Деструктивни псевдохристиански култове

Семейството или Деца на Бога
Т
he Family (Children of God)
. Семья (Дети бога)
 

На други езици и на други сайтове:

 

 

Децата на Бога (Семейство на любовта или  Семейството)

Измежду съвременните секти, произлезли от протестантското християнство, сектата на Дейвид Брандт Бърг (David Brandt Berg, 1919 - 1994 г.) с религиозно име Мойсей-Давид, представлява особен интерес. И не само със скандалната си репутация, но и с нагледното свидетелство до какви опасни степени може да стигне религиозният екстремизъм, в т. ч. криминалният, и което е още по-страшно - до каква степен е беззащитен отделният член пред приумиците и манипулирането на собствения си "пастир".

Първоначално Берг е бил баптистки пастор. Впоследствие напуска неудовлетворен, а поле на дейността му стават младежките движения в Калифорния в края на 60-те години, Знимавал се е и с окултизъм. Предполага се, че именно тогава, през 1968 г. в Калифорния, от разочаровани представители на хипи-движението е положено началото и на бъдещата му секта. Хипи-вълната заглъхвала без да доведе до  особени промени и оставяла разочаровани хиляди младежи. Именно сред тях се разраствало Движението Исус, което още не можело да се приобщи към никоя църква.

Лозунги като "По-добре Христос, отколкото Хашиш" привлекли очевидно и бившия свещеник: Бърг започнал да проповядва въздържание, отказ от опиати и връщане към традиционните семейни ценности - нещо, което допаднало на обърканите от кризисното столетие младежи.

Бърг получил и "откровение свише", според което Калифорния скоро ще бъде унищожена от земетресение и обърнал внимание на хората, които му повярвали, да я напуснат. Първата колония от 75 негови последователи възникнала в Аризона през 1969 г., а в Монреал бил проведен и първият голям митинг на новата организация. По това време нейни символи били червено сукно (тъга), малки хомотчета (бъдещо робство) и тояга (божи съд над разпътния морал и злонамерените действия).

Големите промени започнали през 1974 година, когато Бърг променил из основи учението, целите и дейността на организацията, изразено най-вече с въвеждането на т.н. "любовен риболов" ("Flirty Fishing"). Името на сектата навлязло и трайно се установило в полицейските хроники на много страни.

 

Като цяло "идеологията" на Мойсей-Давид напомня на адвентизма, доколкото членовете й очакват края на света или вследствие на ядрена катастрофа, или като последица от някакъв космически катаклизъм, въпреки, че ясно изразена "мистична база" те нямат. Основен източник на вярата е Библията - всъщност подбрани библейски пасажи, тълкувани от Берг в т. нар. "Писма на Моисей-Давид до Децата на Бога)". Те се адресират до отделните групи сектанти - близки приятели, напреднали членове, ... начинаещи. Новопостъпилите преминават в специални "colonies" задължителен встъпителен курс по четене на цикъл от 144 такива писма, разпределени в следните раздели:

1. Въведение в революцията и нашите основни учения; 2. Твоят духовен живот и пътят ти с Бога; 3. Защо ние трябва да напуснем света; 4. Нашата цел - завладяване на света; 5. Светът днес - политика и икономика; 6. Нашият пастир - Мойсей-Давид; 7. Духовният свят; 8. Любов и секс (както ще стане ясно - между двете според сектата има тъждество).

Берг е предсказвал и времето на второто пришествие - 1993г. Земният свят, наричан още "Системата", ще бъде унищожен, но децата на Бога (наричани "Революционери") ще положат началото на една нова нация, освободена от задръжките и пороците на миналото. Именно във връзка със създаването и засилването на тази "нова" нация, Берг призовава към умножаване на "стадото", в това число и по чисто биологичен път.

Заслужава си да цитираме един пасаж от собствената му реч, произнесена в Лондон пред ръководството на организацията в 1972 г.: "Църквите са се заблудили в своите пуритански тълкувания на Свещеното Писание. Бог ни е посочил вълшебството и великолепието на свободата, с която ни е дарил, а сексът е един от най-големите дарове, отредени за хората... Както е посочено в Библията, Бог е допуснал много изключения от своите закони. Та коя, мислите, е взел за съпруга Каин? Една от сестрите си, разбира се. А как е постъпил Лот със своите дъщери? Библията твърди, че Лот е имал сношения с родните си дъщери, и че Бог е направил от това семейство велика нация. Ако разгледаме по-отблизо свещеното писание, ще разберем, че при особени обстоятелства Бог е пристъпвал собствените си закони."

Ако цитираме една от собствените дъщери на водача, "... В момента баща ми се е отдал на всякакви форми на прелюбодеяние, на блудство, содомия, хомосексуализъм, провъзгласява и налага кръвосмешението като доктрина."

Това било и теологично обосновано, тъй като в едно от посланията е казано: "Целият закон се изпълнява в една дума, сиреч в тая: Да обичаш ближния си като себе си" (Галатяни 5:14). Ясно е, че могат да се правят всевъзможни интерпретации, угодни на гуруто. Изваден от цялостния смисъл на творбата цитатът може да се тълкува и буквално, и съвсем произволно, под формата на (уж) дословно тълкуване. А срещу доводите за морал и закон има готов отговор - "Христос ни е изкупил от проклятието на закона" (Галатяни 3:13). С други думи той не важи за членовете на организацията. Вярвам, че всеки мислещ човек си дава сметка колко опасна е подобна наистина революционерска логика за отговорност единствено пред Бога и игнориране на всичко човешко, в т. ч. и собственото "частно" семейство! (Впрочем подобно мислене, макар и оправдано по друг начин, е характерно и за другите култове, в т. ч. сред Свидетелите на Йехова и поклонниците на Кришна). На репресиите на държавните органи пък се отговаря, че Дяволът се мъчи да унищожи "верните". Истинска затворена система от лъжливи тълкувания, в която сякаш е невъзможен пробив на здравия разум!

В директивите на Берг се срещат и следните инструкции: "Мария е била достойна за Бога. Тя е съумяла да използва чара си, за да привлече един заможен бизнесмен...", "Обществото е огромен океан. Има големи риби. Това са много богати мъже. Децата на Бога трябва да използват своите сексуални прелести, за да ги спечелят за каузата... Сексуалното обаяние на Децата на Бога може да допринесе за спасението на света." Теологичното оправдание на тази чудновата практика е в следната мисъл от Евангелието на Марко: "И рече им Иисус: Вървете след мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци... Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари." (1:17 и 16:15). Новата практика бива наречена flirty fishing, т. е. "любовен риболов" и както казахме, предполага се, че е "въведена" през 1974 г.

Аналогични са инструкциите в ръководството на сектата: "Девойките трябва да се обличат в дълбоко деколтирани рокли. Препоръчително е да пийнат алкохол преди да се възползват от чара си. След като са заинтригували рибока, те трябва да му се отдадат. Ако той предпочита, Детето на Бога трябва да го задоволи с френска любов. Започнете с разкопчаване на панталона му, после го докоснете и се опитайте да доловите желанието му..." Това се обосновава със следната мисъл: "Разбира се, и Иисус издъхна на кръста и пое върху себе си нашите грехове. Той е върховната духовна любов към Бога, но ти ще засвидетелстваш своята любов към Него, като разтвориш крака и речеш: "Гледай!" Това е осезаемото и абсолютно доказателство за любовта към Бога." "Твоето тяло е твой кръст." (Подразбира се, че за резултатите от своя "любовен риболов" "робините на любовта" дават редовни отчети, което после помага при изнудване и шантажиране на прегрешилите бизнесмени.)

От 1975 г. сектата си е спечелила славата на международен публичен дом, което стана повод за забраната й в много европейски страни (самият Берг е минал в нелегалност още през 1972г.). Обяснимо е, че при това положение през 80-те години тя изнася дейността си в страните от т. нар. Трети свят, най-вече във Филипините.

По настоящем предполагаемият състав на организацията е 10000 души, от които 4000 деца. Сектата спазва строго принципите на конспирацията. До началото на 80-те години в Европа тя имаше 12 зони, всяка от които се оглавява от епископ. Пред него се отчитат районните пастири като официално глава на църквата е Иисус Христос. Това първенство обаче е символично, фактическият ръководител е споменатият Берг, който продължава да управлява чрез писмата си.

Парадоксално е до каква степен духовната манипулация и "психическо програмиране" са могли да обезличат паството, след като за толкова кратък срок то е могло из основи да промени своето поведение само по инструкции на водача си от фундаменталисткото отричане на секса и налаганото въздържание, до религиозната проституция във всичките й разновидности! Поначало в общините важат три основни правила: да се забравят родителите, да се забрави училището, да се забрави работата. Очевидно целта на тази "забрава" е да се прекъснат връзките със света, които могат да доведат до "отрезвяване" на членовете. Контактите със света извън "служебните" (litmoigner, т. е. събиране на помощи) и любовният риболов са строго ограничени, по същество - забранени.

В 1975 г. прокуратурата на Ню Йорк предявява обвинение срещу Берг за шантаж и развратителство на малолетни. В отговор той пък обвинява Америка, че днес тя се е превърнала във "вавилонската блудница", която очаква божието наказание, след което заедно с най-верните си сподвижници напуска страната. От юни 1976 г. започва разследване срещу дейността му и в ГФР от прокуратурата на Дюселдорф. В края на 1977 г. били извършени обиски в 21 колонии, но самият Берг така и не бил открит, а материалите общо взето нищо изобличително не предоставили. Твърди се, че по това време общия брой на колониите е наброявал 400 в САЩ, Европа и Близкия изток, а общия брой на "членовете е бил 70000 души. Броят им обаче е бил предполагаем.

Като заключение само ще споменем, че оттогава Дейвид Берг или още Моисей-Давид продължава да бъде в нелегалност. След като бе обвинен от една от дъщерите си в инцест, през 1993 г. срещу него беше предявено обвинение в изнасилване и от собствената му внучка. Според непроверени сведения обаче той едва ли ще застане пред правосъдието, защото е починал в една от тайните си квартири в края на 1994 г. в гр. Тимишоара, Румъния.

Официално организацията не е регистрирана у нас. Нейни мисионери обаче нееднократно са посещавали страната ни по станалата класическа формула - брак с местен жител, осигуряващ виза и възможности за контакти. Твърди се, че първият офис се е намирал в ж. к. "Дружба" в София. Впоследствие била учредена фондация под името "Семейството", със офис в района на площад "Славейков", предназначена да прикрива пропагандната дейност на сектата под формата на благотворителни и др. мероприятия, в т. ч. осиновяване на български деца от чужденци. След 1994 г. обаче същата не е правила постъпки за пререгистриране, въпреки че не е изключено и сега да има нейни членове, защото както казахме, тя не разчита на съдействието или разрешението на официалните власти. Има сериозно съмнение, че листовките, които през 1990 г. се раздаваха по улиците - реклами на "доброто семейство", показващи ни благоденствието на онези, които са се доверили на Божиите ръце (печатани във Виена) са разпространявани именно от тази организация.

Николай Ангелов, из "Ловът на души. Книга за сектите"

 

 

"Семья" или "Дети бога"

Общая информация о секте

Другие названия: "Христианская миссия "Семья", секта Дэвида Берга, "Семья любви", "Дети Божии", "Дети бога", "Служители Христианской семьи", "Международная миссионерская служба", "Небесная магия", "Всемирный сервис", "Киди - Види", "Поющие стрелы", "Союз независимых христианских миссионерских общин", "Министерство любви".

Печатные издания: До недавнего времени выходили обширные издания писем "Мо" порнографического характера, листовка "Горные потоки (серия бросающих вызов, захватывающих, "вдохновляющих" бесед)", различные красочные листовки.

Характеристика: Псевдохристианская секта, культивирующая свободу сексуальных отношений, в том числе среди детей. Хорошо законспирирована. Опасна насаждением безнравственности, растлением малолетних. Усиленно создает имидж благонадежной организации, в т.ч. своим участием в благотворительных акциях.

 

Плакаты секты.

Дейвид БергИстория: Основатель секты - Дэвид Берг (1919-1994, фотографии Берга), выходец из семьи пятидесятников-евангелистов. Долгое время был известен только как неудавшийся евангелист и телепроповедник. В 1968г. на Хантингтонском побережье в Калифорнии собрал из местных хиппи группу последователей.

Так возникла секта "Дети бога". Жизнь в коммуне, где "все вместе и все общее", проповедь "всеобщего добра", "свободная любовь" и т.п. - все это привлекало сотни молодых людей, которые образовывали свои колонии. Через некоторое время после основания Берг стал именоваться "пророком последних дней (Моисеем)" и "королем Израиля (Давидом)". Учение организации формировалось в т.н. "Письмах Мо" (Моисея). Авторство этих "Писем" принадлежит основателю - "Моисею-Давиду".

Около 1973г., поверив, что комета Кохутэк - знамение об уничтожении Америки и начало Конца Времен, они слили воедино более ста своих "колоний" и начали переселяться в Европу.

В 1978г. "Семья" была запрещена во Франции после того, как ей было инкриминировано принуждение своих адептов к занятию проституцией. Пристальное внимание властей в различных странах и участившиеся случаи судебных разбирательств привели к тому, что в том же 1978г. "Мо" приказал своим последователям уйти "в подполье" и даже формально "распустил организацию из-за серьезных нарушений и злоупотреблений властью некоторыми лидерами группы". За этим последовал отказ от колоний, и было организовано единое движение т.н. "Центров семейного обслуживания" (Цюрих, Бонн, Лима), а самому Бергу пришлось скрываться, скитаясь из страны в страну.  

В 1987 г. руководство "Семьи" заявило о полном запрещении практики "флирти фишинг" (см. далее) из-за "возросшей опасности заражения СПИДом" и отказе от своих старых воззрений о том, что "возраст не важен, главное - любовь". В Великобритании "Семья" даже официально отреклась от Дэвида Берга, признав его преступником. Так что формально нынешние лидеры "Семьи" имеют полное право заявлять, что между "Детьми бога" 1976 г. и настоящего времени - большая разница, но данные последнего времени не совсем соответствуют этому утверждению (см. разд. Доктрина).

В 1988-89 гг. часть "Детей бога" вновь стала вести активную миссионерскую деятельность, в частности, в немецкоязычных странах, а также в государствах бывшего восточного блока.

После смерти в 1994 г. основателя культа и "пророка" Дэвида Берга, находившегося в течение многих лет перед кончиной в международном розыске, лидером "Семьи" является его последняя по счету супруга Мария. В 1985 году в организации насчитывалось примерно около 10 000 полноправных членов, среди них около 4 500 взрослых и 5 500 детей. К 1994 г. культ объединял как минимум 15 тысяч человек в 60 странах мира.

В России "Семья" открыто появилась в 1990 г. Общины имеются во многих российских городах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Основная база в РФ - Новосибирск. Численность адептов в РФ небольшая, так как "Семья" не стремится к значительному увеличению числа своих членов. Лидер культа в РФ точно не известен, но некоторые признаки указывают на то, что ключевую роль в обустройстве "Семьи" в РФ сыграл гражданин Великобритании Дэниэл Хилл.

Доктрина: члены секты осуждают все существующие церкви, школьное образование, капиталистический строй, традиционные семьи и все, что они называют Системой.

Хотя в своих проповедях сектанты используют внешне христианскую терминологию и Библию, практически единственным, авторитетом для "детей" являются т.н. "Письма Мо", (письма и инструкции, которые часто написаны и проиллюстрированы в стиле комиксов), посредством которых "Избранный народ "Детей бога" инструктируется, как вести себя "правильно" и быть "спасительным ковчегом". Другие точки зрения невозможны. Мо выделяет "Детей бога" и "систему" или "системщиков". К "плохой" системе относятся родители, церковь, государство, политика, наука. Особенно в "Письмах Мо" атакуются родители: "Упаси меня, Господи, жить среди этих системщиков. Я не хотел бы думать о том, что бы я сделал , окажись у меня в руках автомат: я бы их всех уложил."

"Письма Мо" распределяются последователям под определенным шифром:

Немаловажная часть учения - вера в близкий Конец Света, которому должна предшествовать "революция Детей бога". Готовясь совершить эту революцию, Дэвид Берг разработал план "всемирной колонизации". Согласно этому плану, повсюду в мире должны были возникать колонии (жилищные общины "Детей бога").

Мо требует от своих последователей радикального отказа от существующих связей, привязанностей и дает ученикам новые имена. Преданность по отношению к секте и абсолютное повиновение Мо расценивается как преданность богу.

Ключевым моментом учения "Детей бога" является целенаправленное использование сексуальных контактов как принципа построения внутриорганизационных отношений и как средства миссионерской деятельности.

Данная особенность толкуется Мо как "отражение истинной любви Иисуса". В ноябре 1995 г. Верховный суд Великобритании признал, что секта "Семья" в течение почти двух десятилетий практиковала массовое растление малолетних детей. Среди других нарушений, признанных судом, указаны порнография, в том числе детская, проституция как метод вербовки новых членов и получения пожертвований, а также, по отношению к своим маленьким членам, телесные и унижающие ребенка наказания. Дети избивались, оставлялись одни в изоляции на долгое время, подвергались публичным унижениям, подвергались сексуальным домогательством. Берг не щадил даже собственных детей. Одна из его дочерей, оставившая культ и ставшая его злейшим врагом, рассказала, что она подвергалась "сексуальным приставаниям" со стороны своего отца с 8 лет. Как установило полицейское расследование 90-х годов, из примерно 1000 детей, вовлеченных в культ в Великобритании за десятилетний период, умерло как минимум 116. В одном из номеров журнала "Космополитен" приводятся показания Сильвии Пэдиллы, проведшей в секте 18 лет: "У многих девочек первыми мужчинами были их отцы...Некоторых девочек приучали к сексу с двухлетнего возраста."

До 1987 г. в культе открыто практиковалось явление под названием "флирти-фишинг", которое заключалось в том, что молодые и красивые адептки культа "ловили рыбу", т.е. "предельно близко" общались с мужчинами, с которыми они знакомились в барах и клубах. В качестве "ответного дара" от последних ожидалось вступление в организацию или, по крайней мере, крупное денежное пожертвование. В детально разработанном руководстве к действию (EF-ER - справочник-руководство) описывается так называемое "вылавливание (привлечение) через флирт".Представители "Семьи" всегда называли это "особым методом евангелизации и предоставлением некоторым людям возможности приблизиться к Богу". Причем в случае заражения венерическими заболеваниями женщинам запрещено обращаться к врачу, как, впрочем, и в случаях других заболеваний.

   
Символ секты - девушка на крючке.

В "Основном учебном пособии" "Детей бога", рекомендованном к чтению с десятилетнего возраста всем, особенно новым, членам секты, имеется открытый призыв детей к занятиям сексом "ради Христа". Кроме того, в секте распространяются книги сказок, рассказывающие о подобных действиях.

Детей учат, как вести себя и одеваться, чтобы провоцировать на половую близость. Маленькие девочки проходят курс стриптиза и учатся танцевать обнаженными перед мужчинами. "Научно-исследовательский журнал" летом 1990г. опубликовал статью, озаглавленную "Внутри небесной элиты", в которой бывший член секты рассказал о воззрениях "Детей бога" на секс между детьми и взрослыми. Озаботившись шумом, наделанным статьей, Берг попытался сократить сексуальную практику, но без особого успеха, так как благодаря им самим созданному учению, члены секты стали видеть в занятиях сексом спасение и избавление от грехов. Секс стал для них ритуальной стороной веры. Тогда Моисей-Давид Берг и его сподвижники сделали неудачную попытку легализовать секс между детьми и родителями путем заключения браков между ними.

Следует отметить, что в своих письмах лидер "Семьи" открыто проповедует обман как средство "выживания": "Когда закон, политика и социальное давление заставляют вас приспосабливаться, то не грех притворяться, что вы сделали так... Ведь ваш разум и ваше сердце остались теми же самыми". После таких слов становится ясно, что все заявления руководства секты об отказе от детского секса не что иное, как лицемерная ложь.

Это подтверждает информация предоставленная журналом "Берлинер-Диалог": "Семья" ("Дети бога"), ранее пользующаяся дурной славой из-за своего метода вербовки "ловля флиртом" (flirty fishing - "флирти-фишинг") т.е. проституцией, используя даже девочек-подростков, чтобы привлечь в свои ряды мужчин, в 1987 г. якобы или действительно отказалась от этого метода из-за опасности СПИДа. Но в 1991 г., спустя несколько лет после официального отказа от "флирти-фишинг", выпускается инструкция, в которой говорится: "Как вы помните, некоторое время назад всех членов группы просили уничтожить всевозможные порочащие снимки, как-то: с обнаженными телами, фотографии руководства и т.д. А также стереть все более или менее "откровенные" видео или отослать их верным людям.., чтобы в случае внезапного налета римлян вы не были виновны в том, что невольно дали информацию нашим врагам... Мы должны избегать посылать фотографии нашим системным родственникам, если это возможно, особенно подозрительным родителям, которые могут использовать эти фотографии либо для того, чтобы найти путь "спасти" нас или наших детей, либо ненамеренно сделать возможным, что такая фотография будет опубликована в одной из газет или публикаций наших врагов..." (Latest News Flashes 143 by WS Staff, 3/91)

Из этого и подобных писем становится ясно, что в 1991 г. еще существовали компрометирующие снимки с обнаженными телами и видео, что также существовали документы (и фотографии), которые при опубликовании скомпрометировали бы "Семью", и что "Семья" и дальше полна решимости вести бескомпромиссную борьбу против "системщиков".

В 1995 г. состоялась еще одна такая чистка, объявленная в циркулярном письме "TS PUBS PURGE #2 Notice-3/95". В этом циркуляре от всех членов группы требовалось уничтожить все намеки на "детский секс" и т.д.

Руководители "Семьи" летом 1994г. в спешном порядке оставили свою штаб-квартиру в деревне Хак Са в Макао. Там время от времени жили до семидесяти последователей секты. В оставленных вещах в доме секты были найдены "груды детской порнографии". Базельская газета 5.1.1995 г. писала об этом: "Пестрые журналы с подростками в недвусмысленных позах и религиозные трактаты составляют единственное "наследство" секты".

О нынешнем положении вещей "Берлинер - Диалог" сообщает: "К мастурбации во имя Иисуса наставляют сейчас своих последователей руководители "Семьи". При этом мужчины должны представлять себе, что они духовно являются женщиной... Так что в движении культа Моисея-Давида ничего не изменилось, можно говорить лишь об ухудшениях. Те, которых этот факт озадачил или смутил, могут запросить директивные циркуляры этого движения относительно новой сексуальной практики ("Любящий Иисус!" ч. 1,2, 5, 6, 7 ("только для членов группы, имеющих право голоса") и "Любящие общество Иисуса ч. 1,2,3 ("только для подростков")) в редакции журнала "Берлинер-Диалог" (Германия).

Примечательно также, что в "письмах Мо" с 1992 г. становится явным сильное чувство подавленности и подробно говорится о смерти. Их автор утверждает, что самоубийство не является тяжким грехом, как учит традиционное христианство, и при этом приводит различные места Ветхого и Нового Заветов, якобы подтверждающие это мнение. Более того, в письме Мо от 1993г. смерть интерпретируется как избавление и возвышение. Возможно, с этим связано массовое самоубийство членов секты в Джоунстауне.

Структура и внутренняя организация: Главный центр культа находится в Цюрихе, российский - в Новосибирске. Организационную основу составляют пастыри колоний, затем следуют районные и региональные пастыри, епископы (архиереи) и архиепископы, министры, премьер-министр, наконец, пророк Мо (он же король), умерший в 1994 г. Организационная модель ("кристальная пирамида") была модифицирована в 1978г. (ликвидировано среднее руководящее звено). Название секты было изменено на "Семью любви". В Новосибирске секта глубоко конспирируется на арендуемых квартирах, на контакт без рекомендаций не идут. Замечены активные контакты с иностранными гражданами, в частности поляками и американцами, которые руководят сектой. В городе открыто распространяются изданные в Варшаве яркие листовки с текстами религиозного характера, со слащавым изображением Христа, обнимающего веселящихся возносящихся к небу детей, обнимающихся молодых людей и т. п., видеокассеты "Киди-види". Деятельность секты в городе началась с проведения благотворительных акций в виде концертов, пожертвований в разные организации, в результате чего стал формироваться пакет документов, содержащих отзывы о якобы просветительском и благотворительном характере этой организации, который стал использовался как рекомендательный. Есть сведения о том, что сектанты устраиваются воспитателями в детские сады города. В некоторые воинские части сектанты обращались с предложением заняться воспитанием детей в семьях военнослужащих. Известно, что секту финансируют крупные коммерческие структуры.

Криминальные действия: бывшая адептка Кристина Джонс в 1994 г. выиграла судебное дело о денежной компенсации за преступления культа, жертвой которых она стала в детстве. По ее рассказам, до того, как она оставила культ в возрасте 12 лет, она уже имела половые отношения как минимум с 25 мужчинами. "Я понимаю теперь, что было изнасилование, поскольку это было без моего согласия. Но тогда я думала, что это часть повседневной жизни, - говорит Кристина, - если бы я отказалась, я была бы обвинена в бездуховности, как они это называли, и наказана...".

В 1997 году суд присяжных города Ницца (Франция) приговорил 49-летнего француза, отца семерых детей, принадлежащего к секте "Дети бога", к 19 годам лишения свободы по обвинению в развратных действиях по отношению к трем своим дочерям. Между 1984 и 1992 годами его дочери, выступавшие на процессе в качестве истиц, были неоднократно им изнасилованы. Старшей из них сейчас 18, а младшей - 14 лет.

 

 

Письма бывших сектантов

 

В мышеловке у дьявола

 

Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие. (Притч. 3, 35)

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. (Мф. 7, 15)

Люди добрые! Будьте бдительны!

Расскажу вам о своей беде. Помоги вам Господь не оказаться в подобной ситуации. Ох, как же поняла я теперь губительность духовного невежества! Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Растила двух детей своих одна. Работала и подрабатывала, учила и лечила. Одной ох как тяжко... Не знала, что такое отдых. Усталость, а со временем и нездоровье, порой просто валили с ног. Выросли дети мои. Кончили школу. Новые трудности. За дальнейшую учебу теперь платить надо. Денег нет. Сын окончил курсы, работал два года. С работой очень все непросто складывалось. У сына началось упадническое настроение. Начал попивать. Ко мне пришел страх, что сын пропадет. И тут нам встретились люди, "верующие", молодые ребята. Вежливые, услужливые, любвеобильные, готовые приласкать словом, помочь делом. Разговоры все — о Господе, о Библии, о помощи ближнему. То-то радость. Общение приятное и душеполезное (так мне виделось тогда). Прошло несколько месяцев, сын женился на девушке из этого "верующего" общества. Внешне все выглядело сплошной идиллией. Изучали Библию, молились, устраивали встречи в детских домах, тюрьмах, школах, ВУЗах, рассказывали о Боге, устраивали концерты с "божественной" тематикой, порой организовывали и материальную помощь вещами, продуктами. Встречи всегда проходили эмоционально и духовно наполнено. Ничего плохого не виделось. Казалось, Бог всегда рядом, все благодарны и счастливы. Армия спасения (духовного) — так называют себя эти ребята, всегда приветливые и доброжелательные. Есть у них и другое название — "Семья".

Два года я тесно сотрудничала с "Семьей". Была достаточно близка к некоторым "пастырям", большинство из них — иностранцы. "Семья" начала свою историю в Америке, в Калифорнии. Сейчас они имеют свои общины во многих странах мира. И у нас в Новосибирске проездом бывали их люди из Америки, Франции, Ирландии, Югославии, Польши, Австралии, Японии, Германии и др. Видела я их быт, спартанский образ жизни. Всю жизнь на колесах, большими семьями с малым количеством вещей. Во временном жилье никакой роскоши. Внутрисемейный быт — стремление к чистоте, подчинение пастырям, все работают по дому и вне его. Максимум времени подчинено изучению Библии, урокам по Библии с людьми, молитвам. Люди из благодарности помогают им продуктами. Я ничего плохого не видела.

О Господи! "Открой очи мои", "Сердце чистое сотвори во мне" — часто молились мы стихами псалмов 118:18, 50:12. Мой сын со своей семьей (у них два ребенка) уже 4 года живет и работает с "Семьей". Почувствовала я тревогу год назад. Долго не могла понять, что не так. Некоторая отчужденность в общении, таинственность, не получается обыкновенный, искренний разговор. Сломалась естественная, живая заинтересованность в жизни друг друга. Мать и сын начали становиться чужими. Почему? Я не могла понять. В этом году дети приехали ко мне на месяц. (Последние три года они живут в другом городе.) Как хотелось пообщаться! Я очень соскучилась. И что же? Беда приехала ко мне, а не радость, и невыразимая боль! Как объяснить, что не так? Есть улыбки, но не живые, "американские" — "сделай улыбку, обнажив зубы". Насмешка, издевательство над искренностью. Есть слова "как дела?", но с интонацией "мне нет дела до твоих дел". Может, тебя и выслушают, чтобы показать вежливость, а потом поучат стихами из Библии (они теперь большие знатоки стихов Библии). Фальшь в поведении на каждом шагу, неискренность, таинственность, удерживание дистанции. Что таят, от кого скрываются? Сын похудевший, изможденный. Лицо — маска, через которую проскальзывает сильнейшая усталость и страх. Взгляд либо больной, либо безумный. Сын ведет себя суетливо, беспокойно. Такое чувство, будто в его теле, как в одежде, сидит другой человек и манипулирует им. Явственно видно (по крайней мере, мне) раздвоение личности. Сын постоянно бегает, суетится. Объективно дел, на самом деле, много. Но делами не объяснить страх в глазах, будто сын хочет убежать, — от кого? от людей? от моих вопросов? от себя? Сколько раз я пыталась серьезно поговорить о делах, о жизни, о вере... Сын уходит от общения, замыкается, ускользает, как закодированный. Иной раз даже зло берет, хочется взять за плечи, встряхнуть как следует и закричать: "Да посмотри же в глаза мне, да очнись, что же ты несешь такую несвязную галиматью, да послушай ты сам себя, что ты говоришь?" — А глаза напротив — то стеклянные, то убегают от моего взгляда. Холодно и страшно. Уже не хочется кричать. Ужас парализует меня. Правдами и неправдами добыла я литературу, которой они руководствуются в своей деятельности. Почти вся она на английском языке. Я смогла достать немного переводов. Почитала. И обомлела. Так вот откуда лицемерие! Вот почему таинственность! Вот почему обособленность!

"Наша религия — совершенно новая религия. Мы — революционная армия Господа. Мы — элита Божьей армии. Мы особенные. Мы самые-самые. Только мы занимаемся серьезным делом. Судьбы мира в наших руках. Наша революция — это полный разрыв с традициями человека и его дряхлыми и лицемерными церквями без Христа. Мы — последние Божьи люди. Мы идеальная церковь, новая церковь. Мы истинные пророки, слышащие Господа, остальные верующие — глухи, немы и слепы. Мы абсолютно новая нация духовно, в вере и в практике, в наших методах. Мы — единственные на земле, которым нет подобных. Мы самая свободная церковь во всем мире, самая свободная в любом отношении. Свободные в нашем спасении без трюков с делами, свободны в нашей жизни, в нашей любви, в нашем сексе, во всем! Мы самые свободные из всех. Прелюбодеяния больше не существует для христианина, живущего по закону любви. Все позволительно живущему по Божьему закону любви. Новая церковь Господа — великолепная, молодая, сексуальная невеста Христа, которая трепещет от волнения, от Его энергичной любви, чтобы принести миллионы детей в Его вечное царство. Мы идем на необузданные подвиги фанатического свидетельствования и абсолютные оргии Божьей любви". Я читала этот нескончаемый бред и от ужаса думала — остановится сердце мое. В моем сознании проносились тысячи эпизодов, которые должны были насторожить меня, если бы я имела знания о нашей духовной культуре. Только при свете виден мусор — а в моей голове этого света не оказалось. Мое духовное бескультурье — моя беда, мой грех. Вот мне первое наказание за него — в детях.

Люди! не повторяйте моей ошибки. Самомнение, что я достаточно образованна, самооправдание вечной занятости, нехватки времени — не поможет утишить боль за детей, которую я сейчас испытываю. Идите в русские храмы, люди, пока они работают, идите в православные храмы, пока звонят колокола! Не надо искать дорогу к Господу нашему с помощью чуждых нам культур, оригинальных учений веселых и "добрых" людей. Почему я попалась на удочку миссионеров? Мои поиски Бога начались до объявления свободы совести и религиозного вероисповедания. Бедные русские церкви жили в ожидании этой свободы, чтобы все силы бросить на восстановление храмов. Не было у нее ни времени, ни сил на миссионерское православие. У меня же не было общения с людьми верующими, не было книг православных. Верующие старушки в храмах своим поведением отталкивали от храма. Слава Богу, что не от Бога! А эти — молодые, жизнерадостные, готовые все тебе объяснить, всему научить, во всем помочь!

Миссионерскую группу "Семья" организовал протестантский проповедник Давид Берг. Не дурак, многознающий и ищущий; я думаю, что с психикой у него были большие проблемы, равно как и с сексом. Думаю, что "Семью" свою он организовал, чтобы упражняться в своем сексуальном извращении и интеллектуальном бреде. В "Семье" принято называть его "папой". Думаю, что многие "дети" — на самом деле его дети. Этот "пророк" отошел в мир иной 4 года назад в возрасте 75 лет. Сегодня "Семьей" правит "мама", "царица" Мария (жена Берга), и "царь" Петр (новый муж Марии). Они никогда не говорят, к какой конфессии они принадлежат. "Какая разница, как называться, — говорят они. — Главное, мы веруем в нашего спасителя, Иисуса Христа".

В их циркулярах я прочитала их "революционные правила". Строгая дисциплина во всем. Четкие указания, с кем как себя вести, о чем говорить, как отвечать на вопросы, кому, сколько и какой информации можно выдать. Есть информация для "овец", т.е. людей, которых нужно обрабатывать, "спасать". Это буклеты с рассказами из Библии и молитвами, красочные плакаты с текстами, призывающими поверить в Бога, аудио и видеокассеты. Все это призывает к любви, добру, милосердию, мыслям о Божьем провидении. По мере "духовного взросления" овцам предлагается литература с установками, как настоящий христианин должен себя вести. Надо сказать, что руководство "Семьи" тщательно следит за новой информацией по многим отраслям знания — политике, экономике, философии, психологии, медицине, педагогике, науке и прочему, недурно манипулируя ею в своих директивах. Под видом помощи в изучении Библии людям подается материал, умело сфабрикованный из толкований Библии Бергом + разных новинок (чтобы склеить Библию с сегодняшним человеком) + откровенные указания (для овец — это советы от "мудрых людей", для "учеников", т. е. приближенных к ядру "Семьи" — это указания самого Берга).

В циркулярах для посвященных жесткие инструкции даны в виде психологических настроев (метод психологического тренинга, используемый психотерапевтами, "биоэнергетами", гипнотизерами). Человек, который попался на удочку таких миссионеров, изучается ими: кому, сколько и чего можно дать. Кого "образовывать" дальше, а кого оставить в ранге друзей (пусть помогают, кто чем может). Часто в отряде друзей оказываются люди, имеющие влияние в какой-либо области (телевидение, юристы, врачи, торговцы), т. е. реально могущие помочь и прикрыть. В посвященные могут пройти только молодые, люди в возрасте — это "старые меха", их нужно только использовать, они неспособны принять "свежее вино". Инструкции для посвященных: Бог — это любовь, а любовь — это секс. Мы — спасатели. Иисус принес жертву телесно. И мы, его ученики, должны жертвовать телом, чтобы "спасти" других. Иными словами: надо изучить, что нужно овце.

Интеллектуальный разговор о Боге — пожалуйста, сердечный — тоже. Тело голодно — накорми. Секса нет — пожалуйста: мы и переспим с тобой — только поверь в Бога. Женщина должна быть очень соблазнительна, сексуальна, чтобы завлекать "заблудших". На ней должно быть минимум одежды. Девочки должны с детства приучаться к такой "работе". Для этого их дети обучаются сексуальным играм, их обучают с младенчества, что голые тела — это естественно, поэтому дома ходят часто голые или полуголые, а секс так же необходим, как еда, "только переедать не нужно". Последний директивный "перл" — "любящий Иисус", "откровение" руководителей "Семьи" 1996 года. Детальное поучение, как быть ближе к Христу, как интимно познать Христа, как поиметь духовный секс с Христом во время онанизма и прочий бред. Мастурбируйте все, с рождения до смерти — и молитесь при этом: "Откройся мне, войди в меня, Иисус" (не пишу Христос, ибо "многие приидут под именем моим"). Это можно назвать их лозунгом.

Прости меня, Господи, что несу эту мерзость, но надо знать людям оборотную сторону веселых и добрых молодых людей. Это оборотни с рогами, маска лицемерного добра. Что со мной было, когда я начиталась этого мусора — трудно описать. Будто я выпила яда, да меня еще полили раскаленной смолой. В довершение всего, случайно я увидела своего сына с невесткой обнаженными перед их детьми. Страшное прозрение, отвращение, ужас и невыразимая боль…. Вот такие "милые" оборотни, жизнерадостные "спасатели".

P.S. Боже мой, Иисусе Христе, помилуй меня, грешную дуру, прости мое невежество, милосердный, помоги прозреть детям моим! Помоги им понять истину Твою, что Твоя свобода — это не сексуальная и интеллектуальная распущенность, что так "сладко" и "свободно" бывает только в мышеловке у дьявола.

 

 

Рассказ Сергея

Дорогие друзья!

Я хочу рассказать о своем опыте общения с одной из сект под названием "Семья". Я провел в тесном общении с ней около двух лет, около года являлся полноправным членом "Семьи", т.е. жил в "Семейном доме" и имел доступ ко всей литературе "Семьи", а также имел право голоса в решении вопросов внутри нашего дома. "Семейный дом" - это обычно место где живут несколько членов "Семьи" вместе в коммуне. Я видел как люди обучались в "Семье", как они "духовно развивались". Обычно всем было весело жить вместе, все были друзья, были конфликты но под влиянием заповедей Иисуса любить друг друга конфликты разрешались. На первом этапе общения с "Семьей" они говорили об общечеловеческих ценностях о Библейских истинах. Это меня очень интересовало. Далее мы читали вместе Евангелие от Иоанна с "комментариями члена Семьи". Для создания радостной и счастливой атмосферы используются песни, танцы, шутки. На первый взгляд все они выглядели счастливыми, светились "любовью Иисуса".

Следующим этапом является чтение Писем МО (писем основателя секты Давида Берга). На данный момент существует более 3000 "Писем Мо", почти на все случаи жизни. Эти письма объясняют Спасение, Молитву, Пророчества, Любовь к Богу и друг другу и т.д. Чтобы спастись нужно просто попросить Иисуса войти в свое сердце. Потом можно помолиться и получить дар Святого Духа, чтобы он помогал вам в вашей духовной жизни. Так как, всяк кто во Христе тот новая тварь, все должны были становиться похожими на Иисуса. Всегда веселыми, жизнерадостными и готовыми помочь. Это конечно очень веселая организация, но для меня тяжело было понять их связь с Богом, так как они относятся к Богу довольно фривольно и неуважительно. Их можно считать клубом по интересам, но никак не истинными учениками Христа, которыми они себя считают.

После чтения писем Мо и жизни в "Семье" многие уходили в какой-то иной мир, с ними становилось трудно общаться, они все повторяли: "Иисус тебя любит, я тебя люблю". Разговоры с ними крайне затруднены. Они как бы улетают куда-то, выражаясь словами Давида Берга, "они торчат от Иисуса". Опьянены Его любовью. Временами я чувствовал, что тоже начинаю жить в нереальном мире, мире Писем Мо. Но все же у меня сохранилась способность мыслить, я изучал Библию, Письма Мо, учил стихи из Библии наизусть. Впоследствии мне нравилось давить представителей других Церквей (в частности "Церкви Христа") своим знанием "Слова" (Библии).

 

Обложка одной из книг Давида Берга.

 

Давид Берг (он же Моисей Давид, он же Мо) любил сравнивать себя с царём зверей - львом.

 

Главной идеей "Семьи" является присутствие вседозволенности, для любви нет законов, поэтому Мо написал столько Писем, чтобы регулировать эту полную свободу. Я был типичным членом "Семьи", я не принимал никакой другой теологической литературы кроме "Семейной", выкидывал Православные книги, которые иногда мне дарили почитать. Cлушал, но не слышал, другие точки зрения насчет Библии, если бы меня пытались переубедить я мог защититься сказав, что у нас есть любовь, а у вас ее нет, вы только лицемеры.

"Семья" считает себя элитными войсками в войне с Дьяволом. Каждый член "Семьи" считался солдатом и должен был беспрекословно подчиняться приказам старших по званию. Мы каждый день читали Библию, письма Мо, старые и новые, они регулярно выходят, хотя Давид Берг сейчас мертв, письма сейчас пишет Его жена Мария и ее теперешний муж и царь Петр Амстердам. Некоторые из моих знакомых также не прекратили думать, и многие из них вышли из "Семьи". Я приношу свои извинения всем, кто из-за моего примера пришел в "Семью". И молюсь, чтобы Господь открыл им глаза и они увидели все не так как им говорят, а как это есть на самом деле.

"Семья" в России сейчас пытается выжить, ее члены работают за зарплату, продают видеокассеты с детскими клипами и программами, пытаются никогда не использовать название "Семья", из-за ее плохой репутации во всем мире. Я желаю им освободиться от кабалы "Семьи" и стать свободными.

 

 

Документы секты "Семья"

Известно что один из признаков деструктивных культов - наличие двойного учения. Недавно мы попали на сайт секты "Семья" и, конечно, в очередной раз убедились в том, что никакая секта, ни в коем случае не будет публиковать материалы со своим подлинным учением. Исправляя эту несправедливость, мы предлагаем всем ознакомится с некоторыми документами, которые являются вероучительными для "Христианской миссии Семья" действующей на территории России.

Предупреждаем о том, что это лишь тысячная доля того, что имеется в нашем Центре. Все материалы переданы нашему Центру бывшими членами секты "Семья", вышедшими из данной организации и занимавшими должности близкие к руководителю секты - Фейс Фишер (дочь Девида Берга, возглавляет секту в Новосибирске). Данные инструкции обязательны к выполнению внутри секты и изданы недавно. Некоторые из документов по этическим соображениям мы на нашем сайте опубликовать просто не можем т. к. они носят откровенно порнографический характер.

 

Выдержка из "Писем Мо"

"My Little Fish", ("Моя маленькая рыбка"), Мо. Пособие для матерей по растлению детей в иллюстрациях. Тираж, год издания, издательство не указываются.

"Детей следует учить, что нет ничего плохого в их телах, и нет ничего дурного в занятиях сексом, и ничего катастрофического нет в мастурбации, но что это все абсолютно нормальные, необходимые и Богом данные функции организма. Однако вместе с тем следует учить детей и тому, что телом нельзя злоупотреблять, неправильно использовать или перенапрягать, подвергать опасности, использовать таким образом, чтобы оскорбить или ранить других - пассивных, мало искушенных, закомплексованых или вовсе неопытных в сексе. Следует поощрять их наготу, совместные принятия ванн (разнополых детей) и совместное отправление естественных нужд, там где это возможно, социально и легально приемлемо, где это позволяют делать климатические условия и там, где это просто благоразумно.

Им также не следует запрещать взаимные исследования половых органов, эксперименты или взаимодействие во время игр или сна вместе, когда это легально возможно, когда позволяют домашние и социальные условия. Очень хорошие возможности для этого заключены в повседневных бытовых действиях, например, совместное принятие душа, ванн, купание, игры или сон" (Rev. Sex 258:59)

"Но детям следует настойчиво внушать, что подобная сексуальная свобода непозволительна в присутствии гостей, визитеров, чужих или при отсутствии взаимной инициативы у родственников и друзей или их необразованности в революционной сексуальной свободе революционного бытия. Другими словами, вы не можете вести себя подобным образом и использовать Богом данную вам свободу в присутствии обычных системщиков или даже новичков (новых последователей) и их детей, или тех, кто еще надлежаще не образован в свободной любви нового, революционного Божественного Бытия - Я настоятельно рекомендую вам, взрослым делать то же самое. Не совершайте ничего, что могло бы шокировать или привести в негодование чужого человека, оскорбить слабых духом системщиков и новичков". (Rev. Sex 258:60)

"Если вы обратитесь даже к библейской истории, то сделаете шокирующее открытие, что большинство Божиих Великих людей имели много жен, женщин, наложниц, проституток. И что есть у вас!" (Rev. Sex 258:64)

"Только Дети Бога могут по настоящему наслаждаться жизнью здесь и на небесах". (Rev. Sex 258:74)

"Детский интерес к половым органам друг друга также абсолютно нормален и естествен, равно как и невинные детские исследования - следствие того же любопытства. Не следует детей за это наказывать, отвращать, вызывая предубеждение против занятий подобным, если это не доходит до оскорблений друг друга, нанесения повреждений. Я полагаю, что сексуальные взаимодействия среди детей не должны быть запрещены, так как они исчерпывают себя по мере детского любопытства". (Rev. Seх 258:40)

"Детей следует учить, как мы учим друг друга, что тело - великолепное творение Божие и что каждая часть его совершенно естественна, нормальна, хороша и сотворена Богом для наилучшего использования в добрых целях, в соответствующее время, соответствующим способом, с соответствующими людьми, таким образом, чтобы не оскорблять друг друга". (Rev. Sex 258:39)

"Детей следует учить, что их половые органы также хороши, как и все их тело и сексуальная активность, чувства и удовольствия не более вредны или порочны, нежели еда или любые другие физиологические функции и потребности!" (Rev. Sex 258:39)

Советы матери по поводу ее ребенка (прим. Редактора.) "...Когда у вас есть время наслаждаться и есть время расслабиться, займитесь прекрасной любовью, которая докажет, что вы действительно любите ее или действительно любите его. Когда вы ляжете вместе и обнимите друг друга. Вы покажете друг другу настоящую любовь - духовную любовь, это великолепная возможность доказать вашу любовь". (Rev. Lovemaking 259:128)

Иллюстрации с полушутливыми комментариями изображают картины инцеста, "половых взаимодействий" детей от 5 мес. до 3,5 лет. "My Little Fish", ("Моя маленькая рыбка"), является инструкцией по растлению детей их родителями с настоятельной рекомендацией к инцесту.

 

 

Ловцы мужчин - листовка секты "Семья", распространяемая в Новосибирске

Такие листовки сектанты из "Семьи" раздавали в Новосибирске. Под изображением текст на обратной стороне сектантской листовки.

 

Захватывающие картины будущего в полном цвете с увлекательными рассказами.

Иллюстрированная история космического корабля. Новая небесная (райская) планета приближается, чтобы управлять Землей в мире, любви и изобилии для всех.

ЛОВЦЫ МУЖЧИН.

"Водолей" - один из12 знаков зодиака. Водолей всегда выливает воду из кувшина и запас воды не истощается! Знак "рыб", изображенный на этой картинке, тоже символичен. Женщина на верху, как Водолей, выливает такой поток воды, который покрывает и наводняет весь мир. Она слушает райский голос из небесного царства духовного мира, как будто сам Бог шепчет ей свои слова любви. Как верная пророчица она получает и передает Его слова миру, изливая их как поток живой воды, чтобы освятить, и вдохновить, и взволновать миллионы Его небесными откровениями и истинами.

Те красивые сексуальные девушки в лодке - одни из божьих "ловцов мужчин"! Давно, когда Иисус ходил по земле, он призвал некоторых рыбаков: "идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков" (Мф. 4,19). Он предлагал им самую лучшую, волнующую работу в Мире! Вместо ловли нескольких рыб для их пропитания, он сказал: "Давайте! Следуйте за Мной ловите людей для Царства Небесного". Завоевывайте бессмертные серд-ца и души людей для Моего Царства и они будут вашими друзьями навсегда.

И как те ловцы, эти девушки спустились в море жизни, чтобы найти и "поймать" тех, кто изголодался по их любви и по Божией любви. Они уже попробовали освежающей воды от пророчицы - Водолея, поверили и приняли Слово Бога и сейчас отдают свою жизнь, чтобы донести до других прекрасную любовь и жизнь, и веселье, и истину, которую они нашли.

Эти смелые и преданные делу "женщины-ловцы" не просто стоят на берегу в маленьком здании, призы-вая рыбу подняться из воды в их здание и послушать религиозные проповеди. Но они вошли в море, туда, где рыба, чтобы показать им Божью Любовь!

Иисус никогда не говорил строить большие, дорогие церковные здания! Ни разу во всей Библии! Он говорил выходить туда, где есть люди и искать и выискивать их, доносить до них Евангелие, доносить Его Любовь! Он сказал "По любви узнают, что вы мои ученики"!

Кроме того, многие люди чувствую себя не комфортно или даже отчужденно во многих церквях, они чувствуют себя как рыба без воды! Иногда они чувствуют, что их не примут, потому что некоторые из более "религиозных" членов церкви могут посмотреть на них "сверху в низ" как на "злых грешников", и потому они от стыда перестают ходить в церковь из-за страха быть отвергнутым. Но Иисус имел огромную любовь и понимание к грешникам. Вот почему Он ходил к ним на их ужины, в их дома, на их улицы, места их собрания. Он ходил туда, где он мог показать им Божественную любовь! Его завистливые враги, лидеры установившейся религии, проклинали и обвиняли Его в том, что Он был ложным пророком по той причине, что он был другом мытарям и блудницам, грешникам и пьяницам (Лк. 7,34).

Но он ответил им: "Я пришел не праведников, а грешников привести к покаянию" (Лк. 9, 10-13). Он сказал, что при-шел проповедовать Евангелие бедным, исцелить больных, утешить скорбящих. Это было всей Его жизнью - искать те, кто действительно нуждался и ценил Его Любовь.

И это то, что Он хочет от своих последователей, это то же, что делают эти великолепные девушки. Они нырнули на глубину, чтобы найти голодную "рыбку" и донести до нее Божью Любовь. Они обнаружили, что любовь и красота, романтика и секс, которые создал Сам бог - это прекрасная приманка, накоторую клюнет любая рыба! И они используют все это, чтобы показать их любовь и любовь Бога к другим, заманивая всех, кого возможно, в его Небесное Царство.

Что пользы сказать человеку, который голоден "Благословит тебя Господь!" и отойти от него, не дав ему еды, если она у вас есть! Только Любовь Бога, которую могут видеть другие, есть любовь. Люди Бога должны показывать остальным Его Любовь.

Большинство одиноких людей, ищущих общения, ищущих человека, с которым можно поговорить, кто может их понять, на самом деле ищут любви! И если кто-то пойдет к ним и расскажет об Иисусе, о Божественной Любви, они будут полностью удовлетворены и вечно счастливы, так как Бог есть Любовь (1. Ин. 4,8).

Золотой крючок, на котором сидит красивая русалка, символизирует Слово Божье. Его прекрасные истины, которые направляют нас по Божьему пути навсегда! И когда же Рыба поймана на крючок Слова Божьего, они находят, что это пища для их душ, которая укрепляет их и помогает им расти и меняться, и даже самим становиться "рыболовами", так как они учатся разделять эту новую жизнь и любовь с остальными.

Ты одинокая маленькая рыбка в глубоком синем море? Если да, то есть Великий Рыболов, который так тебя любит, что Он отдал свою жизнь, чтобы ты не была одинока и дать тебе жизнь, которую стоит прожить, и любовь, которая стоит всего! Его имя Иисус, и ты лично можешь узнать его, если ты просто попросишь Его войти в твое сердце, помолившись так:

"Господь Иисус... Я верю, что Ты Сын Божий... Помоги мне полюбить Тебя и других, рассказывая им о Тебе и Тво-ей Любви. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь."

Благослови тебя Бог, мы надеемся, что ты нашел Его Любовь! Мы были бы счастливы показать тебе Его Любовь, ответить на любые вопросы и послать тебе больше информации и красивых красочных плакатов по разным предметам-темам, если вы нам напишите по адресу внизу. Мы любим тебя .

 

 

Из собрания сочинений "Письма Мо"

 

Безгрешный секс - глава из собрания сочинений "Письма Мо"

Глава из собрания сочинений "Письма Мо" (циркулярные письма Дэвида Берга - основателя секты "Семья"), стр. стр. 605

Позиция Бога по отношению к сексу

Первая заповедь Бога человеку в Первой книге Библии, параграф первый, 28 стих, это -"Плодитесь и размножайтесь, и заполняйте Землю" - или, иначе говоря, "Вам нужно заниматься сексом!" Подумайте об этом! Секс - это был первый наказ Бога человеку! И заниматься сексом - было первым человеческим послушанием Господу!

В отличие от доктрин некоторых церквей , первым человеческим грехом был не секс, потому что секс - не грех, а создан Богом в начале начал, чтобы все смогли наслаждаться! Те части, которые подходят друг к другу; те нервы, которые дают нам наслаждение при приятном движении, тот восторженный экстаз и взрывы оргазма - всем этим наслаждались Адам к Ева как частью удовольствий прекрасного создания Бога, в чистом безгрешном саду Эдема задолго до того, как появился Сатана ее своими искушениями!

Адам и Ева наслаждались сексом ДО своего падения и были созданы с сексуальными органами, чтобы с самого начала этим заниматься! Так как же секс может быть грехом, если им было указано так делать до их Падения? Секс не был результатом Падения человека и не являлся впадением во грех, как это преподносится некоторыми заблуждающимися церквями и поэтому их многие несчастные прихожане и сейчас считают себя грешниками. Это попросту не правда в соответствии с Библией!

"Ты имеешь в виду, что Бог был так сексуален, что поместил этих двух самых великолепных из живших в прекрасном саду Эдема людей совершенно голыми, полностью обнажёнными, даже без фигового листка? Ты говоришь, что он им позволил - наказал им -немедленно принять участие в сексе?" - Да! "И это не было грехом?" - Конечно же, нет! Заниматься сексом - это и сейчас не грех! Фактически, Он создал мужчин и женщин для секса!

Если это - грех, тогда Бог - грешник, потому что он это сотворил! - И он приказал Адаму заняться с Евой сексом ДО падения, до того, как появился Сатана! Поэтому, если ты хочешь кого-нибудь обвинять - обвиняй Бога! - Или благодари Его! Аллилуйя! Он создал секс и человеческое тело не как что-нибудь плохое, что нужно прятать, а как Его собственное прекрасное и замечательное творение, чтобы показывать его и наслаждаться им полностью!

Если секс и человеческое тело - не чисты (грязны), тогда почему Бог создал их? Если секс -это плохо и пагубно, почему же Бог создал его? И если Он не планировал, чтобы ты наслаждался сексом, зачем же он поместил все те нервы в твои сексуальные органы, которые позволяют тебе испытывать такое удовольствие? Так как же секс может быть нехорошим, если Бог создал его и Он создал твоё тело и Он создал твои сексуальные органы? - Он создал всё это для твоего наслаждения!

Таким образом, секс всё-таки - НЕ ЗЛО, а прекрасный ДАР от Бога, чтобы чувствовать себя свободными и наслаждаться в правильных взаимоотношениях! Дьявол не являлся ответственным за секс, это (секс) не был ни результатом, ни частью Падения, но был создан и учреждён Богом в начале начал как Его творение, чтобы вы могли наслаждаться. - Не только дать вам возможность иметь детей, которые являются прекрасной частью и результатом его, но также быть вместе с теми, кого мы любим.

В противоположность фальшивым доктринам некоторых церквей (сект), в Библии нет не одного отдельного места, где бы заявлялось или доказывалось, что обнажённость - зло или секс - плохо! По сути говоря, в первоначальном созидании Бог предполагал, что люди будут бегать повсюду совершенно обнажёнными на открытом воздухе, в Саду, безо всяких домов, безо всяких спален и уединения (тайны), и заниматься любовью на траве под деревьями, в открытую! Обнажённость и секс в Саду были первыми наказами дня, и, следовательно, созданные Богом в обнажённом виде и никогда не знавшие никакой одежды или любого другого покрытия для тела, они [первые люди] даже не подозревали, что он были голые!

Адам и Ева смотрели друг на друга Бог знает как долго! - Долгое время! Они смотрели на обнажённые тела друг друга и на их сексуальные части, полностью открытые и раздетые, наслаждаясь сексом и даже не думая, что в нём может быть что-то дурное или злое. Только после своего Падения они стали стыдиться своих Божественно созданных тел, и грех поселился в их сердцах - неправильное грешное видение вещей! До того, с чистыми и лишёнными греха сердцами, они не имели даже подозрения о своей обнажённость, потому что они никогда не были по-другому!

Всё было прекрасно, пока Сатана не солгал им, подрывая из веру в Слово Божье относительно Древа Знаний добра и зла, так что они не послушались и согрешили против Бога. И когда они сорвали плод с этого Древа Знаний добра и зла, неожиданно они подумали, что быть обнажёнными - это плохо! Дьявол вселил в их разум мысль о том, что секс был злом и что дурно показывать свои сексуальные части тела!

Когда Господь пришёл и призвал их : " Где же вы?" , Адам ответил на это : "Я боялся, потому что я был голый, и я спрятался." Теперь запомните, они были голые с тех самых пор, как Бог создал их; и когда всё, что они знали, было знание Добра, они даже не подозревали о своей наготе! Они видели друг друга и тела друг друга и никогда не задумывались об этом! - За исключением того, что они были очень красивы и им нравилось заниматься любовью друг с другом! Но они никогда не думали и не видели в этом ничего дурного, потому что в этом и не было ничего неправильного!

Затем Господь спросил их : " Кто сказал вам, что вы голые?" Где они нашли эту идею, что они были не одетые и что это плохо - быть обнажёнными? - Дьявол сказал им, что они были голые! Немедленно, как только они не послушались, Дьявол загрязнил их разум ложью о том, что обнажённость - это зло и что сексуальные части их тел - тоже зло и их нужно прятать. - Дьявольская ложь! - Познание Зла, которое пришло в человеческое сердце через грез и непослушание!

Дьявол знал, что если он заставит их поверить в то, что обнажённость - это зло, тогда, конечно же, они поверят и в то, что секс должен быть тоже чем-то очень нехорошим, потому что обнажённость - это оголение вашего тела и его сексуальных частей. И если это неправильно, если это является злом, тогда и сами по себе сексуальные части тела должны быть злом, и конечно, секс сам по себе тоже является очень большим злом! Если быть обнажёнными - плохо, тогда, должно быть, и секс - очень нехороший поступок, потому что как же можно насладиться сексом, не обнажаясь?

Помните, Первой заповедью Бога человеку было - "Плодитесь и размножайтесь, и заполняйте Землю!"-"Вы должны заниматься сексом!"- Бог намеревался использовать своё потрясающее творение - секс - как инструмент для соединения вместе мужчины и женщины в прекрасной гармонии, для рождения детей, для прекрасных семей и счастливых, любящих домов, заполняющих Землю и т.о. полностью нарушающих планы Сатаны уничтожить человечество!

Но, внушая человеку, что обнажённость - это плохо и следовательно секс был злом, Дьявол атаковал саму процедуру творения, потому что без обнажения вы сможете иметь секс, а без секса не сможете иметь детей ! Если Первой заповедью Бога человечеству было заниматься сексом и плодиться и размножаться, то первой заповедью Дьявола человеку было - не заниматься сексом, чтобы заставить людей ослушаться Бога и т.о. разрушить полные любви планы Бога о человечестве!

Что за ужасная вещь - учить детей ! - Практически, со времени своего рождения их учат ненавидеть секс, бояться секса, испытывать к нему отвращение, стыдиться секса, стыдиться сексуальных частей своего тела! "Нет, нет! Непослушный! Это грязно! Спрячь это! Никогда больше не делай это !" - Это ужасно ! Не удивительно, что так много людей имеют такие извращённые идеи !

Они не учат, что если ты переиграешь, или изнуряешь себя, или занимаешься слишком неистово, то это грех. Тебя не учат, что переедание - это грех. - Они не бьют тебя по рукам и не говорят : "Как не стыдно! Какое непослушание! Это грязно! Ты не должен так делать! Это плохо! Это грешно!" Но переедание - попросту так же грешно, как и чрезмерная мастурбация или сексуальные излишества любого типа. Излишество (чрезмерность) в любом занятии - есть грех!

Странно, не так ли, что некоторые из этих очень религиозных людей вынуждены рассмотреть некоторые определённые части тела и их функции как нормальное явление, необходимое и правомерное, и в то же время они осуждают другие части того же самого тела, созданного самим Богом и функции этих частей тела как греховное, дурное и незаконное! Абсолютно приемлемо есть с помощью рта, усваивать пищу желудком и наслаждаться зрением, нюхать и чувствовать вкус вкусной еды и ощущать приятную сытость. Эти удовлетворения плоти рассматриваются как совершенно законные, нормальные и правомерные.

Однако они энергично и открыто громкогласно осуждают либо учат предвзятому отношению и накладывают табу и всеобщее осуждение на личное, абсолютно естественное, Богом созданное я прштное наслаждение видом обнажённой красоты человеческого тела, созданного Богом привлекательным для нас; или ароматом и близостью другого человеческого тела, или вкусом чьих-либо губ, прикосновениями сексуальных частей тела кого-либо другого или себя самого. - Всё из того, что Бог сделал очень приятным и приносящим чувственное наслаждение для нервов, которые Он Сам создал для этой цели!

В соответствии с отчётом "Мастере и Джонсон" о человеческой сексуальности, одном из самых научных исследований, проделанных на данный момент в этой области, люди, которые снимают напряжение даже путём нормальной мастурбации, в действительности более приспособлены, более мирные и меньше подвержены опасности стать невротиками, чем те, которые так сильно религиозно настроены против секса, что приобретают громадный комплекс вины, влияющий на их психическое состояние!

 

 

Настоящая любовь - делиться всем!

Из собрания сочинений "Письма Мо" - Циркулярные письма Дэвида Берга, основателя секты "Семья", стр. 578-579

Цитаты из зелёной книжки "Хлеб насущный"

НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ! - Делиться всем! - Даже те, кто в браке!

МАРИЯ (Жена Дэвида Берга, руководит сектой "Семья" после смерти Берга): некоторые из наших добрых друзей-мужчин, с кем делились наши девушки, хотят узнать, нужно ли будет продолжать делиться своими жёнами с другими после замужества, если они поженились в Семье.

Мой ответ: "Ну конечно, да!"

Брак не делает никакой разницы в чём бы то ни было, когда вопрос стоит о том, чтобы поделиться поровну с другими - Богом, Его работой и прочим. Вся наша жизнь - это процесс, когда делишься поровну с другими! Весь принцип всей нашей Семьи - мы делимся! Ты хочешь сказать мне, что брак означает конец тому, чтобы поделиться? - Поделиться - это означает нашу любовь к другим, нашу любовь друг к другу, должно ли это прекратиться после брака? М-м-м? Перестаём ли мы любить других только потому ,что мы поженились?

Конечно, ты можешь и не делиться свой женой таким путём, но почему мне приходится показывать тебе пример тем, что я готов поделиться своим - самая большая жертва - положить на алтарь не только свою жизнь, но мою жену, для тебя - и ты отвернёшься и будешь настолько эгоистичен, что не захочешь поделиться своей с кем-нибудь ещё? Трудно добавить что-либо ещё !

Но я бы сказал, что не нужно беспокоиться об этом прямо сейчас, просто подожди. Когда придёт время, Бог даст тебе и милосердие, и мужество, и веру, и помазание.

Существует по крайней мере одна замечательная вещь в нашей идее брака: он постоянный и навсегда! Не играет роли, как много раз вы могли поделиться своей женой с кем-нибудь ещё, она всегда будет возвращаться домой. Она не собирается убежать с кем-то ещё! Она любит Вас больше всех! Вы - тот, с кем она хочет жить, с кем она хочет спать, Вы- тот, с кем её жизнь соединена через ваших детей, даже если Вы и давали её (жену) взаймы иногда. (За исключением случаев, когда замена необходима).

Более того, мы - одна семья. - Мы - едины! Существует так много стихов (строф) про это, что даже трудно поверить! Иисус молился : "Я молюсь о том, чтобы они смогли стать одним" . Он не имел в виду вас двоих, он говорил обо всех вас. Так почему же вам не следует делиться, если вы любите друг друга, а брат в нужде? - Почему бы нет?

Я обычно всегда счастлив поделиться! Если я люблю другого человека достаточно для того, чтобы я захотел помочь ему, в чём только смогу, и если ему нужна моя жена, то моё желание - разрешить ему занять её, если он не будет её у себя держать. Это единственная форма частной собственности, в которую мы можем поверить. - Она моя навеки! - Но она не настолько частная собственность, чтобы я не смог ею поделиться хоть раз за какое-то время!

Если ты любишь кого-то, Он говорит, что ты должен желать отдать свою жизнь за них! "Да, но не мою жену!" Но не она ли - твоя жизнь? Вообще, это - одно из наших убеждений, которое трудно кое-кому понять, потому что они не могут постичь такой большой любви! Это - самая большая жертва в любви! Некоторые люди сначала бы скорее умерли, чем поделились бы своей женой!

Иногда женщине тоже приходится поделиться своим мужчиной, и это так же не всегда так легко. Но ты не обязан это делать, никто тебя не заставляет, мы не принуждаем никого делиться, никого! Когда Марии кажется, что она должна иногда поделиться с кем-то, я говорю : "Как хочешь. Это твой выбор, чтобы ты ни захотела. Ты не обязана этого делать, если не хочешь."

Конечно же. Бог может надеяться на тебя, может хотеть чтобы ты так сделал, и ты можешь себя почувствовать плохо, если ты не сделал, и иногда она сожалеет, что она не сделала этого, - мы кого-либо потеряли или кого-либо обидели, либо оставили кого-то в нужде. Но никто не собирается принуждать тебя любить Бога или твоего брата или сестру или кого-либо ещё!

 

Нет больше слез

(Дэвид плакал в ночи :) Я её потерял. Слишком поздно! Я не уделял ей достаточно много внимания. По крайней мере, я поимел её, когда она была ребёнком. По крайней мере я смог насладиться ей тогда. Возможно, я сделал ей хоть немного хорошо. Я такой несчастный отец. Бог дал, и Бог забрал, да будет благословенно имя Божье! стр. 289

Мы питаем их тела с тем, чтобы питать их души. Нет сомнений. Что Бог идёт на крайние меры, чтобы спасти души. Не сомнений, что это будет их последний шанс, когда Бог идёт на такие крайности, чтобы показать им Свою любовь! Я действительно думаю, что обычно - это их последний шанс, когда Бог предпринимает такие крайние меры для достижения таких экстремальных результатов! Они либо делают это, либо они возможно никогда не сделают этого. И вы знаете, это действительно налагает на нас груз очень большой ответственности, чтобы мы сделали всё что в наших силах, чтобы дотянуться до них, ухаживать за ними и спасти их (выиграть), т.к. это возможно их последний шанс. стр. 290.

Когда Бог идёт на крайние меры, показывая кому-либо столько любви через одну из наших девушек, что её желание - пройти весь путь и положить на алтарь свою жизнь, своё тело, чтобы показать им любовь Бога, - с моей точки зрения -это максимум, крайняя мера. До такой степени экстремальная, что церковь отвергает её. - Они не верят, что вы сможете пойти на такую крайность и она может быть законной. Вообще говоря, не существует такой меры (количества) любви, которая может считаться возможно незаконной, чтобы выиграть (спасти) душу ! Начнём с того, что в любви нету греха, и нет настолько большого "греха", в котором Господь обвинил бы тебя, если он сделан в любви, этот так называемый "грех", потому что это любовь и она не может быть грехом.

Это, действительно, был такой вид любви, который в конце концов победил жестокосердных Римлян, когда они увидели, сколько любви у тех христиан к своему Богу, что они с радостью, охотно шли на кол или в пасть львам, - с песнями, смеясь, счастливые, молясь Богу, любя Бога; до сих пор свидетельствующие толпе, до сих пор доказывая (давая устные свидетельства) тем самым, кто убивал их; до сих пор стараясь спасти их души, всё ещё стараясь быть для них последним доказательством. Это было последнее доказательство, которое они смогли бы дать: умереть за свою веру!

Сказано, что не только образ жизни Христиан (т.е. то, как они жили) убедил Римлян в правильности христианской веры, но то, как они умерли. И для женщины пожертвовать свою жизнь, своё тело совершенному незнакомцу, кому-то, кто возможно в некоторых случаях ей даже не нравится. но просто сделать это, потому что она любит его и старается ухаживать за ним и спасти его, - следующим шагом является смерть как таковая.

Благослови Бог наших девушек, которые идут на подобную жертву и кладут на алтарь свою жизнь и тело для них, желают жить ради этих мужчин, и мальчиков тоже. Аминь, Господи, благослови из где бы ни были в Мире прямо сейчас. Помоги им осознать, насколько это серьёзно и как мало времени, Господи, что это может быть последний шанс "отиграть" несколько душ сегодня вечером или ночью. - Может быть, это последняя надежда души, последнее прибежище, последняя возможность найти Тебя, Господи, и познать Твою любовь и получить Твоё спасение. Господи, помоги им вложить в это всё. Что они имеют, чтобы действительно пройти весь путь, как Ты сделал для нас, чтобы спасти душу от смерти и разрушения Врагом, приведи им и пример, и проповедь! Так благослови и храни их. Господь, дай им силы, вдохнови их, успокой их сердца, дай им мужество и божественное помазание, это сверхъестественное сверкание, Господи, которое мы видели у Марии, когда она для этого пошла под помазание! Это - божественная сила, это - огонь духа, чудесное помазание для задания! Ноша в её сердце для тех мужчин даже сделал её более прекрасной и сверкающей, она литературно говоря, сияла и бурлила любовью, она была наполнена энергией и так взволнована Твоей любовью к ним, Господи, и полна желанием склонить их и "выиграть" (битву за из души) для Королевства! Аллилуйя нашим девушкам и их преданности Тебе, Господи, желанию быть полезными Тебе, Твоей любви, уступчивости твоей любви, Господи! Это Твоя любовь, Твой дух, Твоя сила. Они распростёрли (повергли ниц) самих себя перед Тобой и для Тебя, но Мир рассматривает это как проституцию как таковую для мужчин, из-за чего трудно прийти к пониманию, и они не могут поверить в Тебя. Но они полностью, абсолютно капитулировали, Господи, перед Твоей любовью, как они капитулировали (отдались) этим мужчинам в свидетельство и доказательство и их любовь через секс! Спасибо Тебе за такую любовь! Благослови их Бог, Господи!

 

 

Книга "Сокровище"

Как выяснилось секта пользовалась услугами государственных типографий для тиражирования своей продукции. Книга "Сокровище" - одна из вероучительных книг секты.

СОКРОВИЩЕ ТОМ 2

"Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое" (От Матфея 13:52) 1992г.

Подписано в печать
Формат 60x84\32. зак.6690
Тираж 16000 экз.
Государственное ордена Октябрьской революции, ордена Трудового Красного Знамени Московское предприятие "Первая Образцовая типография" Министерства печати и информации Российской Федерации
113114, Москва,М 114, Шлюзовая набережная , 10.

 

 

Сектантские изображения"пророка" Дэвида Берга

Сектантские изображения "пророка" Дэвида Берга, в виде святого, с нимбом над головой, с маленькими девочками во время инцеста.

Сектантские изображения "пророка" Дэвида Берга , в виде святого, с нимбом над головой, с маленькими девочками во время инцеста.

http://www.nevskiy.orthodoxy.ru/center/sprav/distruct/semia2.html

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com