История на Българската Православна Църква

 

1. Покръстване на българския народ и основаване на Българската църква

2. Българската православна църква през Средните векове

3. Църковната закрила на Българския народ през петвековното двойно иго

4. Българска екзархия

5. Възстановяване на Българската Патриаршия

 


брой 19 за 1998 г.