Какво е необходимо да знае съвременният православен християнин - Съдържание


Какво е необходимо да знае съвременният православен християнин

архимандрит Лазар Абашидзе 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Литература


1. Какво е нужно за спасението

2. Коя Църква е спасяваща

3. Какво означава „да бъдем в тялото на Църквата?

4. Доколко са необходими външните църковни чинове и обреди в делото на спасението и може ли без тях да има вътрешен духовен живот

5. Защо толкова много обреди, чинодействия и правила в Църквата се почитат като дадени от Бога, макар че не са споменати в Свещеното Писание

6. Могат ли да бъдат отменени или променени някои правила и обреди, приети и установени от Църквата

 

7. Доколко можем да се доверяваме на ума си във въпросите на вярата

8. Как да се отнасяме към науките

 

9. Как да се отнасяме към другите християнски (неправославни) вероизповедания

10. Какво е било винаги отношението на църквата към еретиците

11. Ще се спасят ли еретиците

12. Може ли да встъпваме в молитвени отношения с неправославни християни (еретици)

13. Какво е „анатема" може ли някой да отмени анатема, наложена от събор

 

14. Как да се отнасяме към икуменизма от православна гледна точка

15. Възможно ли е на някакво религиозно основание общение и единение на християните с представители на нехристиянските религии

16. Не е ли душевредно четенето и изучаването на неправославни (т.е. еретически) религиозни учения

17. Към какви учители трябва да имаме послушание и от какви трябва да се отдръпваме заради спасение на душата   

17b. Кои от съвременните учители са опасни като еретици

18. На какво се дължи днес честото отклоняване на православните християни от много най-необходими правила и определения на нашата света православна вяра

19. Как православните пастири на Църквата и всички православни християни трябва да пазят Светата Истина


Тавор прес © София