Истините на православната вяра - Иеромонах д-р Антим Шивачев

 

Истините на православната вяра

Иеромонах д-р Антим Шивачев

 

Що е това Църква? Коя е истинската Църква? Учението Й в общи черти


Правило на вярата
Pазличия между християнските църкви относно Правилото на вярата


Догматите на Православната църква и различията между християнските църкви относно догматите

  > Света Троица. Pазличия
  > Въплъщение. Pазличия
  > Светът. Pазличия
  > Изкуплението. Pазличия
  > Светият дух. Pазличия
  > Църквата. Pазличия


За тайнствата на Светата църква

  >  Кръщение
  >  Миропомазване
  >  Покаяние или Изповед
  >  Причастие
  >  Маслоосвещение
  >  Брак
  >  Свещенство

Pазличия между християнските църкви относно таинствата вообще

  > Oтносно Кръщението
  > Oтносно Миропомазването
  > Oтносно Покаянието
  > Oтносно Причастието
  > Oтносно Маслоосвещението
  > Oтносно Брака
  > Oтносно Свещенството


За Възкресението на мъртвите и за бъдещия вечен живот. Pазличия


Заключение

Бележки


Тавор прес © София


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
www.Pravoslavieto.com