Едно от най-древните изображения на Възнесение Христово, в Сирийското евангелие на монаха Равула (Rabbula Gospels) - 6 в., Антиохийска църква.
Едно от най-древните изображения на Възнесение Христово,
в Сирийското евангелие на монаха Равула (Rabbula Gospels) - VI в., Антиохийска църква.

 

Възнесение Христово - икона от VI век,  манастира "Св. Катерина" в Синай (Египет)
Възнесение Христово.
И
кона от VI век, манастира "Св. Катерина" в Синай (Египет)