Раел. Клод Ворилон
Claude "Rael" Vorilhon
The Rael cult. Raelian cult. Raëlism

 

Раел (Клод Ворилон), фотография пред репродукция на това,
което според твърденията му е извънземният кораб "Елохим"

 

:: Раел - пророк, застъпник на науката, библейски ревизионист и най-вече... преуспяващ бизнесмен

:: Клонирането като обикновен грях

 ***

 

 

Раел - пророк, застъпник на науката, библейски ревизионист и най-вече... преуспяващ бизнесмен

 

Французинът Клод Ворилон (р. 1946), който по-късно се прекръства на Раел и основава секта с това име, се представя за пророк като Мойсей и Мохамед и проповядва "научно" тълкуване на Библията.

Ворилон твърди, че животът на Земята е бил донесен от извънземни, пристигнали с летящи чинии преди 25 000 години, и че хората са създадени чрез клониране. След среща с извънземните в началото на 70-те години те му възложили задачата да осъществи клонирането като "най-важен етап от човешкото развитие". Раел проповядва, че единствено клонирането ще позволи на човечеството да постигне безсмъртие, защото хората ще могат редовно да обновяват "телесната си обвивка".

RaelЖитейският път на Ворилон - винаги облечен в бели дрехи и с вързана на опашка коса, е низ от лъкатушения. Той е извънбрачно дете, родено след Втората световна война, и отгледано от леля си. Младежът, който се отличавал с лабилна психика, първо опитва късмета си в развлекателната индустрия. В края на 60-те години издава плоча. Преди да основе сектата през 1974 г., се пробва и като спортен журналист, както и в света на автомобилизма.

В началото Клод отлично си дава сметка, че цялата история за НЛО е измислица, но по-късно, със задълбочаването на психическите му проблеми, се вживява в новата си самоличност и напълно искрено започва да говори за срещи с извънземните, разказва за "Журнал дю Диманш" някогашната му съпруга Кристин.

Сектата на Раел е преди всичко едно добре действащо търговско начинание, чиито членове са задължени да й превеждат между 3% и 7% от годишните си доходи. Освен това те се задължават да изплащат допълнителни 1-2% на сметка на самия Ворилон за покриване на личните му разходи. Седалището на сектата първоначално е във Франция, след това в Швейцария, за да стигне накрая до Канада.

Според публикации на американския печат Сектата на Раел е създадена най-вече за да гарантира финансово благополучие и да задоволи сексуалните нужди на нейното ръководство. "Вярващите" са задължени да приемат всякаква сексуална близост, оргиите се поощряват. Самите раелити твърдят, че сектата наброява 55 000 души, но американски специалисти са на мнение, че броят им е едва една десета от посочената цифра. Друг интересен факт е, че повечето са мъже, а доста по-малко са жените.

 

Методът

Човешкото репродуктивно клониране се основава на използване на неоплодена женска яйцеклетка и неполова клетка от възрастен донор - мъж или жена, който е кандидат да бъде клониран. Прилага се н.нар. ядрен трансфер - ядрото, съдържащо генетичната програма (хромозомите) на яйцеклетката, се отстранява, за да бъде заменено с ядрото на възрастната клетка. Предизвиква се делене на яйцеклетка без оплождане със сперма. След около 5 дни се оформя т.нар. бластоцист, който е ранна фаза на клонирания ембрион. Той е от същия пол като донора, с когото имат еднакво генно наследство. За да даде началото на нов живот, той се имплантира в матката на жена.

За разлика от репродуктивното клониране при терапевтичното, което ползва същата техника, целта не е да се роди бебе, а да се получат ембрионни стволови клетки, от които след това да се развият всички видове клетки - на кожата, бъбреците, черния дроб, белите дробове. Стволови клетки, отгледани в лабораторна среда, могат да послужат за създаване на неограничено количество тъкани и клетки, които да се използват при трансплантации, без да съществува риск от отхвърляне. Това ще открие перспективи за създаване на нови терапии срещу рак, диабет, сърдечно-съдови болести и невродегенеративни заболявания, като болестта на Алцхаймер или Паркинсън.

Препечатано от © вестник Сега, 11 януари 2003

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Клонирането като обикновен грях

За клониране се говори отдавна. Научно-популярните издания са пълни с публикации по темата. Умилителните снимки на овцата Доли и клонирани котенца не са нищо ново.

Но има новина. Голяма новина. Тя е, че в първите дни на 2003 г. в света са се появили клонирани хора. Това съобщиха създателите им чрез световните медии.

Има и още по-голяма новина. Тя е, че клонирането на хора тутакси напусна научната сфера и се вписа в един сектантски религиозен контекст. Нещо като философски камък, който от лабораторията, "още топъл" е поставен на олтара на езическо капище...

Изведнъж на хоризонта се появи сектата на Раел и тя стана фактор. Трансферът на технологията, на самото "ноу-хау" от научните среди към някакви случайни луди, остана в сянка. Никой не разбра как разработки от този тип, които са наблюдавани, а и финансирани на правителствено ниво, изведнъж минаха под контрола на група шарлатани, каквито са лидерите на въпросната секта. Има нещо странно и непочтено във всичко това.

Ето защо Църквата е принудена да се занимава занапред още по-активно с тези въпроси - да огражда паството си вече не толкова от научни влияния, колкото от религиозни идеи от най-развращаващ тип.

Днес, когато религиозни диктуват тенденциите в клонирането, когато производство на хора се мотивира от верски доктрини, нещата постепенно се изясняват. Зад хладния научен разум на модерното човечество все по-ясно започва да прозира лукавият дух на богоборството, който диктува амбиции и инспирира немалка част от научните ни експерименти.

Клонирането, както и мотивацията на генното инженерство изобщо, вече не е просто подобряване на човешкия живот, а намеса в тайните на живота. Между двете има голяма разлика.

Бог благословил човека да обработва и дооформя творението като Божи съработник (вж. Бит. 1 и 2 гл.), но му запретил да се разпорежда с Дървото на живота като носител на тайната на живота - било то смокиня или разклоненията на ДНК.

В ход са пуснати и тиражираните от десетилетия безсмислици за "извънземните". В клонирането те намират смисъл и предназначение. И скоро ще започнат да жънат резултати сред заблудените, впрягайки в една посока нагнетената бесовска енергия. Не е далеч времето, когато няма да има нужда от измислени зелени човечета с големи очи и уши. Къде по-достоверно е да се предложи истински клонинг като съвсем реална и достъпна форма на "извънземен живот" сред нас.

Изобщо, клонирането набавя липсата на плът, от която векове наред страда окултизмът и която волю-неволю е била компенсирана от фантасмагории. Вече я има - плът, сякаш несътворена от Бога, а ръкотворна, създадена от човека или от ръцете на извънземни. Което ще рече демони.

Ето я древната сатанинска мечта на дявола - да бъде бог. В нечестивия заговор е въвлечен и човекът - да сложи ръка както на материята, така и на нейното оживяване.

Ако изповядваме Христос като въплътилия се Бог Слово , то клонирането става антивъплъщение на грешния човек по негово своеволие. Не навежда ли това на мисли за лъжливото въплъщение на антихриста?

Светът ликува.

Човекът най-сетне се прояви като творец, като разкри секрета на човешките гени и после успя да сътвори истински жив човек!

И тук трябва да спрем с въодушевлението, за да кажем ясно: всичко това е лъжа, която омайва главите на мнозина безотговорни наивници.

...Клонирането не води до нищо ново по същност, нито прониква в тайните на живота и сътворението на света, нито предлага кой знае какви нови обяснения. То е просто вид високотехнологичен кърпеж на материята, била тя и съставяща човешкото тяло. Но по никакъв начин не е ново творение "ex nihilo". Ни на йота не е отслабнала силата на словата: "От пръст си и в пръстта ще се върнеш" (Бит. 3:19). Клонирането си остава една опасна игра с високоорганизираните форми на земната кал; прегрупиране на клетки и белтъци, така или иначе обречени един ден да изгният в земните недра. Нещо като лъжливо възкресяване, водещо до двойно, тройно, петорно тлеене някъде напред във времето - пир на тлението! Това е нашата глупава гордост, както и да е наричана тя: наука, вярване, учение...

Другата лъжа е, че клонирането на плътта води до клониране и на душата, а заедно с това и на волята, и на характера, и на отговорността. Това е точно толкова невярно, колкото твърдението, че двама близнаци са една и съща личност, поради което всеки от тях може да бъде съден за престъпленията на другия. Клонингът всъщност е изкуствен близнак, създаден чрез манипулации в различно време и условия. Но той не е изкуствен човек, защото не е нарушение на заложените при сътворението принципи на живота. Христос ги напомня: "Духът е, Който животвори, плътта нищо не ни ползва" (Йоан 6:63).

Щом е заченат човек, както и да се е случило това, в него вече обитава пълнотата и неповторимостта на човешката личност. Това е от Бога и само от Бога. Бог не може да бъде измамен. С други думи, ако сътвореното не е човек по плът, то не може да бъде човек и по душа, и по дух; ако е човек по плът, то тя е достойна и за собствена безсмъртна душа със свободна воля, по образ Божий. Тази истина е ненакърнима.

Оттук произтича и следващата лъжа на идеолозите на клонирането. Тя се заключава в засега внимателно лансираните внушения, че клонингът не е пълноценно човешко същество поради това, че е плод на човешки манипулации. Оттук - опитите за морално оправдание на евентуалното им използване като донорска плът, доставяща органи и кръв. Това са опити да се узакони за пореден път - след аборта в различните му форми - убийството.

В обобщение можем да изтъкнем двете лъжовни посоки на схващанията относно природата на клонираните хора.

В единия случай те са считани за свръхчовеци, телесно и личностно идентични със своя прототип, но евентуално и "подобрени" генетически. Следва измамата за безсмъртието, постигнато на земята, и други подобни. Както и измамата за псевдовъзкресението - едни да бъдат отново извикани за живот, за да се усъвършенства расата, а други да понесат повторно гнева на отмъщението за делата на умрелия вече прототип.

В другия случай е налице ужасната идея да се пусне в ход биоиндустрия, произвеждаща субчовеци, малоценни хуманоиди. Това би довело до нещо много по-ужасяващо от концлагерите - човекоферми за донори или казарми за пушечно месо!

Ето ги зловещите очертания на греха. Те имат апокалиптичен оттенък. Внушават по своите мащаби близостта на антихриста. Но всъщност, от духовно гледище, не съдържат нищо по-различно от обикновения грях. Същите амбиции да се засенчи Бог като Творец. Същият инстинкт да се убива - колкото по-мотивирано, красиво и морално, толкова по-добре. Същата сатанинска гордост и омраза към едни ближни в полза на "любовта" към други. Прибавяме и сребролюбието, защото зад мистиката на новите "клониращи" секти стои огромен бизнес.

Свещеник Ангел Величков
ЦВ
Брой втори за 2003 година

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com