Кришнаизъм и "Международно общество за Кришна съзнание"

Наталия Буфиус


Предговор

Разпространение на движението Харе Кришна и сферите на неговото влияние

Доктрина

Мистически корени на кришнаизма

Обществото за Кришна съзнание - такова, каквото е

Учението на МОКС

За истинността на Бога

Концепцията за Бога в източните религии и в християнството

Пътят на спасението

За превъплъщенията

Необходимостта от покаяние

За предаността на Бога

За отношенията между половете

Заключение


Приложение

"Истинският Кришна"

Бележки


Тавор прес © София


Миссионерский Листок # 74
Издательство храма Покрова Пресвятой Богородицы
Copyright © 1996