоши другари и вредни книги.
Дай им сили да растат в мъдрост, да напредват в добродетелност, да не отслабва синовната им почит към Тебе, да се покоряват на нашите добри родителски съвети и напътствия, да слушат с внимателни сърца всяка поука, която разкрива Твоята света воля, да бъдат на светата Ти Църква предани изпълнителни чеда.

Дай и на нас, Господи, да им бъдем с дела и думи наставници в истината и доброто, учители в правата вяра от ранна още възраст.

На Тебе ги предоставяме, на Твоята доброта и милосърдие, на мощната Твоя защита и помощ.
Приеми тях и нас, за да бъдем всякога Твои и с благодарни сърца непременно да славословим Твоята безмерна благост и спасителния Твой промисъл. Амин!

Христос Пантократор, икона от 6 век, Синай

 

 

Друга молитва на родителите за техните чеда към Господа

Боже, Създателю на всички твари, Ти ме направи достойна да стана майка на семейство,
Твоята благост ми дари деца и аз дръзвам да кажа:
те са Твои, защото Ти си им дарувал битие, ожитворил си ги с безсмъртна душа,
чрез кръщението си ги възродил за живот, съобразен с Твоята воля,
осиновил си ги и си ги приел в недрата на Своята Църква.

Изпрати ми Твоята благодатна помощ за тяхното възпитаване за слава на Твоето име.
Дай ми необходимите за тази цел търпение и сили.
Научи ме как да насадя в сърцата им корена на истинската мъдрост - страха Господен,
та през целия си живот да треперят и да пазят Твоите слова.
Открий им да разбират Твоя закон.
Нека до края на живота си да действат, като чувстват Твоето въздесъщо присъствие.
Насади в сърцата им отвращение от всякакво беззаконие, нека бъдат непорочни в своите пътища.

Ти, Праведни Съдия, Който наказваш децата за греховете на техните родители,
не ги наказвай заради моите грехове, но ги поръси с росата на Твоята благодат.
Отче небесни, устрой съдбата на моите чеда според Твоето благословение,
пред техния живот не ги лишавай от насъщния хляб,
навреме им изпращай всичко необходимо за придобиването на блажената вечност.

Бъди милостив към тях, когато съгрешат пред Теб,
не им вменявай греховете на тяхната младост и незнание,
наказвай ги и ги милувай, но не ги отблъсквай от Твоето лице.
Не отвръщай лицето Си от тях в дните на тяхната скръб,
та да не ги постигнат изкушения, по-големи от силите им.
Покривай ги с Твоята милост, нека Твоят ангел да ходи с тях и да ги пази.
Не оставяй моите чеда, Господи, и им дарявай полезното за спасението. Амин!

Иисус Христос Пантократор

 

 

Молитва на родителите за своите чеда - към пресвета Богородица

Пресвета Богородице!
На кого друг подир Бога да препоръчаме нашите деца, ако не на тебе, всемощна защитнице на християните и скора помощнице във всяка нужда?

Приеми, небесна Царице, под твоя закрила нашите чеда и бъди им ти майка, Майко Божия!

Пази ги от всяко душевно и телесно зло, изпроси им да останат през целия си живот в благодат и милост пред всеблагия Бог, да успяват във всяко добро и полезно начинание и никога да не униват в пътя на истинския и честит живот, съгласен с волята на твоя възлюбен Син, нашия Господ Иисус Христос.

И така, с хвалебни песни на благодарност, всякога да те прославяме, небесна защитнице, и да възпяваме всесветата и всемогъща Троица, Отец и Син и Свети Дух! Амин!

Св. Богородица Умиление (Яхромска), икона от началото на XII в., Смоленск

 

 

 

Молитва към Божията майка

О, Пресвета Владичице Дево Богородице,
спаси и запази под Твоя покров моите чеда (.... имената),
всички отроци, отроковици и младенци, кръстени и некръстени, и в майчината утроба носени.

Облечи ги с честната риза на Твоето Майчинство,
запази ги в страх Божий и в послушание на родителите им,
умоли моя Господ и Твой Син да им дарува полезното за спасението им.
Поверявам ги на Твоите Майчински грижи,
защото Ти си Божественият покров на Твоите раби. Амин!

О, Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (...имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных, и во чреве матери носимых.

Укрой их ризою Твоего Материнства, соблюди их в страхе Божием и послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный покров рабам Твоим.

Пресвета Богородица с Младенеца, Владимирска икона от 12 век.

 

 

Друга молитва за децата към Пресвета Богородица и Приснодева Мария

О, Пресвета и Преблагословена Майко на Пресладкия Господ наш Иисус Христос, Дево Богородице!
Ето, пристъпвам към Тебе с упованието, че ще получа от Тебе пребогати милости, защото Ти си Майка на милосърдието.
Приеми просбата ми за моето чедо (.... името),  което ми даде Господ,
и ако искаш, вземи го под Твоя непобедим от всеки враг и противник покров на благодатта
и го причисли към лика на Твоите избраници.
С дадената Ти благодат привлечи го в числото на Своите раби,
за да има в този временен живот за стълп и утвърждение към Истината на Светата Църква,
Твоят Син и Тебе, Пречистата.

Нека целият му живот да бъде светилник, който пламти с огъня на Твоето майчинско милосърдие.
Нека Царството Небесно на Твоя Син да бъде за него едничкият бисер, заради който да остави всичко земно.

Дай му да Те възлюби, заедно с Твоя Син така, както Ти си възлюбила Своя Син и нас заблудените.
Дай му онова смирение, заради което Бог Те възнесе по-високо от небесата.
Дай му послушание, за да последва чрез него Твоя Син и Бог, Който биде послушен на Своя Отец Небесен дори до смърт.
Дай му премъдрост, за да достигне Небесното Царство и да види в края на вековете Горния Иерусалим.
Дай му да възраства духовно във всяко време, защото само възрастналите духовно ще влязат в светите обители на Рая.
Дай му крепка вяра в Твоето ходатайство, надежда на Твоето неизказано милосърдие
и пламенна любов към Тебе и Твоя Син и ближния.
Дай му да гледа винаги страданията на Твоя Син, и така го избави от вечните страдания.

О, Дево, не преставай да се молиш пред Престола на Царя на всички за моето чедо (.... името),
и Твоят Син ще склони на молбите Ти, и ще запише името на моето чедо в книгата на живота.
Изпълни сърцето му с чувство на покаяние и съжаление за сторените грехове,
за да ги оплаче с горчиви сълзи, просейки помилване.
Направи душата му отзивчива за всяко добро дело и да отблъсква всяко беззаконие.
Дай му нищетата на духа, възвеждаща в Царството Божие.
Стори от очите му извор на сълзи, който да отвори сърдечните му двери за приемане на Светия Дух, Утешителя.
Насади кротост в сърцето му, защото кротките ще наследят земята.
Удостой го да гладува и жадува единствено за правдата на Царството Небесно, за да се насити с благодатта на Светия Дух.

Дарувай му Твоето милосърдие, за да милва всеки човек и всичко, което е сътворил Вседържителят, казвайки:
"Милост искам, а не жертва, защото милостивите ще бъдат помилвани".
Очисти сърцето му от всяка сквернота, съзиждайки в него скиния за Пресветата Троица
и така той да пребъде в Бога и Бог в него.
Дай му непрестанно прилежание за вършене на добри дела и винаги да Те хвали.
Изпрати му добри наставници, за да преуспява в християнския живот и ходенето по Бога.
Отвори ума му да разбира и приема Божественото, а затвори ушите, устата и всичките му душевни сили за всичко бесовско и греховно.
Укрепи волята му, за да изпълнява само волята на Твоя Син.
Сподоби го да носи достойно кръста си и да следва тесния път на Заповедите на Твоя Син.
Избави го от лекомислието и празнословието и го направи съобщник на вечните блага.
Изведи го на пътя на Истината, която е Твоят Син.

Запази го от нападенията на зли човеци, за да прославя Твоята милост, бидейки здрав духом и телом.
В часове на изкушения озари ума му с мисъл светла, как да избегне примките на лукавия.
Помогни му през този земен живот да върши всички свои работи така, че да се приближава към Твоя Син.
Нека Ангелът-Пазител на неговия живот да го отстрани от всичко душепагубно и да го приближи към всичко спасително.
Положи в сърцето му отвращение към греха и любов към всичко Божествено.
Украси с целомъдрие душата му.
Дух на празност, униние, любоначалие и празнословие не му давай!
Изпрати му прилежание в молитвата, в труда и във всяко добро дело.
Умъдри го, да не се надява на себе си и на своите сили, а да възложи надежда изцяло на Тебе и на Твоя Син.
Благослови и изпълни всички негови добри начинания, а които са неугодни за Твоя Син - унищожи.

О, Блага Възпитателко! Възпитай го достоен за Царството на Твоя Син.
О, Стено Несъкрушима! Ти се застъпи за него, Ти го спаси и помилвай от тоя зъл свят.
О, Неувяхващ Цвят на Чистотата! Милостиво очисти душата му от всяка греховна сквернота.
О, Смекчение на злите сърца! Смекчи сърцето му с елея на дадената Ти от Светия Дух благодат.
О, Огневидна! Дарувай му огъня на Светия Дух.
О, Спасителко на потъващите! Ако видиш моето чедо потъващо в житейското море,
извади го с Твоите пречисти ръце от греховната буря и го утвърди на скалата на добродетелта.
О, Всеблажена! Бъди на моето чедо Майка, а то да бъде Твое дете, защото нашият Господ Иисус Христос, когато висеше на честния Кръст, Ти каза: "Майко! Ето Твоя Син!". *
О, Застъпнице на грешните! На Страшния Съд на Твоя Син с дръзновение се застъпи за моето чедо и кажи: "Сине! Ето Моят раб! Дай го на Мене и го причисли към овцете на Твоето избрано стадо, и да влезе в радостта на Своя Господ!"
О, Скоропослушнице! Чуй ме, молещата се за моето чедо, и не ме посрамяй, просещата от Тебе помощ,
приеми като благопотребни всички мои молби за моето чедо (.... името), та винаги да Те възпяваме и величаем и славим като Блага Застъпница на християнския род, с всички, които са угодили на Бога. Амин!

Богородица с Младенеца, мозаична икона от втората половина на XII в, манастира "Св. Екатерина" в Синай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Св. Богородица Елеуса.

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресвета Богородица с Младенеца. Икона от манастира Ставроникита. Източник: poseidon.csd.auth.gr

* Тези слова Спасителят изрекъл за Своя любим Ученик и Апостол Иоан, който след кръстната смърт на своя Господ прибрал Светата Дева при себе си. В това Църквата вижда осиновяване на всички повярвали от Божията Майка до свършека на света.

Виж също:

Молитви към Пресвета Богородица
Православен молитвеник за деца
Иконите на Господските, Богородичните и светийските празници

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com