Обозрение на духовната битка

Свети Иоан Касиан Римлянин

С В.  П И С А Н И Е


Цел и край на подвижничеството

С оглед на тази цел трябва да се определи, какво трябва да бъде нашето отричанe от света


Борбата на плътта с Духа

Общо очертаване на страстите и на борбата с тях

Борбата с осемте главни страсти:
с чревоугодието,
с блудния дух,
с духа на сребролюбието,
с духа на гнева,
с духа на скръбта,
с духа на унинието,
с духа на тщеславието,
с духа на гордостта

Борбата с помислите, а чрез тях със злите духове, придружава всички други битки и ги надживява

Борбата с всякакъв вид скърби


За Божията благодат и свободната воля като производители на духовния живот


За молитвата

За ръководството в духовния живот. Разсъдителност по съвета на по-опитни


За степените на съвършенство в духовния живот според подбудите към него

За края на покайните трудове


Предговор от българските издатели

Встъпление към руското допълнено издание на "Добротолюбие"


Тавор прес © София