Православен молитвослов

Молебно пение - параклис към св. Петка Българска

Параклис - (гр. утешение) - молебен канон, който се пее и чете от вярващите по време на духовна скръб.

 

Псaлом 142

Господи! Чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, - и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб.

Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата.
Слава на Отца и Сина и Светия Дух. И сега и винаги, и во веки веков! (По-нататък отбелязано със 'Слава…' , 'И сега…').
Алилуя, Алилуя, Алилуя, слава на Тебе, Боже. (3 пъти)

Св. Параскева Петка Търновска, икона от 16 в., Балканския полуостров.
                Св. Петка Търновска

Глас четвърти

Бог е Господ и ни се яви; благословен е Идещият в името Господне! (4 пъти).

 

Тропар, глас четвърти

Ти, достославна света Петко, като си възлюбила пустинния и безшумен живот, усърдно си тръгнала след своя младоженец Христа, като още от младини си поела Неговото благо иго и молитвено си се въоръжила с кръстния знак против мислените врагове. С постнически подвизи, с пост и молитва и със сълзливи капки ти си изгасила въглените на страстите. Поради това, като стоиш, заедно с мъдрите девици в небесния чертог пред Христа, моли се за нас, които почитаме твоята честна памет. (2 пъти)
Слава на Отца и Сина и Светия Дух. И сега и винаги, и во веки веков!

 

Богородице, ние, недостойните, никога няма да спрем да си спомняме за твоите чудеса. Защото, ако ти не беше се молила постоянно за нас, кой щеше да ни избави от толкова беди и кой щеше да ни запази до сега свободни? Ето, ние няма да отстъпим от тебе, Владичице, защото ти всякога си готова да спасиш твоите раби от всякакви злини.

 

Псалом 50

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените йерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

 

Глас осми. Песен първа

Ирмос: Като мина през морето като по суша и избягна египетското зло, израилтянинът викаше: да възпеем нашия Избавител Бог.
Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Дево, като си възлюбила поста и чистотата на духовното смирение, ти си възрадвала Бога, на Когото непрестанно се моли за нас.
Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

На твоята ревностна молба радостно се отзова Христовият глас. Поради това, моли се за нас, които ти поднасяме тези песни.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Спаси от беди твоите раби, Богородице, защото всички подир Бога, към Тебе прибягваме, като към неразрушима стена и застъпница.

 

Песен трета

Ирмос: Творче на небесния свод, Господи и Зажидителю на църквата, Ти, Който си край на желанията, опора на верните, утвърди ме в Твоята любов, еднички Човеколюбче.
Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Преподобна наша майко, която си Христова невеста, измоли прощение на греховете на тези, които с вяра те хвалят.
Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Най-чиста дево, ти намери скритото съкровище в широката пустиня, като засили любовта си към Христа.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Погледни добросърдечно, всевъзпявана Богородице, на моето тежко телесно страдание и изцери душевната ми болка.

 

Свещеникът казва съкратената сугуба ектения: Помилуй нас, Боже...:

Помилвай ни, Боже, според Твоята велика милост, молим Ти се, послушай и ни помилвай.
Още се молим на Господа Бога, чрез ходатайството и застъпничеството на преподобната наша майка света Петка, за милост, мир, здраве, спасение и живот, за прощение, добро успяване, щастие и освобождаване от всяка скръб и злини на православния български народ, на Светейшия наш отец (името), Патриарх Български, на Светейшия Български Синод, на честното свещенство и дяконство в Христа, както и на всички наши братя и сестри, които днес са посетили твоя свет храм и със съкрушено сърце се молят заедно с нас.

Възглас: Защото Си милостив и человеколюбив Бог и затова прославяме Тебе, Отца и Сина и Светаго Духа, сега, и всякога и во веки веков. Амин.

 

Седален глас втори

О, света Петко, която си тържествуваща майка на небето и всякога най-близко стоиш до своя Жених Христа, непрекъснато се моли за нас, заедно с ангелите, пророците, апостолите и преподобните отци.

 

Песен четвърта

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах делата Ти и прославих Твоето Божество.
Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Ти, славна, като чисто огледало си станала постоянно светило, което денонощно осветява пустинята.
Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Най-блажена майко, ти, чрез нощни бдения, усилни молитви и телесни лишения, си пресекла плътските желания.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Богородице, Владичице, гореща молитвеница, необорима стена, извор на милост, прибежище на света, усърдно ти викаме: побързай ти, едничка бърза застъпнице, и ни избави от беди.

Св. преп. Параскева, икона от Н. Павлович, 1872 г. Съхранява се в Плевенския ист. музей. Източник: plevenmuseum.dir.bg

Песен пета

Ирмос: Просвети ни с твоите заповеди, Господи, и чрез Твоята висока мишца, Човеколюбче, дай ни Твоя мир.
Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Лукавият стана смешен с примамките си, когато пожела да те откъсне от твоята любов и чистота.
Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Ти, преподобна майко, като си познала дневните и нощни врагове на човешката душа, твърдо и непоклатно си отхвърлила желанието на твоя жалък повелител да обикнеш сатаната.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Сполетян от много напасти, към тебе прибягвам, о Майко на Словото и Дево, търсейки спасение: спаси ме от трудности и беди.

 

Песен шеста

Ирмос: Молитвата си ще излея пред Господа и Нему ще разкажа мъките си, понеже душата ми се преизпълни с нещастия, и животът ми се до ада приближи. Затова и се моля като Йона: от тлението ме, Боже, изведи.
Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Богоблажена, като се отстрани от световните съблазни, ти застана пред Създателя на света със златоукрасени от подвизи и молитви духовни криле. Прочее, моли Го да ни спаси.
Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Най-чиста, заради твоя богоугоден живот, ти стана скъп дар на твоето отечество. Заради това ние тъй горещо те славим и почитаме.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Тебе, Богородителко Дево, поставям застъпница и закрила на моя живот. Ти, причина на добрините, опора на верните, насочи ме към твоето пристанище, едничка Всевъзпявана.

Ектения: Помилвай ни, Боже, според Твоята велика милост, молим Ти се, послушай и ни помилвай.
Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение и прощение на твоите раби, които днес се молят с нас в твоя свет храм.

Възглас: Защото Си милостив и Човеколюбив Бог и затова прославяме Тебе, Отца и Светаго Духа, сега, всякога и во веки веков. Амин.

 

Кондак, глас шести

Благочестно да възпеем преподобната наша майка света Петка, защото тя, като изостави тленното в живота, а прие нетленното във вечността, стана свята застъпница за всички бедствуващи и изнемогващи от житейските злини. Поради това тя получи от Бога нетленна слава и благодат за чудеса.

 

Прокимен глас четвърти и Евангелско чтение

Ще направя да се помни Твоето име от род в род. (3 пъти)

 

.Служителят свещеник избира подходящо за случая свето Евангелие, върху съдържанието на което произнася проповед

Слава: Заради молитвите на преподобната наша майка света Петка, милостиви Боже, очисти множеството ни съгрешения.
И сега: Заради молитвите на Богородица, милостиви Боже, очисти множеството ни съгрешения.
Стих: Помилуй ме, Боже, според великата си милост, според множеството на Твоите щедрости изглади беззаконието ми.

 

Стихира, глас шести

Пресвета Владичице, не ме поверявай на човешко застъпничество, но приеми молбата на твоя раб, защото скръб ме обхваща. Аз не мога повече да търпя стрелите на демона, а нямам и закрила, нито имам, окаяния, къде да прибягна. И понеже всякога съм побеждаван и нямам друга утеха, освен тебе, Владичице на света, която си надежда и покровителка на верните, не отхвърляй моето моление, а го направи да бъде от полза за моята душа.

 

Молитва

Спаси, Боже, Твоите люде и благослови наследието Си. Посети Твоя свят с милостта и щедростите Си. Издигни славата на православните християни и им изпрати богатите Си милости: заради молитвите на Всепречистата Владичица наша Богородица и всякога Дева Мария; със силата на честния и животворящ кръст; заради застъпничеството на честните, небесни и безплътни сили; на честния славен пророк, предтеча и кръстител Иоана, на светите славни и всехвални апостоли, на светите наши отци и вселенски учители Василия Велики, Григория Богослова и Иоана Златоуста, на светия наш отец Николая чудотворец, Мирликийски Архиепископ, на светите равноапостолни Методия и Кирила, учители славянски и просветители български, на светия равноапостол цар Бориса, на светия наш отец Климента, Архиепископ Охридски, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите праведни богоотци Иоакима и Анна, заради молитвите на преподобната наша майка света Петка и на всички светии, молим Те, милостиви Господи, послушай нас, грешните, които Ти се молим и ни помилвай.
Господи, помилуй (12 пъти).

Възглас: Заради милостта, щедростите и човеколюбието на Твоя Единороден Син, с Когото Си благословен заедно с пресветия, благия и животворящ Твой Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.  

 

Песен седма

Ирмос: Дошлите някога от Иудея във Вавилон момци чрез вярата в Света Троица потъпкаха пламъка на пещта, като пееха: благословен Си, Боже на нашите отци.
Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Преподобна майко, ти изгря като слънце и просвети с чудесата си онези, които с вяра и любов непрестанно пееха: благословен Си, Боже на нашите отци.
Припев:  Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Майко, ти си чудесен извор на изцеление недъзите на тези, които от душа пеят: благословен Си, Боже на нашите отци.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Майко пречиста, моли Подателя на милост, Когото си родила, да се избавим от прегрешения и душевни скверноти ние, които с вяра зовем: благословен Си, Боже на нашите отци.

 

Песен осма

Ирмос: Небесният Цар, Когото възпяват ангелските войнства, хвалете и превъзнасяйте през всички векове.
Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Ти, като обогати ума си и се приближи към безплътните, отдаде се на пост и молитва, та да живеем във вечни векове.
Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Ублажавана Петко, ти се показа най-богата измежду жените, които пеят на Твореца: Тебе, Боже, превъзнасяме във вечни векове.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Дево Богородителко, която си родила нам Спасителя Христа, удостой да се изцерим от телесните слабости и душевните недъзи ние, които с любов пристъпяме към твоята закрила.

 

Песен 9

Ирмос: Ние, спасените чрез тебе, Дево чиста, признаваме те, че си наистина Богородица, като те величаем с безплътните ликове.

Преподобна майко Петко, постоянно моли Христа Бога да избави от всички беди тези, които сега те величаят и възпяват.

Преподобна майко Петко, ти, която си станала украшение на девиците, загдето възлюби ангелския живот, не забравяй своето отечество и постоянно се моли за неговото щастие и величие.

Преблага майко на Всевишния Бог, с вяра прибягваме към силния твой покров. Защото ние, които сме обременени с много грехове, нямаме пред Бога в нещастията и скърбите си друг постоянен застъпник, освен тебе. Затова, като коленопреклонно припадаме пред тебе, молим те: избави нас, твоите раби, от всяко нещастие.

 

Молитва към света Петка

Пак и пак коленопреклонно да се помолим на преподобната наша майка света Петка.
О, най-възпявана и славена от целия български народ, преподобна майко света Петко, която чрез пост и молитва достигна ангелска чистота; стана неувяхващо украшение на всички девици; възлюби небесното царство, а презря желанията на греховната плът; угаси със сълзливи капки парящите въглени на страстите; още от младини пое пътя на духовното съвършенство; получи от Всеподателя Бога дар на изцеления и предивни чудеса и която предстоиш пред престола на Всевишния, заедно с благоразумните девици и всички Божии угодници, моли Господа и Бога Иисуса Христа да простре Своята мощна десница над православния български народ и Светейшия наш отец (името) Патриарх Български, над Високопреосвещените Митрополити, Преосвещените Епископи, над честното свещенство и дяконство в Христа и над всички нас, събрани днес в Божия храм на молитва към тебе. Избави ни от всяко зло и нещастие; защити ни от стрелите на лукавия; укрепи ни в нелицемерна вяра и съкрушена молитва, създай мир и благополучие в нашето Отечество; предпази нашите семейства от съблазните в живота; благослови нашата челяд; дай благоразумие на нашите мъже; запази нашите жени от съблазън; избави ни от завист, злоба, клевета и ни приучи на християнска любов, която е дълготърпелива и милосърдна, не завижда, не се превъзнася, не се гордее, не безчинства, не дири своето, не се раздразнява, не мисли зло, не се радва на неправдата, а се радва на истината, любов, която всичко покрива, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява.

О, пресветла майко света Петко, непрестанно се моли за нас и никога не пренебрегвай молбата ни, колкото грешни и паднали да сме. Ние знаем своята слабост и своето увлечение в греха. Но, уверени в твоето майчинско застъпничество и любов към нас, твоите единородни чеда, братя и сестри, пак те молиме да ходатайстваш пред Господа Бога и Неговата пречиста Майка света Дева Мария, щото Той, поради Своята велика милост, да запази съпружеския ни живот в мир и единомислие, да възпита нашите младенци, а юношите и девиците да настави в пътя на истината, правдата, земното благополучие и щастие в живота, да подкрепи старостта, малодушните да утеши, колебаещите се да утвърди, вдовиците да подкрепи, сираците да защити, затворниците да изведе на свобода, недъгавите да изцери, а всички нас, които тъй усърдно сега ти се молим, да запази от всички действия на дявола и от всяка неочаквана злина, беда и нещастие. Защото знаем, че всемогъщият Бог е помощ на безпомощните, надежда на безнадеждните, спасител на загиващите в бурните вълни на живота, тихо пристанище на ония, които плават, пътуват, страдат или боледуват.

Молим те, о, майко, света Петко, вслушай се в нашата сърдечна молба, та с едни уста и едно сърце заедно с тебе да прославим Отца и Сина и Светаго Духа, сега, и винаги и во веки веков. Амин.

 

Тропар глас четвърти

Ти, достославна света Петко, като си възлюбила пустинния и безшумен живот, усърдно си тръгнала след Твоя младоженец Христа, като още от младини си поела Неговото благо иго и мъжествено си се въоръжила с кръстния знак против мислените врагове. С постнически подвизи, с пост и молитва и със сълзливи капки ти си изгасила въглените на страстите. Поради това, като стоиш заедно с мъдрите девици в небесния чертог пред Христа, моли се за нас, които почитаме твоята памет.

Ектения: Помилвай ни, Боже, според Твоята велика милост, молим Ти се, послушай и ни помилвай.
Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение и прощение греховете на Твоите раби (тук се споменават записаните имена).
Още се молим за всички братя и всички православни християни.

Възглас: Защото си милостив и човеколюбив Бог и затова прославяме Тебе, Отца и Светаго Духа, сега и всякога и во веки веков. Амин.

 

Отпуст

 

Виж също:

Молебен канон-параклис на Пресвета Богородица на бълг. език, с евангелското чтение
Други канони и акатисти
Причастни молитви - преди и след Св. Причащение

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com