Лъжеучението на "Свидетели на Иехова"

Лъжеучението на "Свидетели на Иехова"

Архимандрит Александър Милеант

С В.  П И С А Н И Е

Буен разцвет на култовете

Сектата "Свидетели на Иехова"

История на сектата

Особености на сектата

Заблужденията на иеховистите
 - Божествеността на Христос и учението за Светата Троица
 - Христовото възкресение и задгробния живот
 - Второто пришествие и хилядолетното царство

Влияние на окултизма

Заключение

Иисус Христос: бог или човек?

Цялата брошура  
(zip file)


Тавор прес © София


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
www.Pravoslavieto.com