Православен Катехизис
Признаци на последните дни

 

Молитва - Петър Милчев

 

Макар че времето за второто идване на Иисуса Христа не е известно, за ободряване на праведниците и за вразумяване на грешниците Господ Сам, а и чрез Своите апостоли благоволил да открие някои признаци, предшествуващи Неговото идване. Тези признаци са:

1. евангелската проповед ще проникне по всички краища на вселената и между всички народи на земното кълбо:

И ще бъде проповядвано това Евангелие на царството по цялата вселена, за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят (Мат 24:14)

2. злото ще има необикновен успех във всички области на човешкия живот:

Беззакоението ще се умножи, у мнозина ще изстине любовта (Мат 24:12).

3. ще има страшни бедствия и неуредици в живота на народите и ще се наблюдават необикновени явления във физическия свят:

Ще чувате боеве и вести за войни..., ала туй не е още краят. Защото ще въстане народ против народ, и царство против царство; и на места ще има глад, мор и трусове... И веднага подир скръбта на ония дни, слянцето ще потъмнее, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни ще се разклатят (Мат. 24:6-7, 29).

4. на земята ще дойде Антихрист. В Свещеното Писание думата антихрист има двояко значение: в общ смисъл антихрист е всеки, който отрича, че Иисус е Христос" (1 Иоан 2:22) и "не изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос" (1 Иоан 4:3); в собствен смисъл антихрист е определено лице, което ще се яви преди свършека на света (2 Сол. 2:1-12):

Колкото за пришествието на Господа нашего Иисуса Христа и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да се не поколебаете тъй скоро в мислите си, нито да дохождате в ужас било чрез дух, било чрез слово или чрез послание, като че ли от нас изпратено, какво уж настъпве вече Христовият ден.

Никой да ви не прелъсти по никой начин; защото оня ден не ще настъпи, докле първом не дойде отстъплението и се не открие човекът на греха, синпът на погибелта, който се противи и се превъзнася над всичко, що се нарича Бог, или светиня, за да седне като бог в Божия храм, показвайки себе си че е бог...

И сега знаете онова, що го задържа да се открие той в свое време.

Тайната на беззаконието вече действува, само че няма да бъде извършена, докато не се отдръпне оня, който я задържа сега, -

тогова и ще се открие беззаконникът, когото Господ ще убие с дъха на устата Си, и чрез блясъка на Своето пришествие ще изтреби тогова, чието явяване, по действие на сатаната, е с всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса, и с всяко неправедно прелъстяване ония, които загиват, задето не са приели любовта на истината за свое спасение.

И за това Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а обикнали неправдата (2 Сол. 2:1-12).

 

Православен Катехизис, Синодално издателство, София, 1991

Седми член на Символа на вярата, стр. 77-78

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com