Православен молитвослов

Молебен канон на Пресвета Богородица
Параклис

Параклис (гр. утешение) - молебен канон, посветен на Богородица, който се пее и чете от вярващите по време на духовна скръб.

Псaлом 142

Господи! Чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, - и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце.

Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жедна земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб.

Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам.

Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб.

Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата.

Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей. И не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой: посадил мя есть в темных, яко мертвые века. И уны во мне смятеся сердце мое. Помянух дни древния, поучихся во всех делех Твоих, в творениих руку Твоею поучахся.
 

Воздех к Тебе руце мои: душа моя яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой: не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся низходящим в ров.


Слышану сотвори мне заутра милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, воньже пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох.


Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий наставит мя на землю праву. Имене Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою; и милостию Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающия души моей, яко аз раб Твой есмь.

Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой Благий наставит мя на землю праву.
 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух. И сега и винаги, и во веки веков. Амин!

Алилуия, Алилуия, Алилуия, слава на Тебе, Боже (три пъти).

Глас 4: Бог е Господ и ни се яви; благословен е Идещият в името Господне! (четири пъти).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Бог Госпòдь, и явися нам, благословен грядùй во имя Господне.

Тропари на Св. Богородица

Ние, грешните и смирените, нека сега усърдно да прибегнем към Богородица и да паднем пред нея, като в покаяние зовем из дълбочината на душата си: Владичице, помогни ни, като се смилиш над нас; побързай - загиваме от множество прегрешения; не връщай рабите си празни, защото тебе имаме за едничка надежда. (два пъти).

Богородице, ние, недостойните, никога няма да престанем да говорим за твоята сила, защото ако ти не бе се застъпила с молитви, кой щеше да ни избави от толкова големи беди? Кой щеше да ни опази до сега свободни? Няма да отстъпим от тебе, Владичице, защото ти винаги спасяваш твоите раби от всякакви беди.

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибaем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы. (Дважды)
 

Не умолчим никогда, Богородице, силы Твоя глаголати, недостойнии: aще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас избaвил от толиких бед, кто же бы сохранил до ныне свободны? Не отступим, Владычице, от Тебе: Твоя бо рабы спасaеши присно от всяких лютых.

Псалом 50

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме омий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и моя грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; омий ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония.

Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипaче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знaю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукaвое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегдa судити Ти. Се бо, в беззакониих зачaт есмь, и во гресех роди мя мaти моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и пaче снега убелюся. Слуху моему дaси рaдость и веселие; возрaдуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святaго не отыми от мене. Воздaждь ми рaдость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избaви мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрaдуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и устa моя возвестят хвалу Твою. Яко aще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигaемая; тогда возложaт на олтaрь Твой тельцы.
 

Канон

Глас 8-ми. Песен първа

Ирмос: Като мина през морето като по суша и избягна египетското зло, израилтянинът викаше:
да възпеем нашия Избавител и Бог.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Сполетян от много напасти, към тебе прибягвам, о Майко на Словото и Дево, търсейки спасение: спаси ме от трудности и беди!

Нападенията на страстите ме смущават, за да изпълнят душата ми с униние. Всенепорочна Откровенице, умири я с тишината на Твоя Син и Бог.

Слава: Моля те, Дево, която си родила Спасителя и Бога, да бъда избавен от беди; прибягвайки сега към тебе, издигам душа и с мисъл.

И сега: Понеже боледувам телесно и душевно, удостой ме, Божия Майко, с божествено посещение и с твоите грижи, като блага и родителка на Благия.

Ирмос: Воду прошед яко сушу, и египетскаго зла избежaв, изрaильтянин вопияше:
избaвителю и Богу нашему поим.

Пресветая Богородице, спаси нас!

Многими содержимь напaстьми, к Тебе прибегаю, спасения иский: о, Мaти Слова и Дево, от тяжких и лютых мя спаси.

Страстей мя смущaют прилози, многаго уныния исполнити мою душу; умири, Отроковице, тишиною Сына и Бога Твоего, Всенепорочная.

Слава: Спaса рождшую Тя и Бога, молю, Дево, избaвитися ми лютых: к Тебе бо ныне прибегaя, простирaю и душу и помышление.

И ныне: Недугующа телом и душею, посещения Божественнаго и промышления от Тебе сподоби, едина Богомaти, яко благая, Благaго же Родительница.

Песен трета

Ирмос: Творче на небесния свод, Господи и Зиждителю на Църквата, Ти, Който си край на желанията, опора на верните, утвърди ме в Твоята любов, еднички Човеколюбче.

Тебе, Богородителко Дево, поставям застъпница и закрила на моя живот. Ти, причина на добрините, опора на верните, насочи ме към твоето пристанище, едничка Всевъзпявана.

Моля те, Дево, премахни душевното ми смущение и бурята на моята печал, защото ти, Богоневесто, едничка Пречиста, си родила Христа, Началника на тишината.

Ирмос: Небеснаго круга Верхотворче, Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желaний крaю, верных утверждение, едине Человеколюбче.

Предстaтельство и покров жизни моея полагaю Тя, Богородительнице Дево: Ты мя окорми ко пристaнищу Твоему, благих виновна, верных утверждение, едина Всепетая.

Молю, Дево, душевное смущение и печали моея бурю разорити: Ты бо, Богоневестная, начальника тишины Христа родилa еси, едина Пречистая.

Слава: Богоблажена, която си родила Благодетеля, подател на благата, излей върху всички богатство от благодеяния: ти можеш всичко, понеже си родила могъщия по сила Христа.

И сега: Измъчван от тежки недъзи и болезнени страсти, Дево, ти ми помогни, защото зная, че си неизтощимо и неиждивимо съкровище на изцерения.

Слава: Благодетеля рождши добрых виновнаго, благодеяния богатство всем источи, вся бо можеши, яко сильнаго в крепости Христа рождши, Богоблаженная.

И ныне: Лютыми недуги и болезненными страстьми истязaему, Дево, Ты ми помози: исцелений бо неоскудное Тя знаю сокровище, Пренепорочная, неиждивaемое.

Спаси от беди твоите раби, Богородице, защото всички, подир Бога, към тебе прибягваме, като към неразрушима стена и застъпница.

Погледни добросърдечно, всевъзпявана Богородице, на моето тежко телесно страдание и изцери душевната ми болка.

Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе прибегaем, яко нерушимей стене и предстaтельству.

Призри благосердием, всепетая Богородице, на мое лютое телесе озлобление, и исцели души моея болезнь.

(Свещеникът казва съкратената сугуба ектения: Помилуй нас, Боже...)

Тропар глас втори

Богородице Владичице, гореща молитвеница, необорима стена, извор на милост, прибежище на света, усърдно ти викаме: побързай ти, едничка бърза застъпница, и ни избави от беди. Моление теплое и стенa необоримая, милости источниче, мирови прибежище, прилежно вопием Ти: Богородице Владычице, предвари, и от бед избaви нас, едина вскоре предстaтельствующая.

Песен четвърта

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах делата Ти и прославих Твоето Божество.

Богоневесто, която си родила Кормчията Господа, умири вълнението на моите страсти и бурята на моите прегрешения.

Тебе моля, родилата Добросърдечния и Спасителя на всички, които те възпяват, дарувай ми бездната на твоето милосърдие.

Наслаждавайки се от твоите дарове, Пречиста, ние, които знаем, че си Божия Майка, с благодарствена песен те възпяваме.

Ирмос: Услышах, Господи, смотрения Твоего тaинство, разумех дела Твоя и прослaвих Твое Божество.

Страстей моих смущение, кор-мчию рождшая Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная.

Милосердия Твоего бездну призывaющу подaждь ми, яже Благосердаго рождшая и Спaса всех поющих Тя.

Наслаждaющеся, Пречистая, Твоих даровaний, благодaрственное воспевaем пение, ведуще Тя Богомaтерь.

Слава:  Богородице, едничка Приснодево, като благолюбива, помогни на мене, който болен и изнемощял лежа на одър.

И сега: Като те имаме, Всевъзпявана, за надежда, твърдиня и непоклатна стена на спасението,
ние се избавяме от всякакво затруднение.

Слава: На одре болезни моея и немощи низлежaщу ми, яко Благолюбива, помози, Богородице, едина Приснодево.

И ныне: Надежду и утверждение и спасения стену недвижиму имуще Тя, Всепетая, неудобства всякаго избавляемся.

Песен пета

Ирмос: Просвети ни с Твоите повеления, Господи, и чрез Твоята висока мишца, Човеколюбче, дай ни Твоя мир.

Пречиста, която си родила Подателя на веселието, изпълни сърцето ми с веселие, като ми дадеш твоята чиста радост.

Избави ни от беди, пречиста Богородице, която си родила вечното избавление и мира, надвишаващ всеки ум.

Ирмос: Просвети нас повелении Твоими, Господи, и мышцею Твоею высокою Твой мир подaждь нам, Человеколюбче.

Исполни, Чистая, веселия сердце мое, Твою нетленную дающи радость, веселия рождшая виновнаго.

Избaви нас от бед, Богородице чистая, вечное рождши избавление, и мир, всяк ум преимущий.

Слава: Богоневесто, която си родила божествената и предвечна Светлина, разпръсни цялата мъгла мои прегрешения с блясъка на твоята светлост.

И сега: Изцери, Пречиста, душевната ми немощ, като ме удостоиш с твоето посещение, и дай ми здраве с молитвите си.

Слава: Разреши мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоея светлости, Свет рождшая Божественный и превечный.

И ныне: Исцели, Чистая, души моея неможение, посещения Твоего сподобльшая, и здрaвие молитвами Твоими подaждь ми.

Песен шеста

Ирмос: Молитвата си ще излея пред Господа и Нему ще разкажа мъките си, понеже душата ми се преизпълни с нещастия и животът ми се до ада приближи. За това и се моля като Йона: от тлението ме, Боже, изведи.

Понеже твоят Господ и Син, Дево, спаси от смърт и тление обхванатото от смърт и тление мое естество, като Сам Себе Си предаде на смърт, моли Го да ме избави от злодеянието на враговете.

Зная те като покровителка на живота, Дево, и като най-безопасна стена, която освобождаваш отдотегливите изкушения и прогонваш демонските оскърбителни заплахи. Затова и винаги се моля, да ме избавиш от гибелните мои страсти.

Ирмос: Молитву пролию ко Господу, и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися, и живот мой аду приближися, и молюся яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.
 

Смерти и тли яко спасл есть, Сам Ся издaв смерти, тлением и смертию мое естество ято бывшее, Дево, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избaвити.
 

Предстaтельницу Тя живота вем и хранительницу тверду, Дево, и напaстей решaщу молвы, и налоги бесов отгоняющу; и молюся всегда, от тли страстей моих избaвити мя.

Слава: Придобихме те, Дево, като стена на убежище, съвършено спасение на душите и избавителка на скърбите, поради което винаги се радваме на твоята светлина. И сега, о Владичице, от страдания и беди ни спаси!

И сега: На одър сега болен лежа и няма лек за плътта ми. Но на тебе, Блага, която роди Бога, Спасителя на света и Избавителя от недъзи, се моля: дигни ме от гибелните недъзи.

Слава: Яко стену прибежища стяжaхом, и душ всесовершенное спасение, и прострaнство в скорбех, Отроковице, и просвещением Твоим присно рaдуемся: о, Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси.

И ныне: На одре ныне немощствуяй лежу, и несть исцеления плоти моей: но, Бога и Спaса миру и Избaвителя недугов рождшая, Тебе молюся, Благой: от тли недуг возстaви мя.

Спаси от беди твоите раби, Богородице, защото всички, подир Бога, към тебе прибягваме, като към неразрушима стена и застъпница.

Погледни добросърдечно, всевъзпявана Богородице, на моето тежко телесно страдание и изцери душевната ми болка.

Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе прибегaем, яко нерушимей стене и предстaтельству.

Призри благосердием, всепетая Богородице, на мое лютое телесе озлобление, и исцели души моея болезнь.

(Свещеникът казва ектенията: Помилуй нас, Боже...)

Кондак, глас шести

Непосрамваща застъпнице на християните и неизменна посреднице пред Твореца, не отхвърляй молитвените гласове на грешните, но, като блага притечи се на помощ нам, които от чисто сърце ти викаме: Богородице, постоянна застьпнице, отзови се скоро на молитвата и побързай да приемеш молението на тия, които те почитат.

Предстaтельство христиан непостыдное, ходaтайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глaсы, но предвари, яко Благaя, на помощь нас, верно зовущих Ти; ускори на молитву, и потщися на умоление, предстaтельствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Друг кондак, глас

Нямаме друга помощ, нямаме друга надежда, освен тебе, пречиста Дево, ти ни помогни, на тебе се надяваме, с тебе се хвалим, защото сме твои раби, да не се посрамим.

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево. Ты нам помози, на Тебе надеемся, и Тобою хвaлимся, Твои бо есмы рабы, да не постыдимся.

(Прокимен, глас четвърти и Евангелско чтение Лук. 1:39-56).

Стихира, глас шести

Не ме поверявай на човешка защита, просвета Владичице, но приеми молението на твоя раб, защото скръб ме е обзела и не мога да понасям демонските стрели. Покров нямам аз, окаяният, нито къде да прибягна, бидейки всякога нападан. И утеха, освен тебе, нямам. Владичице на света, надежда и закрила на верните, не отхвърляй молението ми, и направи полезното за мене.

Не ввери мя человеческому предстaтельству, Пресвятая Владычице, но приими моление раба Твоего: скорбь бо обдержит мя, терпети не могу демонскаго стреляния, покрова не имам, ниже где прибегну, окаянный, всегда побеждaемь, и утешения не имам, разве Тебе, Владычице мира, уповaние и предстaтельство верных, не презри моление мое, полезно сотвори.

(Свещеникът казва: Спаси, Боже, люди Твоя...  и възгласа: Милостию и щедротами и човеколюбием единородного Твоего Сина...)

Песен седма

Ирмос: Дошлите някога от Иудея във Вавилон момци чрез вярата в Светата Троица потъпкаха пламъка на пещта, като пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Като си поискал, Спасителю, да устроиш нашето спасение, поселил си се в утробата на Дева, която си направил застъпница на света: благословен си, Боже на нашите отци!

Майко пречиста, моли Подателя на милост, Когото си родила, да се избавим от прегрешения и душевни скверноти ние, които с вяра зовем: благословен си, Боже на нашите отци!

Ирмос:От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногдa, верою Троическою плaмень пещный попрaша, поюще: отцев Боже, благословен еси.

Наше спасение якоже восхотел еси, Спaсе, устроити, во утробу Девыя вселился еси, Юже миру предстaтельницу показал еси: отец наших Боже, благословен еси.

Волителя милости, Егоже родилa еси, Мaти чистая, умоли избaвитися от прегрешений и душевных скверн верою зовущим: отец наших Боже, благословен еси.

Слава: Съкровище на спасение, източник на нетление, стълб на безопасност и врата на покаяние си показал родилата Те на ония, които зоват: благословен си, Боже на нашите отци!

И сега: Дево Богородителко, която си родила нам Спасителя Христа, удостой да се изцерим от телесните слабости и душевните недъзи ние, които с любов пристъпяме към твоята закрила.

Слава: Сокровище спасения и Источник нетления, Тя рождшую, и столп утверждения, и дверь покаяния, зовущим показал еси: отец наших Боже, благословен еси.

И ныне: Телесныя слабости и душевныя недуги, Богородительнице, любовию приступaющих к крову Твоему, Дево, исцелити сподоби, Спaса Христа нам рождшая.

Песен осма

Ирмос: Небесния Цар, Когото възпяват ангелските войнства, хвалете и превъзнасяйте през всички векове.

Не отхвърляй, Дево, тия, които те молят за помощ, като те възпяват и превъзнасят през вековете.

Ти, Дево, лекуваш недъзите на душата ми и болките на тялото, за да те прославям Благодатна.

Ирмос: Царя Небеснаго, Егоже поют вои aнгельстии, хвалите и превозносите во вся веки.

Помощи яже от Тебе требующия не презри, Дево, поющия и превозносящия Тя во веки.

Неможение души моея исцеляеши и телесныя болезни, Дево, да Тя прослaвлю, Чистая, во веки.

Слава . .  В изобилие изливаш изцерения, Дево, над ония, които с вяра те възпяват и превъзнасят твоята непостижима Рожба.

И сега: Ти отбиваш, Дево, нападенията на изкушенията и пристъпите на страстите. Затова и те възпяваме през всички векове.

Слава: Исцелений богатство изливaеши верно поющим Тя, Дево, и превозносящим неизреченное Твое рождество.

И ныне: Напaстей Ты прилоги отгоняеши и страстей находы, Дево: темже Тя поем во вся веки.

Песен 9

Ирмос: Ние, спасените чрез тебе, Дево чиста, признаваме те, че си наистина Богородица, като те величаем с безплътните ликове.

Не се отвръщай от потока на сълзите ми, Дево, родила Христа, Който е отрил всяка сълза от всяко лице.

Изпълни с радост сърцето ми, Дево, която си приела пълнотата на радостта, като си премахнала греховната печал.

За прибягващите към тебе, Дево, бъди пристанище и застъпничество, стена неразрушима, убежище, покров и веселие.

Ирмос: Воистинну Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево чистая, с безплотными лики Тя величaюще.

Тока слез моих не отвратися, Яже от всякаго лица всяку слезу отъемшаго, Дево, Христа рождшая.

Радости мое сердце исполни, Дево, Яже радости приемшая исполнение, греховную печаль потребляющи.

Пристaнище и предстaтельство к Тебе прибегaющих буди, Дево, и стена нерушимая, прибежище же и покров и веселие.

Слава: Просветли с лъчите на твоята светлина, Дево, тия, които благочестно изповядват, че си Богородица, като прогониш мрака на неведението.

И сега: Смирилия се поради изнемогваме на болничен одър, Дево, изцери и превърни болестта в здраве.

И веднага: Достойно е наистина да те ублажаваме, Богородице, присноблажена, пренепорочна и Майка на нашия Бог.

По-чтима от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, наистина Богородица, ние те величаем.

Слава: Света Твоего зарями просвети, Дево, мрак неведения отгоняющи, благоверно Богородицу Тя исповедающих.

И ныне: На месте озлобления немощи смирившагося, Дево, исцели, из нездрaвия во здрaвие претворяющи.

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, присноблаженную и пренепорочную, и матерь Бога нашего.

Честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем.

 

 

Богородични Тропари

С песни да възпеем Владичицата на света, по-висока от небесата и по-чиста от слънчевия блясък, която ни избави от клетвата.

От многото мои грехове боледува тялото, боледува и душата ми. Към тебе, Благодатната, прибягвам; надеждо на обезнадеждените, ти ми помогни!

Высшую небес и чистшую светлостей солнечных, избaвльшую нас от клятвы, Владычицу мира песньми почтим.

От многих моих грехов немощствует тело, немощствует и душа моя; к Тебе прибегaю, Благодaтней, надеждо ненадежных, Ты ми помози.

Владичице и Майко на Избавителя, приеми молението на недостойните твои раби и ходатайствувай пред Родилия се от тебе. О, Владичице на света, бъди ни застъпница!

Усърдно сега пеем на тебе, всевъзпявана Богородице, радостната песен. Заедно с Предтеча и всички светии, моли, Богородице, да бъдем помилвани..

Владычице и Мaти Избaвителя, приими моление недостойных раб Твоих, да ходaтайствуеши к Рождшемуся от Тебе; о, Владычице мира, буди Ходaтаица!

Поем прилежно Тебе песнь ныне, всепетой Богородице, рaдостно: со Предтечею и всеми святыми моли, Богородице, еже ущедрити ны.

Всички ангелски войнства, Предтеча Господен, дванайсет Апостоли и всички светии, заедно с Богородица, молете се да бъдем спасени Вся aнгелов воинства, Предтече Господень, апостолов двоенадесятице, святии вси с Богородицею, сотворите молитву, во еже спастися нам.

(Трисвятое. Пресветая Троице: Отче наш... Свещеникът: Яко Твое есть царство... И тропари, глас шести... Слава... И нине... Милосердия двери... Следва ектенията: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей...).

Молитва към Пресвета Богородица

О, пресвета Дево, Владичице Богородице! Ти си по-горе от всички ангели и архангели и по-драгоценна от всички твари. Ти си помощница на обидените, надежда на безнадеждните, застъпница на бедните, утеха на наскърбените, кърмителка на гладните, одежда на голите, изцеление на болните, спасение на грешните, помощ и защита на всички християни

О, всемилостива Дево Богородице и Владичице! С твоята милост спаси и помилуй благочестивия и христолюбив български народ.

Спаси, Богородице, и помилуй твоите раби: Светейшия Български Патриарх (името), светия наш Синод, преосвещените митрополити и епископи и целия свещенически и иночески чин; правителството, военачалниците, градоначалниците и христолюбивото войнство и всички православни християни защити чрез твоя честен покров. Измоли, Владичице, въплотилия се безсеменно от тебе Христос Бог наш да ни препаше със Своята сила отгоре против невидимите и видими наши врагове.

О пресвятая Госпоже, Владычице Богородице, вышши еси всех Ангел и Архангел, и всея твари честнейши, помощница еси обидимых, ненадеющихся надеяние, убогих заступление, печальных утешение, алчущих кормительница, нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и заступление.

О всемилостивая Госпоже, Дево Богородице Владычице, милостию Твоею спаси и помилуй благочестивого и христолюбивого болгарского народа.

Спаси, Госпоже, и помилуй рабь твоихь: Святейшаго Патриарха Болгарскаго (името), Святейший нашь Синод, и преосвященныя митрополиты, епископы, и весь священнический и иноческий чин; правительствующий синклит, военачальники, градоначальники и христолюбивое воинство, и вся православныя христианы, ризою Твоею честною защити; и умоли, Госпоже, из Тебе без Семене воплотившагося Христа Бога нашего, да препояшет нас силою Своею свыше на невидимыя и видимыя враги наша.

О, всемилостива Владичице Богородице, дигни ни от дълбочината на греха и ни избави от глад, мор, земетръс и наводнение, от огън и меч, от нашествие на другородци и от междуособици, от внезапна смърт, от вражеско нападение, от вредоносни ветрове, от смъртоносна язва и от всяко зло.

Дай, Владичице, мир и здраве на твоите раби, на всички православни християни, и просвети техния ум и сърдечните им очи, за да се спасят. Удостой нас, твоите грешни раби, с царството на Твоя Син, нашия Христос Бог. Защото е благословена и препрославена Неговата сила заедно с безначалния Негов Отец и с пресветия, благия и животворящ Негов Дух, сега и всякога, и во веки-веков. Амин.

О всемилостивая Госпоже, Владычице Богородице, о воздвигни нас из глубины греховныя, и избави нас от глада, губительства, от труса и потопа, от огня и меча, от нахождения иноплеменных, и междоусобныя брани, и от напрасныя смерти, и от нападения вражия, и от тлетворных ветр, и от смертоносныя язвы, и от всякаго зла.

Подаждь, Госпоже, мир и здравие рабом Твоим всем православным Христианом, и просвети им ум и очи сердечныя, еже ко спасению: и сподоби ны грешныя рабы Твоя Царствия Сына Твоего Христа Бога нашего: яко держава Его благословена и препрославлена, со безначальным Его Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

Виж също:

Молебен канон-параклис на Пресвета Богородица на бълг. език, с евангелското чтение
Малък Молебен Канон на Пресвета Богородица превод от гръцкия оригинал
Mолитви към Пресвета Богородица
Други канони и акатисти
Причастни молитви - преди и след Св. Причащение
Успение на Пресвета Богородица 15 август (28 август ст. стил)

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com