Детето в света на телевизията и компютрите

Свещеник Александър Дубинин

Съдържание (frames)

 

От руското издателство

През последните години се появи православна литература за вредата от телевизията и компютърните игри. Нашето издание е посветено на един крайно важен аспект от този проблем - влиянието на споменатите изобретения върху душата на детето. Авторът на книгата, православен свещеник, отбелязва разпространяването на душевните заболявания и падението на нравствеността у съвременните деца, свързвайки ги с негативното въздействие на градската "машинна" среда. Като се опира на светоотеческата литература, периодични материали и редица православни издания, а също и на примери от руската класическа литература, той разяснява по какъв начин обкръжаващият свят провокира в детската душа отрицателни емоции и развива в нея празна мечтателност и погубващи душата страсти.

Авторът показва, че това са особени душевни състояния, които създават почва за развитието на страстите - разпалеността, свързана с компютърните игри, мечтателното "превъплъщение" в телевизионните или компютърните герои, пасивното потапяне в помисли - и че всички тези състояния не са породени от съвременната цивилизация, а са били широко известни още преди хиляда и петстотин години и са описани в светоотеческата литература, която ги определя като греховни.

В книгата има и своего рода "положителна програма". Авторът, следвайки традицията на Светите отци, предлага т.нар. противоотрови, чрез които родителите биха могли, ако не да унищожат, то  поне да приглушат вредните за душата впечатления от света.

Надяваме се, че книгата ще намери своя читател и ще се окаже нужна и полезна във всяко православно семейство.

Издателство "Даниловски благовестник", 1997

 

Въведение

Съвременният свят на всяка крачка подтиква детето към грях. То едва е успяло да излезе от състоянието на ранно младенчество и от всички страни започват да го дебнат душевредни впечатления.

За това понякога способстват и любящите родители. Преди всичко с факта, че не възпитават своя син или дъщеря в строгите принципи на християнското поведение, а поощряват страстните наклонности на тяхната природа, позволяват им да се развиват в направление към греха. Удовлетворяват се всевъзможни прищевки на малчугана: той получава все нови и нови играчки, игри, развлечения, забавления. За такова дете въздържанието е непознато; то живее, ръководейки се от единствената заповед: "аз искам".

Но ето, чедото израства - според руската пословица "за майката и бащата - безчестие, за рода и семейството - позор". Такъв човек и като възрастен се обгражда с "играчки", развлечения и удобства; той не умее да се противопоставя на страстите и затъва все по-дълбоко в бездната на греха.

А съвременните играчки - и детските, и за възрастни - са безкрайно разнообразни. За тях техните създатели използват последните достижения на електрониката - защо? За да развличат "потребителя" с нови, невиждани досега способи. А "да развличаш" - означава да отвличаш от сериозното, отговорно отношение към живота, от спасителния тесен път и да увличаш към погибел по утъпкания път на игрите и забавленията.

Препечатано от  © 

  

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com