Старчеството според учението на светите отци и аскети
"Дай кръв и приеми дух"

Протоиерей Александър Соловьов

Обратно към текста на книгата

 

Бележки към текста

1 Леонтиев К. Н. О. Климент Зедергольм, М., 1882, стр. 4.

2. 26 сл. и 31.

3. Душеполезное чтение, 1898 г., кн. 1 и др.

4. "Братя Карамазови", 1881 г., стр. 53.

5. Достопамятные сказания, стр. 88.

6. Като главен източник при написването на съчинението послужиха: Добротолюбие (5 тома в превод на еп. Теофан); отделно издадените пълни творения на Светите отци: Василий Велики, Иоан Лествичник, преп. Варсануфий Велики и Иоан, Исаак Сирин, авва Доротей; Огласителните поучения на св. Теодор Студит, св. Петър Дамаскин; Достопаметните сказания за подвижничеството на св. отци; Древният патерик и др.; духовна литература за монашеството; трудовете на еп. Теофан, еп. Игнатий Брянчанинов, еп. Петър, животоописанията и писмата на оптинските и други старци, писмата на Светогореца, Нил Сорски и др.

7. Сборник писем старца Амвросия, ч. 1, стр. 15.

8. Древний Патерик, стр. 4.

9. Предисловие к житию старца Паисия Величковского, стр. 11-12.

10. Добротолюбие, т. 1, стр. 220.

11. 1-во писмо на св. Василий до Амфилохий Икон., ч. 7.

12. Из Тълкувание на Евангелие от Матея.

13. Светител Теофан Затворник. Письма о християнской жизни. Вып. 1 и 2, Москва, 1891 г., стр. 168-169.

14. Творения Василия Великого, т. V, стр. 423.

15. Св. Исаак Сирин, сл. 2.

16. Житие Паисия Величковского, стр. 272.

17. Св. Исаак Сирин, сл. 91.

18. Свет. Игнатий Брянчанинов, Аскетические опыты, т. 1, стр. 519.

19. Св. Исаак Сирин, сл. 35.

20. Лествица, 4, сл. 5.

21. Пак там, сл. 4, 5.

22. Св. Теодор Студит, гл. 145.

23. Добротолюбие, т. 4, гл. 258.

24. Свет. Теофан Затворник. Письма о християнской жизни, стр. 16-17.

25. Древний Патерик, стр. 35.

26. Достопамятные сказания, стр. 17.

27. Достопамятные сказания, стр. 78.

28. Пак там, стр. 1831 60, 220.

29. Иоан Лествичник, сл.1, стр. 4.

30. Достопамятные сказания, стр.230.

31. Лествица, сл. 1, 26.

32. Древние иноческие уставы, стр. 216.

33. Никита Стифат, 3-та 100, гл. 41, Добротолюбие, т. 5.

34. Варсануфий Велики, отг. 342.

35. Простр. правило 7.

36. Авва Доротей, поуч. 16, стр. 198, 4 издание, М., 1894 г.

37. Лествица, сл. 1, 26, 208.

38. Добротолюбие, т. 5, гл. 15.

39. Паисий Величковски, стр. 222-223.

40. Добротолюбие, т. 5, стр. 261.

41. Св. Григорий Нисийски, т. 7, стр. 384-387; Добротолюбие, т. 1, стр. 614.

42. Добротолюбие, т. 1, стр. 123.

43. Добротолюбие, т. 2, стр. 203.

44. Подвиж. уст., т. 5, стр. 451. Подвиж. уст., т. 5, стр. 451.

45. Макарий Велики, гл. 2, 23 б.

46. Вж. Жизнеописание архим. Григория Борисоглебского. Душеполезное чтение, 1892 г.

47. Св. Григорий Нисийски, т. 7, стр. 387.

48. Събес. 2, гл. 5.

49. Св. Ефрем Сирин, сл. 35; Иоан Колов - Варсануфий Велики, отг. 701.

50. Леств. ст. 1, гл. 7.

51. Авва Доротей, поуч. 5; стр. 80, 81, 85. Настойчивостта никога не се е причислявала към добродетелите, а по-скоро представлява недостатък, дори у великите хора. Според баснята на Крилов и орелът, свиващ гнездо на най-високото дърво, би трябвало да послуша къртицата, когато тя го уверявала, че то има гнили корени. Орелът, отхвърлил благия съвет на съществото, което всички смятали за сляпо, изложил на опасност малките си, когато се надигнала буря и изскубнала това дърво, пише оптинският старец Амвросий (Сборник писем и статей оптинского старца йеросхимонаха о. Амвросия, ч. 1, Москва, 1894 г.).

52. Св. Григорий Нисийски, т. 7, стр. 388.

53. Сл. 26 и 237, Добротолюбие, т. 5, гл. 14.

54. Творения св. Петра Дамскина, кн. 1, стр. 5, Москва, 1894 г.

55. Леств., ст. 1.

56. Паисий Величковски, стр. 222- 223.

57. Добротолюбие, т. 2, гл. 10, стр. 152.

58. Св. Григорий Синаит; Добротолюбие, т. 5, гл. 7.

59. Твор., т. 5, стр. 5.

60. Авва Доротей, поуч. 4.

61. Творения св. Григория Нисского, т. 8, стр. 389.

62. Добротолюбие, т. 2, стр. 473.

63. Добротоюлюбие, т. 1, стр. 463.

64. Леств. сл. 4, поуч 6.

65. Добротолюбие, т. 1, стр. 125.

66. Добротолюбие, т. 1, наст. 20, стр. 66.

67. Добротолюбие, т. 5, 1, гл. 33.

68. Добротолюбие, т. 3, гл. 88.

69. Лествица, сл. 26, поуч. 215.

70. Лествица, сл. 4, поуч. 21.

71. Лествица, сл. 4, поуч. 94.

72. Лествица, сл. 4, поуч. 120.

73. Преп. Симеон Нови Богослов, т. 5, гл. 33.

74. Преп. Симеон Нови Богослов; 12 слов в русском преводе, сл. 7, Москва, 1869.

75. Василий Велики, т. 5, стр. 51

76. Путь ко спасению, изд. 6, стр. 259.

77. Жизнеописание, стр. 66.

78. Лествица, сл. 26, поуч. 110.

79. Преп. Варсануфий Велики, отг. 1.

80. Творения св. Василия Великого, т. 5, стр. 50.

81. Кратк. прв. отв. 166.

82. Лествица, сл. 4, поуч. 5.

83. Преп. Варсануфий Велики, отг. 258.

84. Св. Теодор Студит; Добротолюбие, т. 4, гл. 308 и 36.

85. Преп. Варсануфий Велики, отг. 58.

86. Леств., сл. 4, 23.

87. Леств., сл. 4, 3.

88. Теодор Студит, оглас. поуч. 33.

89. Достопамятные сказания, стр. 239; авва Доротей, поуч. 5.

90. Преп. Варсануфий Велики, отг. 548.

91. Св. Иоан Касиан, вж. Ист. монашества вост. П. Казанского, стр. 145.

92. Леств. 4:5.

93. Жизнеоп. оптинского старца Леонида, забел., стр. 54.

94. Макарий Оптински, Письма к монахиням, т. 4, стр. 78.

95. Свет. Игнатий Брянчанинов, Аскетические опыты, т. 1, стр. 541.

96. Лествица, Сл. към пастира, гл. 5.

97. Пак там, гл. 13.

98. Твор., т. 7, стр. 383.

99. Пак там, стр. 357.

100. Доброт., т. 3, гл. 44, блаж. авва Таласий 2-ра 100.

101. Сл. к паст., гл. 3.

102. Св. Антоний Велики, Доброт., т. 1, стр. 101.

103. Житие преп. Серафима, 1884, стр. 136.

104. Жизнеоп. опт. старца Леонида, стр. 64 и 48.

105. Из писмата на ст. Амвросий. Душеполезное чтение, 1896 г., януари и август, стр. 617.

106. Собрание писем Зат. Георгия Григорова, стр. 26.

107. Предсказвайки на строителя отец Антоний, че ще бъде игумен на Троице-Сергиевата Лавра, старецът преп. Серафим Саровски му дал такова наставление: "Бъди майка, а не отец за братята", подчертавайки така по-голямата от бащината, саможертвена майчинска любов на пастира (Житие преп. Серафима, стр. 194).

108. Да се прощават греховете е висш дар Божи; Христос преди всичко дал на учениците Си дар да изцеляват, да прогонват бесове и вече най-накрая, като съвършенство - властта да прощават греховете (Иоан. 20:19) Отг. 10, гл. 211.

109. Преп. Иоан Карпатийски, 35 увещ. гл., Добротолюбие, т. 3.

110. Леств., Слов. к паст., гл. 5 и 2 и гл. 8, 2.

111. Св. Антоний Велики, Добротолюбие, т. 1, стр. 101.

112. Леств., Сл. к наст., гл. 13.

113. Сл. к паст., гл. 14.

114. Достоп. сказания, стр. 248.

115. Жизнеоп. ст. Леонида, стр. 69.

116. Творения, т. 2, стр. 319.

117. Твор. Василия Великого, т. 5, стр. 268.

118. Преп. Теодор Студит, 131 г., Добротолюбие, т. 4.

119. Леств. Сл. к паст. 12 гл. 1 и 7; 2.

120. Леств., сл. 26, поуч. 2.

121. Св. Макарий Велики, 21, бес. 2.

122. Доброт., т. 5, стр. 295.

123. Св. Макарий Велики, сл. 7, гл. 14.

124. Лествица, сл. 4, поуч. 27.

125. Пак там.

126. Преп. Варсануфий Великий, отг. 25.

127. Подвижн. устав., т. 5, гл. 4.

128. Преп. Никита Стифат; Добротолюбие, т. 5, гл. 34, 1-ва 100.

129. Леств., сл. 25.

130. В Минея се разказва за един митар скъперник, който в досадата си вместо с камък замерил нищия с хляб, заради това се удостоил с видение и се обърнал към добродетелен живот (Св. Петър, 22 септ.). Един мислител (Паскал) казва: "Започвайте всичко с молебен и светена вода - всичко останало ще тръгне от само себе си."

131. Творения свт. Тихона, т. 2, стр.108. "Християнино - казва в последната глава светителят, - спомняй и ти при удобен случай онова, което е полезно за съзиждането на твоята душа!" (Сокровище духовное от мира собираемое, т. 4, стр. 381).

132. Авва Таласий, 2-ра 100, Добротолюбие, т. 3 , гл. 1.

133. Максим Изповедник, пак там, 3-та 100, гл. 57.

134. Григорий Синаит, гл. 91.

135. Леств., сл. 23, поуч. 5.

136. Св. Исаак Сирин, сл. 78.

137. Теодор, епископ Едески. Цветник духовный.

138. За преп. Памво (18 юли) се разказва, че за свое ръководство избрал първия стих на 38-и псалом:"Рекох: ще пазя пътищата си, за да не сгреша с езика си" - и цели деветнадесет години се учил да изпълнява на дело този стих, докато не навикнал на това... На преп. Патермуфий при кръщаването презвитерите дали за изпълнение три стиха от първи псалом и тай казал: "И това ми стига за спасение" (Миней, 9 юли).

139. Лествица, Сл. к паст., гл. 113, 15.

140. Жизнеоп., стр. 72.

141. Св. Исаак Сирин, сл. 61.

142. Преп. Варсануфий Велики, отг. 108.

143. Преп. Нил Синайски, Добротолюбие, т. 2, стр. 296.

144. Достопамятные сказания, стр. 259.

145. Добротолюбие, т. 1, стр. 137.

146. Жизнеописание архим. Моисея, М., 1882 г., стр. 33.

147. При Достоевски юношата (братът на стареца Засима) моли за прошка птичките, понеже смята, че е съгрешил пред тях, и плачейки от радост, казва на майка си: "Майчице, радост моя, та аз от радост, а не от мъка плача; на мен самия ми се иска да съм виновен пред тях, само дето не мога да ти го обясня, защото дори не зная как да ги обичам. Нека съм грешен пред всички, затова пък и всички ще ме простят - та това е рай..." Братья Карамазовы, стр. 454).

148. Творения, кн. 1, стр. 22, М., 1874 г.

149. Душеполезное чтение, октомври, 1896 г., стр. 302.

150. Достопаметные сказания, стр. 124.

151. Твор. св. Петра Дамскина, кн. 1, стр. 152.

152. Сл. к пастырю, гл. 13.

153. Свет. Тихон Воронежки, Твор., т. 2, стр. 319.

154. Добротолюбие, т. 4, гл. 66.

155. Стр. 55, изд. 3-то.

156. Зап. Чеботарева, стр. 14.

157. Краткое описание жития свт. Тихона, стр. 66.

158. Достопамятные сказания, стр. 179); Ц. Ист. Сократа, кн. 4, гл. 23.

159. Древний патерик, поуч. 18.

160. Пак там, стр. 40.

161. Добротолюбие, т. 1, стр. 15; Ист. монашество П. Казанского, стр. 82.

162. Житие, стр. 54-55.

163. Житие св. Серафима Саровского, изд. 3, 1884 г., стр. 93, 95, 96, 265 и 241.

164. Йеромонах Макарий Иванов.

165. С тази икона великият старец Паисий напътствал при пътешествието от Молдавия в Русия схимонаха отец Теодор; а той, преди да предаде Богу дух, благословил с нея отец Леонид като съобщник на неговите скърби и наследник на духовните му дарования; тази икона се намира сега в Тихоновия манастир.

166. Жизнеописание старца Леонида, Зедерхолм. Одеса, 1890 г., стр. 27-29, 51-52.

167. Вж. съч. на И. В. Киреевски "Историческое описание Козельской Оптиной пустыни, стр. 184.

168. Иеросхимонах Амвросий, старец от Оптина пустин, Москва, 1892 г., стр. 13-15, 59-63.

169. Леств. ст. 4, 3-4.

170. Добротолюбие, т. 5, гл. 15.

171. Вж. Варс., 13, 365, 366-7.

172. Преп. Калист и Игнатий, гл. 14.

173. Преп. Симеон Нови Богослов, Добротолюбие, т. 5, гл. 19

174. Древний патерик, стр. 310.

175. Леств., сл. 4, поуч. 122.

176. Преп. Варсануфий Велики, стр. 223, отг. 584.

177. Преп. Варсануфий, отг. 10.

178. Сказан. о жизни и подвигах иеросхимонаха Макария. Москва, 1861 г., стр. 83; Сказ. о жизни оптинского старца о. иер. Амвросия, (Архим. Григория. Москва 1893 г., стр. 53).

179. Душеполезное чтение, август, 1896 г.

180. Леств., сл. 4, поуч. 45.

181. Преп. Симеон Нови Богослов, гл. 18.

182. Леств., сл. 4, поуч. 7.

183. Лествица, сл. 4, поуч. 6.

184. Нил пост. , гл. 42.

185. Леств., сл. 4, поуч. 112.

186. Преп. Симеон Нови Богослов, 12 слов в русском переводе, сл. 1 и 7.

187. Авва Доротей, поуч. 17.

188. Авва Евагрий, Добротолюбие, т. 1, стр. 64.

189. Леств., сл. 4, поуч. 7; Преп. Калист и Игнатий, гл. 14.

190. Преп. Симеон Нови Богослов, 7 сл. от 12.

191. Лествица, сл. 4, поуч. 7.

192. Пак там, сл. 4, поуч. 98.

193. Лествица, сл. 4, поуч. 28.

194. Достопамятные сказания, стр. 62.

195. Преп. Варсануфий Велики, отг. 190.

196. Достопамятные сказания, стр. 146.

197. Миней, 14 април

198. Достопамятные сказания, стр. 120.

199. Св. Петър Дамаскин, кн. 1, стр. 22.

200. Авва Моисей, Древний патерик, гл. 14 и 9.

201. 33 пр. Кр. наст.

202. Авва Пимен, Достопамятные сказания, стр.263

203. Авва Исаия, Добротолюбие, т.1.

204. Достопамятные сказания, стр.14.

205. Преп.Симеон Нови Богослов, гл. 169.

206. Св. Василий Велики, т. 5, стр. 50.

207. Св. Теодор Студит, 26 огл. поуч.

208. Крат. наст. Василия Великого, 119.

209. Лествица, сл. 4, поуч. 60

210. Варсануфий Велики, отг. 55.

211. Св. Теодор Студит, 4, 4; Добротолюбие, т. 4.

212. Авва Доротей, поуч.2.

213. При нас във Валаам са въведени именно физическите трудове, чувственото подчинение на старците.

214. Ник. Уед.; Добротолюбие, т. 5, стр. 265

215. Карпат.; Добротолюбие, т. 3, 49, гл. 1

216. Лествица, сл.4, поуч. 3-5.

217. Добротолюбие, т. 2, стр. 101.

218. Преп. Паисий Величковский, стр. 266.

219. Душеполезное чтение, 1896 г., кн. 2-3, стр. 466.

220. Кр. наст. Василия Великого, 157-158.

221. Преп. Симеон Нови Богослов, 1 сл. от 12; за същото, с указание на греховете, Сим. Нов. Бог. от деят глав 121, 122; Ефрем Сирин., сл. 52; авва Доротей, поуч. 2; Вас. Вел. простр. пр. 26 и др.

222. Теод. Студит, 2 огл.

223. Преп. Варсануфий Велики, отг. 317

224. Крат. наст. 301, стр. 368.

225. Авва Доротей, поуч. 5.

226. Авва Исаия, Добротолюбие, т. 1, стр. 302.

227. Преп. Варсануфий Велики, отг. 372.

228. Пак там, отг. 373.

229. Лествица, сл. 4, поуч. 63

230. Пак там, поуч. 61.

231. Пак там, поуч. 62.

232. Авва Исаия, Добротолюбие, т. 1, стр. 29

233. Пример за несъмнена вяра към стареца, безусловно чувствено и мисловно подчинение, охотно отсичане на своята воля и разбиране, образец за истинско послушание може да служи св. Доситей, ученик на св. авва Доротей, който за кратко време постигнал големи успехи в послушанието и бил причислен към лика на Светите отци (вж. казаното за блажения Доситей, ученика на св. авва Доротей в книгата поуч. на Доротей).

234. Добротолюбие, т. 2, стр. 151.

235. Преп. Иоан Лествичник, 23, 54.

236. Добротолюбие, т. 1, стр. 511.

237. Жизнеописание иеромонаха Леонида. Одеса, 1890 г., стр. 88.

238. Церковные ведомости, 1898 г., § 39.

239. Теолипт Филаделф., Добротолюбие, т. 5, стр. 188.

240. Лествица, сл. 4, поуч. 10.

241. Авва Доротей, поуч. 11, стр. 148.

242. Сл. 4, поуч. 53.

243. Преп. Исихий, презвитер Иерусалимски; Добротолюбие, т. 2, стр. 181.

244. Добротолюбие, т. 3, стр. 297.

245. Добротолюбие, т. 1, стр. 22-23.

246. Сл. 4, поуч. 39.

247. Сл. 4, поуч. 116

248. В молитвените правила сред вечерните молитви има "Всекидневно изповядване на греховете", пък и в другите молитви се изброяват греховете.

249. Твор., кн. 1, стр. 185.

250. Жизнеописание, стр. 59 и 831.

251. Творения св. Петра Дамаскина, кн. 1, стр. 22.

252. Св. Исаак Сирин, сл. 2, стр. 10.

253. Св. Макарий Египетски, б. 27.

254. Добротолюбие, т. 2, гл. 10.

255. Душеполезное чтение, 1896 г.

256. Иоан Лествичник, сл. 15, поуч. 73; Филотей Синайски, гл. за терзв., 34-36; Исихий, гл. 46; Петър Дамаскин, кн. 1, стр. 224.

257. Преп. Марко Подвижник; Добротолюбие, т. 1, стр. 511.

258. Леств., сл. 15, п. 75.

259. Добротолюбие, т. 5, гл. 49.

260. Колко е важно дори едното произволение и благия помисъл, за това може да съдим по житието на блажената Таисия (10 май). И при Н. Светогорец (т. 1, писмо 38) се привежда разказ как "Господ вменява като дело греховните помисли и пожелания, ако те не са очистени с искрена изповед".

261. Добротолюбие, т. 4, гл. 334.

262. Леств., сл. 26, поуч. 21

263. Ф. М. Достоевски, Братья Карамазовы, 4 изд., стр. 130.

264. Св. Теодор Ефески, гл. 70.

265. Житие, стр. 299.

266. "Тук молитвата Иисусова е всепобеждаващо оръжие... придобий ненавист (към похотната греховна сласт) и стой в молитвата Иисусова" (Свет. Теофан Затворник; Душеп. собесед., 1896 г., вип. 3).

267. Леств. 5 сл. 32.

268. Преп. Варсануфий Велики, отг. 69.

269. Твор., кн. 1, ст. 225.

270. Вж. притчата за кипарисите при авва Доротей, поуч. 11.

271. "Твор., стр. 256-257.

272. Авва Доротей, поуч. 11.

273. Жизнеописание, стр. 73.

274. Преп. Варсануфий Велики, отг. 366.

275. Преп. Сим. Нов. Богосл., гл. 110.

276. Преп. Варсануфий Велики, отг. 57.

277. Леств., сл. 4, поуч. 107.

278. Пак там, сл. 4, поуч. 50.

279. Авва Доротей, поуч. 5, стр. 86.

280. Пак там, поуч. 1.

281. Св. Теодор Студит, гл. 241.

282. Пак там, гл. 241.

283. Блаж. Диадох, гл. 93; Ник. Стиф., гл. 1, 23-24.

284. Св. Теодор Студит, Добротолюбие, т. 4, гл. 306.

285. Преп. Исаак Сирин, сл. 85.

286. Пак там, сл. 56.

287. Преп. Варсануфий Велики, отг. 208.

288. Вж. Жизн. Паисия Велич., стр. 242 - 243.

289. Св. Теодор Студит, Добротолюбие, гл. 38 и 184

290. Св. Ефрем Сирин, Добротолюбие, т. 2, стр. 471.

291. Жит. и писания Паисия Величк., изд. 3, 1892 г., стр. 244.

292. Пролог, 16, февруари.

293. Достопамятные сказания; О подвижничестве отцев, стр. 294.

294. Достопамятные сказания, стр. 295.

295. Синклитикия, Достопамятные сказания, стр. 326.

296. Леств., сл. 4, поуч. 8.

297. Св. Ефрем Сирин, Добротолюбие, т. 2, стр. 484.

298. Св. Григорий Велики, Moral caput, 35, 16.

299. Св. Григорий Синаит, Добротолюбие, т. 5, гл. 120.

300. Преп. Максим Изповедник, Добротолюбие, гл. 76, 1-ва 100.

301. Авва Доротей, поуч. 14.

302. В нашата душа не може да бъде въздигнато зданието на добродетелите, ако в сърцето ни отпреди не бъдат положени основите на истинското смирение, което със здравата си спойка единствено може да крепи до върха издигнатото до върха здание на съвършенството и любовта" (Св. Иоан Касиан; Добротолюбие, т. 2, гл. 153).

303. Св. Василий Великий, ч. 5, стр. 62.

304. Авва Доротей, поуч. 2; Леств. сл. 4, поу,ч. 54; сл. 25, поуч. 22.

305. Леств., сл. 23.

306. Св. Исаак Сирин, сл. 46; Преп. Калист и Игнатий, Добротолюбие, т. 5, стр. 394.

307. Дост. сказания, стр. 7; Добротолюбие, т. 1, стр. 135; Авва Доротей, поуч. 2.

308. Варсануфий Великиотг. 191, 271 и др.

309. Леств. сл. 25, поуч. 3

310. Авва Доротей, поуч. 2.

311. Св. Григорий Синаит, Добротолюбие, т. 5, гл. 115.

312. Луг духовный, гл. 144.

313. Достопамятные сказания, стр. 193.

314. Пак там, стр. 261

315. Авва Доротей, поуч. 16.

316. Св. Исаак Сирин, сл. 21.

317. Авва Доротей, поуч. 16.

318. Достопамятные сказания, стр. 249.

319. Леств. сл. 26, стр. 223; блаж. Диадох, гл. 27.

320. Св. Теодор Студит, Добротолюбие, т. 4, гл. 36.

321. Авва Матой, Достопамятные сказания, стр. 194.

322. Жит., 18 юли.

323. Цветник духовный, стр. 185.

324. Творен., кн. 1, стр. 22.

325. Авва Доротей, поуч. 2.

326. Авва Доротей, поуч. 2, стр. 52.

327. Достопамятные сказания, стр. 250.

328. Жизнеописание архимандрита Моисея, стр. 158.

329. Преп. Варсануфий Велики, отг. 343

330. Достопамятные сказания, стр. 298.

331. Письма Святогорца, т. 3, п. 7, забел.

332. Троицкий патерик.

333. Подв. сл. 48.

334. Св. Теодор Студит, гл. 107

335. Сл. 83.

336. Лествица, Слово к. паст., гл. 15.

337. Св. Исаак Сирин, сл. 21.

338. Св. Исаак Сирин, сл. 51.

339. Пак там, сл. 83

340. Авва Доротей, поуч. 6, Добротолюбие, т. 2, стр. 617.

341. Св. Исаак Сирин, сл. 85

342. Пак там, сл. 30)

343. Леств., сл. 30.

344. Леств., сл. 73

345. Христ. чт., юни 1847 г.; Письма оптинското старца Макария монахиням, т. 4, стр. 106.

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com